Step - suchoroślowa formacja trawiasta (z domieszką dwuliściennych bylin).