w=fxs przyrost energi ep=fgxh ep=mxgxh ek=1/2mxv2 moc p=w/t W-praca[J] v-predkosc P-moc [w]