Obserwacja- doglądanie eksperymentu bez wpływania na jego przebieg, Doświadczenie- zmiana jednego czynnika w badaniu, Próba badawcza- jest to dodanie czynnika do eksperymentu, Próba kontrolna- nie dodawanie czynnika do eksperymentu , Etapy badań:, ➜ Obserwacja➜ Sformułowanie problemu badawczego ➜ Sformułowanie hipotezy ➜ Weryfikacja hipotezy ➜ Sformułowanie wniosku , Rodzaje mikroskopów: ➜ Optyczny ➜ Skaningowy elektronowy ➜ Transmisyjny elektronowy , Mikroskop optyczny: • Powiększenie 1000 razy • Rozdzielczość 0,2 • Obraz odwrócony powiększony • Obraz dwuwymiarowy • Obserwowane obiekty są żywe lub martwe, Mikroskop skaningowy elektronowy: • Powiększenie 100 000 • Rozdzielczość 5 • Preparat pokrywa się metalem • Obraz trójwymiarowy  • Obserwowane obiekty są martwe, Mikroskop transmisyjny elektronowy: • Powiększenie 1 000 000 • Rozdzielczość 0,2 • Preparat pokrywa się metalami ciężkimi  • Obserwowane obiekty są martwe  • Obraz dwuwymiarowy, Powiększenie- stosunek rozmiaru obiektu do jego rzeczywistej objętości, Rozdzielczość- Najmniejsza odległość między punktami przy której nie są one jednością