Wczoraj,tj.20 listopada, obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Ta data nie jest przypadkowa.To rocznica uchwalenia bardzo ważnego dla dzieci dokumentu: Konwencji o prawach dziecka,w której 54 artykuły określają podstawowe prawa przysługujące każdemu dziecku, bez względu na pochodzenie, kolor skóry, wyznanie, płeć czy status materialny.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka to ważne święto,które poza optymistycznym przesłaniem jednak także boleśnie uświadamia,że są miejsca na świecie, gdzie prawa najmłodszych nadal są łamane.Widzimy, jaki ogrom wyzwań i pracy jeszcze przed nami. Każdego dnia dokładamy starań, aby głos dzieci na całym świecie był słyszany, a prawa przestrzegane. 

20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.To nieprzypadkowa data. To właśnie tego dnia w 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła Konwencję o prawach dziecka - dokument, który gwarantuje podstawowe prawa wszystkim dzieciom na świecie.  

Prawa dziecka dotyczą wszystkich dzieci – niezależnie od pochodzenia, koloru skóry, płci, języka, wyznania, poglądów, przynależności kulturowej, niepełnosprawności czy poziomu zamożności. 

Każdego dnia,na świecie,ludzie dobrej woli walczą o prawo każdego dziecka do żywności, czystej wody i środowiska, zdrowego rozwoju, pokoju, edukacji i równych szans – prawo do szczęśliwego dzieciństwa.