Wydarzenia w Polsce.
 • 1348 – Królowie Kazimierz III Wielki i Karol IV Luksemburski zawarli polsko-czeski pokój namysłowski.
 • 1655 – IV wojna polsko-rosyjska: zwycięstwo wojsk polskich i Chanatu Krymskiego nad armią rosyjsko-kozacką w bitwie pod Jezierną.
 • 1744 – Król August III Sas wydał zgodę na zmianę nazwy miasta Lewartów na Lubartów.
 • 1757 – Wojna siedmioletnia: zwycięstwo wojsk austriackich nad pruskimi w bitwie pod Wrocławiem.
 • 1831 – Powstanie listopadowe: generał-gubernator Królestwa Polskiego Iwan Paskiewicz unieważnił wszystkie postanowienia i uchwały Rządu Narodowego.
 • 1864 – Zakończono budowę Mostu Kierbedzia w Warszawie.
 • 1895 – W Elblągu uruchomiono dwie pierwsze linie tramwajowe.
 • 1918:
  • Dekretem Józefa Piłsudskiego został powołany urząd Naczelnika Państwa, najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej. Dekret ten ustalał ustrój republikański odrodzonej Polski (wszedł w życie 29 listopada 1918 r.)
  • W opanowanym przez Polaków Lwowie wybuchły antyżydowskie rozruchy.
 • 1919 – Uchwałą Rządu RP Uniwersytetowi Lwowskiemu nadano imię jego założyciela – króla Jana II Kazimierza Wazy.
 • 1920 – Józef Piłsudski nadał miastu Lwów Order Virtuti Militari za bohaterską jego obronę przed Ukraińcami na przełomie 1918 i 1919 roku.
 • 1931 – „Dar Pomorza” po raz pierwszy przepłynął równik.
 • 1938 – Prezydent RP Ignacy Mościcki wydał dekret o rozwiązaniu zrzeszeń wolnomularskich.
 • 1939 – We wsi Nowy Wiec koło Starogardu Gdańskiego rozstrzelano 42 lub 43 Polaków (w tym dwóch duchownych), a także Niemców będących przeciwnikami nazizmu (m.in. księdza Johannesa Paula Aeltermanna).
 • 1940 – W obozie Auschwitz przeprowadzono pierwszą masową egzekucję przez rozstrzelanie (40 Polaków).
 • 1941 – W katastrofie lotniczej we Wrocławiu zginął niemiecki as myśliwski Werner Mölders.
 • 1942 – W Radomiu grupa wypadowa Gwardii Ludowej dokonała akcji odwetowej na niemieckie kino Apollo.
 • 1944 – Grupa bojowa Armii Ludowej okręgu Bielsko wykoleiła pociąg towarowy na stacji w Gliwicach.
 • 1950 – W Warszawie zakończył się II Światowy Kongres Obrońców Pokoju.
 • 1958:
  • Czechowice przemianowano na Czechowice-Dziedzice.
  • Telewizja Polska wyemitowała premierowe wydanie programu dla dzieci z serii Miś z okienka.
  • W podkrakowskich Bronowicach Wielkich uruchomiono drugi polski cyklotron.
 • 1976 – Premiera filmu kryminalnego Przepraszam, czy tu biją? w reżyserii Marka Piwowskiego.
 • 1983 – Premier gen. Wojciech Jaruzelski ustąpił ze stanowiska ministra obrony narodowej. Jego następcą został gen. Florian Siwicki.
 • 1991 – Podpisano Układ europejski o ustanowieniu stowarzyszenia między RP a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi.
 • 1995 – Rozpoczęła się dystrybucja powszechnych świadectw udziałowych.
 • 1996:
  • Polska została członkiem Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
  • Premiera filmu historycznego Poznań 56 w reżyserii Filipa Bajona.
 • 2001 – Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski wydał, na wniosek Rady Ministrów, postanowienie o wysłaniu Polskiego Kontyngentu Wojskowego do Afganistanu.
 • 2006 – Dotychczasowa Akademia Techniczno-Rolnicza została przekształcona w Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.
 • 2013 – Sejm RP przyjął ustawę o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób i ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych.
 • 2015 – Otwarto Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.