Nazizm charakteryzuje go partia klasy robotniczej założona przez Adolfa Hitlera po zakończeniu pierwszej wojny światowej.

Był to ultranacjonalistyczny ruch polityczny, który nie wierzył w ówczesny liberalno-demokratyczny ideał. Nazizm charakteryzował się dążeniem do zemsty za upokorzenie, które musiało minąć Niemcy podczas traktatu wersalskiego.

Jak sama nazwa wskazuje, partia nazistowska początkowo przedstawiała się jako nacjonalistyczna odpowiedź na międzynarodowy socjalizm.

W ten sposób zwrócił uwagę tych, którzy nie wierzyli w odrodzenie niemieckiego rządu po katastrofie wynikającej z pierwszej wojny światowej (Hickey, 2013).

Konstytucja Weimaru w 1919 r. Poparła rozwój kompletnej demokracji, ale rząd, który pojawił się w tym czasie, nie był w stanie przeciwdziałać ciężkości trudnej sytuacji wynikającej z pierwszej wojny światowej..

Brak zadowolenia z instytucji parlamentarnych doprowadził do powstania partii nazistowskiej z Adolfem Hitlerem na czele z 1933 r..

Jedną z najważniejszych cech partii nazistowskiej była jej zdolność do przekształcenia struktury państwa niemieckiego w stosunkowo krótkim czasie.

W ten sposób Nowy Reichstag (niższa izba parlamentu) uchwalił w 1933 r. „Ustawę zezwalającą” w celu położenia kresu stresowi państwa i narodu.

Dzięki temu aktowi cała potęga kraju została przekazana Hitlerowi, który zapoczątkował erę nazistowską w całych Niemczech.

Główne cechy partii nazistowskiej

Partia nazistowska dowodzona przez Hitlera miała następujące cechy:

1.Totalitarny

Całe państwo niemieckie zostało włączone przez partię nazistowską. Podporządkowanie jednostki państwu wszechmocnemu wyrażało się na wiele sposobów.

Zniesiono wolność słowa i grupowania, w ten sposób wszystkie środki, które mogłyby kształtować opinię publiczną - prasę, teatr, kino, radio, szkoły i uniwersytety - znajdowały się pod pełną kontrolą państwa. Ponadto rozwiązano wszystkie partie polityczne i związki zawodowe.

Życie kulturalne i społeczne było kontrolowane i nadzorowane przez państwo. W październiku 1933 r. Utworzono Izbę Kultury Rzeszy pod nadzorem i kontrolą dr Goebbelsa, który musiał pilnować wszystkich kulturowych aspektów życia.

W odniesieniu do życia gospodarczego, Minister Gospodarki został wyznaczony jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie dobrobytu niemieckiej gospodarki, będąc w stanie podjąć wszelkie działania, które uważał za konieczne dla utrzymania tego dobrobytu (Historia, 2014).

2.Państwo z jedną stroną

Nazistowskie Niemcy były państwem z jedną partią. Tylko Partia Narodowo-Socjalistyczna została prawnie uznana.

Partia nazistowska została poparta przez prawo jako odpowiedzialna za ochronę ideałów państwa niemieckiego. Jej emblemat (swastyka) był symbolem państwa, a jego przywódcą była głowa państwa.

Wiele organizacji zostało przekazanych organizacjom partyjnym, takim jak prawo radnych miejskich do gromadzenia się, wybór przysięgłych i członków zarządów instytucji edukacyjnych, badanie pochodzenia ludzi i dostęp do wszelkich sprawa państwowa.

3.Czystość wyścigu

Państwo nazistowskie było popularnym państwem twierdzącym, że jest potomkiem rasy nordyckiej. Jest równie dobrze jak potwierdza, że ​​rodzina Niemców należała do rodziny Nordów, którzy byli pomocnikami, aby osiągnąć większe zyski w annałach historii.

Z tego powodu państwo uznało, że naród powinien zachować swój nienaganny i chwalebny zapis rasowy, z jedną rasą, która była czysta i zachowana, nie będąc skażona przez gorsze rasy, takie jak żydowskie.

W ten sposób nazistowskie Niemcy nie tylko wyrwały dobytek Żydów mieszkających na jego terytorium, ale także poddali ich brutalnym prześladowaniom (ideologia, 2017).

4.Jeden odpowiedzialny lider

Państwo nazistowskie opierało się na zasadzie, że istnieje tylko jeden odpowiedzialny przywódca - bezpośrednio lub pośrednio - za życie i zachowanie wszystkich jednostek w państwie. Tym najwyższym przywódcą był Adolf Hitler.

Działania i decyzje przywódcy nie podlegały żadnej analizie ani krytyce, ponieważ uznano, że są poprawne.

Demokracja i wszelkie rozmowy o stanie, w którym ludzie mieli władzę, były oszustwem, ponieważ cała władza państwa należała do jednego przywódcy.

Dlatego jego wola została uznana za prawo. Ci, którzy sprzeciwiali się woli przywódcy, byli zmuszeni do jej posłuszeństwa, w przeciwnym razie zostaną wrzuceni do obozów koncentracyjnych (Mondal, 2016).

5.Gospodarka nazistowska

W celu poprawy nazistowskiej gospodarki minister finansów miał na celu uczynienie Niemiec krajem samowystarczalnym (Autarchia).

Autobahn (niemiecki system autostrad) stworzył pracę dla tych, którzy nie mieli pracy, w celu stworzenia nowych dróg. Otwarto także nowe fabryki broni i pojazdów.

Niektóre miejsca pracy w armii zostały stworzone dla osób bezrobotnych. Żydów aresztowano iw ten sposób wiele miejsc pracy było otwartych dla bezrobotnych, głównie jako nauczyciele lub lekarze.

6.Stan terroru

Początkowym celem Hitlera było ustanowienie totalitarnej dyktatury w Niemczech, jako najwyższego przywódcy. Aby to osiągnąć, opozycja musiała zostać wyeliminowana, a ludzie musieli swobodnie uczestniczyć w ich wskazaniach.

Osiągnięto to dzięki polityce państwa terroru, elementu, który stał się ikoną nazistowskich Niemiec.

Pod rozkazami Heinricha Himmlera utworzono grupę paramilitarną Schutzstaffel lub SS, zobowiązując się do kontroli wewnętrznego bezpieczeństwa państwa, realizując zadania takie jak monitorowanie obozów koncentracyjnych lub niszczenie Sturmabteilung lub SA (nazistowskiej organizacji paramilitarnej). które były sprzeczne z ideałami Hitlera).

7.Obozy koncentracyjne i zagłada Żydów

Partia nazistowska utworzyła obozy koncentracyjne, kontrolowane przez SS w celu zatrzymania i eksterminacji „wrogich” więźniów (mniejszości narodowych, Żydów, komunistów i zdrajców).

Niektórzy więźniowie zostaną zatrudnieni jako niewolnicza siła robocza lub zostaną straceni. W 1935 r. Wprowadzono ustawy norymberskie, aby segregować i prześladować Żydów, czyniąc ich niebezpiecznymi nawet we własnych domach.

Konferencja w Wannsee ze swej strony przedstawiła ideę ostatecznego rozwiązania, aby wyeliminować wszystkich Żydów w tym samym czasie.

To wydarzenie było szczytem nazistowskiego terroru przeciwko Żydom, jako najgorszy i najbardziej przerażający przypadek prześladowań i ksenofobii odnotowany w historii. Jest to prawdopodobnie jedna z najbardziej niezwykłych cech nazistowskich Niemiec.

8.Propaganda

Propaganda jest formą manipulacji psychologicznej. Jest to promocja konkretnych pomysłów za pomocą powtarzania.

W Niemczech od 1933 r. Do 1945 r. Goebbels był ministrem propagandy. Czuł głęboką nienawiść do Żydów i był entuzjastą jego prześladowań.

Gazeta „Der Stümer” była wówczas bardzo popularna i promowała nienawiść do Żydów, dlatego była to ulubiona gazeta Hitlera.

Z drugiej strony swastyka została użyta na nazistowskiej fladze i do 1935 r. Stała się flagą Niemiec.

Na spotkaniach w Norymberdze tysiące ludzi musiało krzyczeć jednomyślnie „Sieg Heil”, a ludzie zmuszeni byli mówić „Heil Hitler”, kiedy przechodzili obok innych ludzi na ulicy.

Radio, książki i filmy promowały nienawiść do Żydów i wielkość Hitlera i nazizmu. W ten sposób propaganda przyczyniła się do zmiany przekonań ludu przeciwko nazizmowi i Żydom.

9.Antysemityzm

Jedną z najbardziej znanych cech nazistowskiego państwa w Niemczech jest antysemityzm. Początkowo temat ten nie był poświęcony wiele uwagi, ponieważ Hitler potrzebował większości mieszkańców Niemiec, aby na niego głosowali. Jednak wraz z upływem czasu brutalność wobec Żydów znacznie wzrosła.

Antysemityzm stał się skrajną formą rasizmu i nienawiści wobec rasy ludzi. W 1933 r. Nastąpił bojkot sklepów żydowskich. Hitler obwiniał Żydów za traktat wersalski i problemy gospodarcze kraju, takie jak kryzys gospodarczy.

Wszyscy Żydzi zostali odwołani ze stanowisk rządowych i pracy zawodowej. W 1934 r. Żydzi zostali wykluczeni z miejsc publicznych, w tym parków i basenów. Wszystko to było spowodowane wolą Hitlera zachowania czystości rasy aryjskiej (Mgina, 2014).

10.Polityka zagraniczna

Głównym celem Hitlera było zniszczenie traktatu wersalskiego. Chciałem też więcej przestrzeni życiowej i unii wszystkich krajów, które mówiły po niemiecku. W ten sposób Hitler rozbroił traktat najeżdżając Nadrenię.

Z drugiej strony Hitler i Mussolini (obaj usankcjonowani przez Ligę Narodów) utworzyli Oś Rzymu i Berlina w 1936 r..

Zostało to później wzmocnione przez Pakt Stalowy w 1939 r., Podczas konferencji w Monachium, gdzie inni przywódcy próbowali uspokoić powietrze Hitlera, ale Hitler ostatecznie uzyskał Sudety i resztę Czechosłowacji.

W tym czasie Hitler był nie do powstrzymania i najazdy były kontynuowane, z udziałem innych republik, takich jak Francja, Polska i Wyspy Brytyjskie.

Literatura:

  1. Hickey, P. (23 listopada 2013 r.). patrickhickey1. Źródło: Jakie były główne cechy nazistowskiego państwa 1933-1939?: Patrickhickey1.wordpress.com.
  2. Historia, A. (2014). Historia alfa. Źródło: NAZI IDEOLOGY: alphahistory.com.
  3. ideologia, N. (2017). Kluczowe elementy ideologii nazistowskiej . Źródło: Nazistowska ideologia: nazism.ne.
  4. Mgina, E. (kwiecień 2014). Top 5 zasobów. Źródło: CECHY I PRZYCZYNY NAZISMU: top5resources.blogspot.com.br.
  5. Mondal, P. (2016). com. Źródło: 4 ważne cechy charakterystyczne dla nazistowskiego reżimu: yourarticlelibrary.com.