Wspomnienia niebieskiego mundurka

Wiktor Gomulicki

Streszczenie szczegółowe

I. Dzwonek szkolny

O siódmej rano ostry dźwięk dzwonka budzi ze snu zaspane miasteczko. Wstają rzemieślnicy, słudzy i rozespani uczniowie, którzy w pośpiechu pakują drugie śniadanie i zbierają się do wyjścia. Uczniowie udają się do szkoły. Dzień nauki zaczynają wspólną modlitwą. Potem rozpoczynają się lekcje, nauczyciele odczytują listę obecności. Dzwonek rozbrzmiewa nad miastem od kilkuset lat, może budził niegdyś samego Mateusza Sarbiewskiego, Piotra Skargę i Jakuba Wujka? Ostry, wesoły dźwięk towarzyszy mieszkańcom miasta przez całe życie, wyznacza uczniom czas nauki i zabawy, a starszym mieszkańcom miasta przypomina szkolne czasy.

II. „Knot”

Pierwszoklasista, Piotruś Mieszkowski, spóźnia się w pierwszy dzień do szkoły. Zagubionego pierwszaka z rozmachem wpycha do właściwej klasy starszy kolega - Karol Kozłowski. Chłopcu wysypują się na podłogę książki i prowiant. Starszy kolega pomaga mu. Później udziela cennych wskazówek, które pomogą Piotrusiowi właściwie zachowywać się na lekcji i przetrwać pierwsze chwile w szkole.

Pierwszoklasiści nie zawsze potrafią się odpowiednio zachować - siadają tyłem do nauczyciela, przeciągają się i na cały głos ziewają, a nawet zasypiają. Nie są przyzwyczajeni do siedzenia w ławkach, nie potrafią się skupić.

Piotruś zapoznaje się z Karolem. Chwilę później w klasie pojawia się inspektor, który wygłasza przemowę o uczniowskich obowiązkach. Potem rozpoczynają się lekcje, ale nie przypominają one zwykłych zajęć. Co chwila ktoś je przerywa. O dziesiątej zjawia się inspektor i każe „knotom” (tak określali starsi koledzy pierwszoklasistów) iść do domu. Piotruś zaprasza Kozłowskiego do siebie na stancję, na orzechy, potem pyta kolegi, co za to dostanie. Kozioł proponuje piłkę, ale Piotruś wybrzydza, nie chce „włosianki”. Kozioł jest zły na kolegę. Piotruś odchodzi, ale już za chwilę idzie dalej za Kozłem. Proponuje mu miód i niczego za to nie chce. Chłopcy obiecują sobie przyjaźń.

III. „Zabacuł”

Księżopolczyk to uczeń, który poszedł do szkoły nieco później niż jego rówieśnicy. Musiał pomagać ojcu w pracy na wsi. Pewnego dnia profesor niemieckiego - Effenberger zauważył Księżopolczyka, który zupełnie nie uważał na lekcji. Kilkakrotnie zwrócił się do niego, ale ten nie reagował. Profesor spytał go, jak się nazywa. Uczeń odpowiedział „zabacułem”, co miało oznaczać „zapomniałem”. I w ten sposób utarło się przezwisko Księżopolczyka. Jeszcze pod koniec roku chłopiec musiał przerwać naukę z powodu choroby. Chorował całą wiosnę i pół lata. Przed śmiercią prosił jednak o czytanie mu listy uczniów - kolegów ze szkoły. Chłopiec żałował, że nie zdążył się z nimi zaprzyjaźnić.

Pojawia się również opowieść o innym uczniu - Mosakowskim. Był to chłopiec starszy od innych pierwszoklasistów, wyrośnięty, silny, miał głos dorosłego mężczyzny, na jego twarzy zaczął pojawiać się zarost. Mimo ciągłej nauki i starań Mosakowski nie otrzymał jednak promocji do drugiej klasy. Po wakacjach znów zabrał się do nauki w klasie pierwszej, ale już z mniejszym zapałem. Po Bożym Narodzeniu nie wrócił już do szkoły. Ciekawym uczniom nauczyciel powiedział, że ojciec ożenił Mosakowskiego. Od tej pory historia Mosakowskiego stała się powtarzaną przez nauczyciela francuskiego - profesora Luceńskiego - przestrogą dla innych uczniów, którzy nie chcieli się uczyć.

IV. Prymus-lizus

Prymus pełnił w życiu klasy bardzo ważną rolę. Był pośrednikiem między uczniami, a nauczycielami. Początkowo w klasie prymusem był Sprężycki, ale po pewnym czasie stanowisko odebrał mu Ślimacki. Sprężycki był przez kolegów bardzo lubiany i szanowany. Na miano prymusa zasłużył uczciwie - świetnymi wynikami w nauce, uprzejmością, grzecznością. Ślimacki, który sam chciał być prymusem, robił wszystko, żeby oczernić go w oczach nauczycieli. Docierały do nich informacje o niewłaściwym zachowaniu prymusa (fikanie kozłów, chodzenie na rękach). Pewnego dnia, gdy na przerwie Sprężycki tańczył „polkę-ułankę” Ślimacki wprowadził do sali inspektora. Miejsce Sprężyckiego jako prymusa zajął Ślimacki. Ślimacki nie był lubiany przez kolegów, bo funkcję prymusa zawdzięczał donosicielstwu, a nie uczciwej pracy. Nikt nie chciał przy nim rozmawiać, wszyscy bali się jego donosów. Ślimacki stale donosił inspektorowi i innym nauczycielom na kolegów, między innymi na Kozła i Mieszka. Uczniowie śpiewali nawet specjalną piosenkę skierowaną do Ślimackiego, w której krytykowali jego zachowanie. Po zakończeniu roku szkolnego koledzy postanowili ukarać donosiciela. Dopadli go, gdy wracał z nagrodą do domu. Został mocno obity rózgami znad rzeki. Po wakacjach już nie powrócił. Przekonał ojca, żeby przeniósł go do gimnazjum gubernialnego.

V. O chłopcu, co sypiał w trumnie

Wojtek Krystek był synem stolarza, nie miał zdolności do nauki, ale był zawzięty. Kolegów interesowało to, że wie jak robi się szafę, krzesło i inne sprzęty domowe, imponowała im rzemieślnicza wiedza Wojtka. Chłopiec marzył jednak o zostaniu aptekarzem. Koledzy bardzo chcieli go odwiedzić, ale chłopiec tłumaczył, że tata nie lubi, jak mu się przeszkadza w pracy. Kiedy przez kilka dni Krystka nie było w szkole, koledzy poszli go odwiedzić. Weszli do środka domu, połączonego ze stolarskim warsztatem. Pierwszy szedł Sprężycki. Po chwili wybiegł z mieszkania kolegi, a za nim podążyli pozostali. Okazało się, że chłopiec zobaczył Wojtka poruszającego się w trumnie. Chłopcy postanowili wrócić do domu stolarza i sprawdzić, co się stało z ich kolegą. Wojtek zaczął witać się z kolegami, jednocześnie gramoląc się z trumny. Chłopcy uciekli przerażeni. Dopiero w szkole Wojtek wyjaśnił im, że śpi w trumnie, ponieważ w domu jest bardzo mało miejsca i nie mieści się łóżko. Dlatego też śpi w dużej trumnie, którą jakiś czas temu zrobił jego ojciec.

VI. Artyści klasowi

W klasie było wielu uzdolnionych uczniów. Pierwszym z nich był Welinowicz. Chłopiec pięknie kaligrafował. Koledzy prosili go o podpisywanie zeszytów. Kiedyś Sprężycki, najserdeczniejszy przyjaciel Welinowskiego, powiedział, że geniusze pisali jak kura pazurem. To tak rozwścieczyło Welinowicza, że nie dokończył napisu dla przyjaciela. Innym artystą klasowym był Konopko. Chłopiec pięknie rysował. Potrafił naszkicować myśliwego, psa i zająca. Spierał się z Welinowiczem o wyższość swoich talentów. Kolejnym szkolnym „artystą” był Hefajstos. Specjalizował się w ostrzeniu piór do pisania. W odróżnieniu od Welinowicza i Sprężyckiego, Hefajstos pobierał opłaty od zatemperowanego pióra - jedną bułkę. Jeszcze inny chłopiec - Olszewski - robił piłki do grania. Sprzedawał również tzw. gumę strzelającą. Była to plastyczna masa z mocno przeżutego kawałka gumy, ulubiona rozrywka „knotów”. Zabawa polegała na rozpłaszczeniu kulki i zlepienia jej tak, by w środku znajdowało się powietrze. Po naciśnięciu kulka pękała z lekkim trzaskiem.

VII. Nauczyciel starej daty

Skowroński był nauczycielem języka polskiego. Uwielbiał klasyków literatury polskiej - Krasickiego, Naruszewicza, Kniaźnina, Karpińskiego, Osińskiego i Dmochowskiego. Nadał im nawet specjalne przydomki, takie jak: książę poetów, poeta - dziejopis, poeta-serca, śpiewak Justyny, polski Boileau. Uczniowie musieli je wszystkie doskonale znać. Podczas lekcji języka polskiego chłopcy deklamowali poezję, panował podniosły nastrój. Chłopcy byli nasiąknięci poezją XVIII wieku. Pewnego dnia odkryli coś nowego. Dembowski wraz ze Sprężyckim czytali w pustelni tom poezji romantycznej, zawierający Dziady i Konrada Wallenroda. Obaj byli oszołomieni nieznaną literaturą, a sam Dembowski zaczął mówić o wyższości Mickiewicza nad wszystkimi poznanymi dotychczas poetami. Jednak kolega przekonał go, że wszyscy poeci są równie ważni, ich poezje nie są lepsze i gorsze, ale po prostu inne, w inny sposób piękne. Podczas rozmowy usłyszeli bijące w mieście dzwony, które nigdy o tej porze nie dzwonią. Okazało się, że to umarł Skowroński.

VIII. Dawid i Goliat

Pewnego dnia, jeden z największych uczniów - Kucharzewski przyniósł do szkoły w swojej teczce niewielkiego, chudziutkiego Wrońskiego. Profesor Luceński nazwał ich Dawidem i Goliatem, przypominając klasie o pokonaniu biblijnego olbrzyma przez niepozornego Dawida. Na lekcji klasowy „Dawid” również okazał się lepszy od „Goliata” Kucharzewskiego, gdy Nauczyciel wezwał obu uczniów do odpowiedzi. Kucharzewski nie potrafił przetłumaczyć zdania zadanego przez nauczyciela. Natomiast Wroński dokonał tego bez większego wysiłku. Podobna sytuacja powtórzyła się na lekcji religii, kiedy to ksiądz pytał o Mojżesza. Ksiądz powiedział więc Wrońskiemu, że, skoro już pozbawił „Goliata” głowy, to teraz musi mu pomóc tę głowę odzyskać. Kucharzewski, który miał duże kłopoty z nauką, chciał za wszelką cenę złożyć egzamin i otrzymać promocję do następnej klasy. Widząc ciężką, ale bezowocną pracę kolegi Wroński postanowił mu pomóc. Nauczył kolegę wierszyka, dzięki któremu Kucharzewski zapamiętał trudne łacińskie wyjątki, pomagał mu również przy arytmetyce. Od tego czasu chłopcy byli niemal nierozłączni. Kucharzewski, który do tej pory otrzymywał jedynie słabe trójki skończył rok z listem pochwalnym. Wywołało to wielką radość u jego matki, a także jej wielką wdzięczność dla Wrońskiego.

IX. Stancje

Większość uczniów uczęszczających do szkoły w Pułtusku pochodziła ze wsi. Byli to synowie obywateli ziemskich, dzierżawców, oficjalistów i zagrodowej szlachty. Tylko włościanie (chłopi) nie posyłali swoich dzieci do szkół, jednak i to miało się wkrótce zmienić. Uczniowie podczas pobytu w mieście mieszkali na stancjach. Znajdowały się one pod ścisłą kontrolą. Uczniowie posiadali własne skrzynie, w których trzymali specjały przywiezione z domów. Zapasy uzupełniali po wakacjach, Bożym Narodzeniu oraz Wielkanocy. Jedną ze stancji prowadziła pani Pórzycka. Była to kobieta niezwykle dla chłopców wyrozumiała, przymykająca oczy na ich psoty, usprawiedliwiająca ich przed wizytującym stancje inspektorem. Każda stancja miała swoją księgę wizyt, w której zapisywano wszelkie uchybienia, zarówno ze strony uczniów, jak i ze strony odpowiedzialnych za nich właścicieli stancji, którzy po powtarzających się naganach mogli stracić prawo do przyjmowania uczniów. Jednym z najbardziej ganionych „przestępstw”, powszechnych wśród starszych uczniów, było picie likieru i palenie papierosów. Robili to jednak tylko dlatego, że picie i palenie było zabronione - w rzeczywistości ani jedno, ani drugie nie sprawiało im żadnej przyjemności. Wystawiali na czaty któregoś z młodszych uczniów, który miał ostrzec „przestępców” przed zbliżającym się nauczycielem. Jednym z nauczycieli, któremu udało się przyłapać uczniów na gorącym uczynku był profesor Salamonowicz. Po złapaniu chłopców poprosił o przyniesienie księgi wizyt, aby wpisać naganę. Chłopcy upierali się, że oskarżenia są niesłuszne. Do akcji wkroczyła sama pani Pórzycka, która broniła chłopców i próbowała przekupić nadzorcę poczęstunkiem. Gdy konflikt wydawał się już zażegnany, pan Salamonowicz wstał i niby przypadkiem schował do kieszeni kieliszek znaleziony w trawie. Wpisał także uwagę o nagannym zachowaniu uczniów do księgi. Istniały również inne stancje. Jedna z nich, prowadzona przez wyjątkowo pobożnych i bogobojnych ludzi, odznaczała się tym, że większość mieszkających w niej uczniów, po skończeniu szkoły decydowało się na wstąpienie do seminarium.

X. Kąpiele i katastrofy

W Pułtusku jedną z atrakcji są rzeki - Narew i jej dwie odnogi. Uczniowie chętnie korzystali z dobrodziejstw rzeki. Szczególnie upodobali sobie miejsce koło młyna oraz na Kępie Wierzbinowej. Najlepszym pływakiem był potężny Kucharzewski. Wykonywał on szczególnie niebezpieczne „salto śmierci”. Obok Kucharzewskiego, który był prawdziwym mistrzem, byli także inni, którzy specjalizowali się m.in. w pływaniu w pozycji stojącej, tzn. tak, aby nie zmoczyła im głowy ani jedna kropelka wody, pływaniu na wznak z papierosem, w trzykrotnym przepłynięciu rzeki w najszerszym miejscu. Był również i taki chłopiec, który potrafił wrzucić do wody kamień, dać nurka i wyciągnąć go z wody. Byli także uczniowie, którzy nie potrafili pływać. Należał do nich Piotruś Mieszkowski. Jego przyjaciel- Kozioł- postanowił sam nauczyć go pływać. Podczas jednej z takich lekcji w pobliżu mostu benedyktyńskiego Kozłowski stał na moście, a Piotruś pływał z utrzymującymi go na powierzchni pęcherzami pod pachą. Kozioł instruował chłopca. W pewnej chwili Piotruś poczuł brak gruntu pod stopami i zniknął pod wodą. Kozłowski wskoczył do wody w ubraniu. Gdy Piotruś wypłynął, Kozłowskiego złapał skurcz, ale zanim poszedł na dno zdołał krzyknąć: „ratujcie! ratujcie!”. Pomocy udzielił im Kucharzewski. Najpierw wyniósł z wody Piotrusia, a potem Kozłowskiego. Następnego dnia do klasy wszedł inspektor, żeby oficjalnie pochwalić bohatera. Dla Kucharzewskiego uratowanie kolegów było czymś naturalnym, czuł się zawstydzony słowami inspektora. Nie chciał nawet, aby przyznano mu medal za zasługi. Dopiero, gdy usłyszał, że to ucieszy jego matkę, zgodził się. Gdy mama Piotrusia chciała mu podziękować - ukrył się tak, że nie można go było znaleźć. Podziękowała także Kozłowi, ale ten powiedział, że nie ma o czym mówić, a Piotrusiowi przypomniał, że przy miodzie z orzechami ślubował mu przyjaźń.

Inny wypadek wydarzył się zimą. Czterej uczniowie ślizgali się po zamarzniętej Narwi. Dwóch z nich, bracia Lutek i Władek, wpadli do rzeki, pod lód. Dwaj pozostali szybko zawiadomili rodziców chłopców. Było już ciemno, gdy rozpoczęto akcje ratunkową. W końcu udało się wydobyć chłopców spod lodu. Podczas reanimacji Lucek - starszy brat otworzył oczy i spytał o Władka. Władka nie udało się jednak uratować. Rodzice ukrywali przed synem śmierć brata przez cały czas jego powracania do zdrowia. Pewnego dnia Lucek powiedział im jednak, że wie, co stało się z bratem, bo ten przyszedł do niego we śnie i oświadczył, żeby się o niego nie martwić, bo jest mu teraz dobrze.

XI. Dzień chrabąszczowy

Chłopcy mieli nauczyć się na lekcję geografii nazw wszystkich stanów Ameryki Północnej i ich stolic. Sprężycki nie mógł sobie z tym zadaniem poradzić. Nagle w pokoju pojawił się latający chrabąszcz. Chłopiec wpadł na pewien pomysł i podzielił się nim szybko z kolegami. Następnego dnia chłopcy przynieśli do szkoły chrabąszcze. Na lekcji łaciny profesor Izdebski wywołał do odpowiedzi Smolińskiego. Odpowiedź nie szła uczniowi najlepiej. Z pomocą pospieszył mu Sprężycki, który poinformował profesora, że chodzi po nim chrabąszcz. Sprężycki, pod pozorem zdjęcia jednego chrabąszcza, przyczepił nauczycielowi kolejne dziesięć. Powstało straszne zamieszanie i dalsza część lekcji się nie odbyła. Następna była geografia. Profesor Żebrowski wywołał do odpowiedzi Sprężyckiego. Ten ociągał się, odpowiadał bardzo wolno. Gdy powiedział już wszystko, co wiedział, zwrócił uwagę profesora na chrabąszcza. Ten jednak nie przejął się tym i poprosił o dokończenie wypowiedzi. Uczniowie zaczęli więc wypuszczać kolejne owady do momentu, gdy zdenerwowany nauczyciel przerwał lekcję i wyszedł z klasy. Za chwilę pojawił się groźny inspektor. Chłopcy powiedzieli mu, że chrabąszcze sprowadzili pewnie uczniowie z pierwszej lub czwartej klasy. Po dzwonku miała się odbyć lekcja z profesorem Effenbergerem. I znów pojawiła się cała chmara chrabąszczy i zapanował uniemożliwiający przeprowadzenie lekcji harmider. Czwarta lekcja- kaligrafia, również nie mogła się odbyć, bo podczas wyganiania chrabąszczy z klasy wylał się z kałamarza cały atrament, a potem umorusane (przez samych uczniów) w atramencie chrabąszcze zaczęły brudzić uczniowskie zeszyty… Była to ostatnia lekcja. Obyło się bez złych ocen, a dodatkowo nic nie zostało zadane na następny dzień.

XII. Poeta

Następcą Skowrońskiego został profesor Chabrowski. Miał on bardzo dobry wpływ na uczniów. Na jego lekcjach zapominali o figlach. Nauczyciel miał zupełnie inne podejście do literatury. Kochał poezję romantyczną, o Krasickim, Karpińskim czy Trembeckim ledwie wspominał. Brał również zastępstwa za innych nauczycieli, aby móc z uczniami czytać polską literaturę. Sam przynosił na lekcje książki. Pewnego dnia zalecił uczniom czytać na głos po fragmencie Pana Tadeusza, a sam wymknął się na spotkanie z poetą (chodziło o przyjazd do miasta Władysława Syrokomli). Uczniowie w skupieniu czytali dzieło Mickiewicza. Jeden z nich, Sprężycki, wyszedł z klasy. Chciał za wszelką cenę zobaczyć poetę. Stał na skraju miasta i czekał na jego wyjazd. Wreszcie pojawiła się bryczka pocztowa, a w niej poeta. Uczeń był zachwycony jego wyglądem. Przejeżdżający poeta również zauważył chłopca i uśmiechnął się do niego. Wywołało to w uwielbiającym poezję, wrażliwym chłopcu wielkie wzruszenie.

XIII. Chora noga

Sprężycki zwichnął zimą nogę w kostce. Ponieważ źle mu ją leczono, istniało zagrożenie, że stopę będzie trzeba odciąć. Udało się tego uniknąć, ale chory już trzeci miesiąc leżał z jątrzącą się raną w nodze. Przykuty do łóżka chłopiec oczekiwał nadejścia wiosny, wypytywał rodziców i kolegów czy już pojawiły się jaskółki. Odwiedzał go m.in. Dembowski, który pewnego dnia przyniósł koledze wiosenny, pachnący bez. Dembowski opowiadał koledze o tym, co się dzieje w szkole. Okazało się, że Chaber - nauczyciel języka polskiego - bardzo często dopytuje się o Sprężyckiego i zamierza go odwiedzić. Chory cierpiał nie tylko z powodu rany, ale także dlatego, że z nakazu lekarza pozasłaniano w jego pokoju wszystkie okna i do stęsknionego za wiosną chłopca nie docierał ani wiosenny powiew, ani słoneczne, ciepłe promienie. Nie wolno mu było także czytać. Dembowski, za namową przyjaciela, poodsłaniał jednak okna, otworzył je na oścież i zaczął czytać na głos książkę. Chłopcy rozmawiali także o swoim sekrecie. Niczym bohaterowie awanturniczej powieści, zakopali w ogrodzie zamkowym, pod dużym kamieniem prawdziwą truciznę. Sami ją przyrządzili z soku z pokrzywy, rozgniecionych pająków i stawonogów, potłuczonego szkła i rtęci z termometru. Kryjówka była znana tylko im.

Czas mijał, a Sprężycki ciągle czuł się źle. Ból w noce był tak wielki, że chłopiec nie mógł w nocy spać. Pojawiła się groźba utraty stopy. Dembowski - wierny przyjaciel - przesiadywał u kolegi prawie do północy, czytając mu ulubione książki i wychodząc dopiero po zaśnięciu chorego. W końcu ojciec Witka pojechał do Warszawy po nowego lekarza-homeopatę. Miał on zupełnie inne podejście do chorego. Kazał otwierać okno w pokoju chłopca na całą szerokość, na rany stosował tylko płótno z tłuszczem, a jako lekarstwo wodę. Chłopcu wrócił sen, apetyt i humor, zaczął powoli odzyskiwać zdrowie i siły. Zmieniono również dietę chłopca, na smaczną i pożywną. Dembowski powiedział wracającemu do zdrowia koledze, że gdy istniała groźba odcięcia Witkowi chorej nogi, obiecał sobie, na znak solidarności z przyjacielem, że pójdzie na wojnę i zostanie ranny, aby jemu także odcięto nogę.

XIV. Szkoła i klasztor

Szkoła i klasztor znajdowały się w jednym budynku. Połowa należała do klasztoru, a druga do szkoły. Z kuchni zakonnej dochodziły nie lada zapachy, ponieważ pracował tam kucharz francuski, który służył u jednego generała w czasie kampanii 1812 roku. Obiecujące kuchenne aromaty w niejednym uczniu obudziły nawet myśl o wstąpieniu do zakonu… Szczególne zainteresowanie uczniów budziła pompa klasztorna. Czasem opowiadali sobie o niej niesamowite historie. Na żarty starszych kolegów narażone były zwłaszcza „knoty”. Opowiadali im o tym, że woda płynie spod kościoła, a tam od kilkuset lat chowają zmarłych zakonników. Czasem przekonywali, że widzieli w wodzie kawałek palca z sygnetem. Wielkie poruszenie wywołała opowieść, że gdy spojrzy się do środka pompy, można zobaczyć prawdziwe ludzkie oko. Faktycznie, kilku uczniów, spoglądających w ujście wody potwierdziło makabryczną opowieść. Sytuacja szybko się jednak wyjaśniła - kto zaglądał do pompy widział po prostu odbicie własnego oka. Uczniowie lubili także wchodzić do ogrodu klasztornego, choć było to zabronione. Aby dostać się do środka, na pytanie „kto tam?” należało odpowiedzieć: „do ogrodnika po frukta”. Sprężyckiemu kilka razy udało się wejść do ogrodu. Pewnego dnia został dostrzeżony przez przeora. Ten spytał o Jaśka - ogrodnika. Chłopiec odpowiedział, że ogrodnik jest chory, a on jest jego bratem. Okazało się, że Jasiek nie ma brata, a siostrę. Chłopiec wymruczał coś niezrozumiałego. Gdy tylko przeor oddalił się, chłopiec uciekł. Bolało go, że skłamał. Poszedł do spowiedzi. Potem walczył z kolejną pokusą. Chciał odwiedzić pustelnię księdza Siennickiego. O księdzu krążyły różne plotki - że unika towarzystwa ludzi nawet współbraci zakonnych. Chłopiec wszedł do pustelni i zobaczył pustelnika, który podlewał dzikie kwiaty i karmił dzikie ptactwo. Wtedy wychylił się ze swojej kryjówki i spłoszył karmione przez pustelnika dzikie ptactwo. Pustelnik wyciągnął go z kryjówki. Odbył z nim rozmowę i uświadomił chłopcu, że źle zrobił wchodząc tam, gdzie nikt go nie prosił, nie przejmując się tym, że narusza upragniony spokój i ciszę mieszkańcowi pustelni. Chłopiec, zdziwiony widokiem dzikich ptaków, które niczym domowe ptactwo przylatuje do zakonnika, dostał także obrazek ze świętym Franciszkiem - bratem wszystkich zwierząt - na pamiątkę rozmowy. O rozmowie tej chłopiec nie powiedział nikomu.

XV. Kuracja mleczna profesora Jastrebowa

Pewnego razu Sprężycki uczył się rosyjskiego wiersza, siedząc na parkanie. Nieustannie powtarzał dwa wersy, których w żaden sposób nie mógł zapamiętać. Po chwili podszedł do niego kolega Bronek. Sprężycki opowiedział mu o swojej niechęci do nauczyciela języka rosyjskiego. Nauczyciel ten twierdził, że wszyscy powinni spożywać wyłącznie mleko i chleb razowy. Jastrebowa nie lubili ani uczniowie, ani nauczyciele. Od uczniów mało wymagał, chciał tylko, aby pokochali rosyjską poezję. Za każdym razem, gdy wywoływał kogoś do odpowiedzi, wywołany uczeń twierdził, że nie jest przygotowany, ponieważ lekcja była strasznie trudna. Nauczyciel stawiał mu wtedy trójkę. Nie stawiał ani wyższych, ani niższych ocen, więc uczniowie w ogóle nie przejmowali się nauką. Lekcję prowadził w następujący sposób: otwierał poezje ulubionego przez siebie Dzierżawiana, jeden z uczniów zaczynał głośno czytać i czekał, aż profesor uśnie. Wtedy chłopcy na zmianę czytali Rinalda Rinaldiego lub Cudowną lampę Alladyna. Na zakończenie roku szkolnego Sprężycki miał deklamować odę po rosyjsku. Na szczęście wśród gości nie było nauczyciela od rosyjskiego. Deklamacja chłopca wywołała wielkie wzruszenie. Kilka dni później Sprężycki poszedł do nauczyciela, ponieważ ten jako jedyny nie zadał uczniom pracy domowej na okres wakacji. Profesor był w ogrodzie, ale uczeń nie mógł go odnaleźć. W pewnym momencie zobaczył bosego dziada, który deklamował tą samą odę, co on. Po chwili ze zdziwieniem poznał w nim swojego nauczyciela. Obok Jastrebowa leżał razowiec, zsiadłe mleko oraz butelka wódki. Chłopiec ze strachem podszedł do nauczyciela, ten jednak zaczął krzyczeć „Szatan” i chłopiec uciekł.

XVI. Mali bohaterowie

Chłopcy szukali pośród siebie bohaterów. Rozmawiali np. o odwiedzaniu cmentarza o północy. Kozłowski podjął się pójść na cmentarz. Radzicki miał przepłynąć rzekę dwa razy w najszerszym miejscu, „Balonik” obiecał wykonać zatrważający skok z huśtawki. Do sprawdzianu bohaterstwa przystąpił także Sprężycki, który jeszcze nie tak dawno ciężko chorował. Jego ojciec nie wymagał od niego nawet składania egzaminów. Po egzaminach i zakończeniu roku szkolnego, chłopcy ponownie spotkali się, aby opowiedzieć o swoich bohaterskich czynach i osiągnięciach. Kozłowski zdał relację z pobytu na cmentarzu - chłopiec nie był jednak z siebie dumny, raczej wściekły na swoją głupotę, bo został obity przez nocnego stróża. Z kolei Radzicki przechwalał się, że byłby przepłynął rzekę nawet i więcej razy, gdyby nie złapał go bolesny skurcz. Jego próbę przepłynięcia rwącej, pełnej wirów rzeki oceniono jednak nie jako bohaterstwo, ale czyn godny wariata. Potem Balonik opowiadał o swoim skoku. Okazało się, że podczas jego wykonywania zwichnął rękę.

Dla Sprężyckiego bohaterstwem było zdanie egzaminów i zdobycie nagrody, tym bardziej, że przez długi czas, z powodu chorej nogi, nie chodził do szkoły. Chłopcy odnieśli się do tego lekceważąco - każdy z nich przecież pozdawał egzaminy. Dopiero Dembowski uzmysłowił im wartość wyczynu chłopca, który po półrocznej chorobie, nieobecności w szkole, sam, ucząc się po nocach nadrobił wszystkie zaległości i jeszcze zakończył rok z najlepszym wynikiem, otrzymując nagrodę. To on został okrzyknięty bohaterem, bo prawdziwe bohaterstwo to „taki czyn, który z trudem i niebezpieczeństwem wykonany, przynosi rzetelną korzyść albo samemu wykonawcy, albo innym”, a nie nadęte przechwałki i bezmyślne narażanie swojego zdrowia i życia na szwank.

XVII. Nowy zwierzchnik

Zaraz na początku roku szkolnego całą szkołę obiegły wieści, że wkrótce pojawi się nowy inspektor. Jak głosiła krążąca wśród uczniów plotka, obecny, zwany przez uczniów Madejem, miał być usunięty za to, że z jego rozkazu jakiś „knot” dostał dwadzieścia razów rózgą i umarł (być może jednak stary rektor przechodził po prostu na emeryturę). Nikt nie lubił obecnego inspektora. Uczniowie nie cieszyli się nawet, gdy dostawali nagrody, jeśli wręczał je Madej. Był to człowiek okrutny, szorstki, który wolał karcić i karać niż chwalić i nagradzać uczniów. Krążyły plotki, że następca Madeja także słynie z okrucieństwa. Wreszcie pojawił się nowy inspektor - pan Wiśnicki. Najpierw odbyła się msza. Potem odchodzący inspektor żegnał się z uczniami. Jednak nikt nie był wzruszony, nikt nie żałował odchodzącego inspektora, nie było pożegnalnych braw. Być może wtedy Madej zrozumiał, że podczas pełnienia swoich obowiązków popełniał liczne błędy i swoim zachowaniem nie zaskarbił sobie sympatii i szacunku uczniów. Następnie głos zabrał nowy inspektor. Ton jego wypowiedzi był przyjazny i miły. Nie mówił o obowiązkach i karach, ale wzajemnej miłości i wspólnej, zgodnej pracy. Chłopcy przyjęli go entuzjastycznie. Za czasów nowego inspektora zostały zniesiona kary cielesne. Miejsce kulawego Szymona, który zajmował się ich wymierzaniem - zajął Jan. Stary inwalida często opowiadał uczniom o swoich przygodach podczas wojennej tułaczki. Atmosfera w szkole zmieniła się. Gdy młodzież była niesforna inspektor wchodził do klasy pod byle pretekstem i pod wpływem jego dobroci młodzież uciszała się. Nowy inspektor w niższych klasach wykładał geografię, w starszych początki nauk przyrodniczych. Uczniowie chętnie słuchali jego wykładów. Nowy rektor znalazł również sposób na palaczy. Ogłosił, że podczas każdej przerwy Jan będzie miał papierosy i każdy będzie mógł palić na dziedzińcu szkolnym, bo nie wypada przecież palić w ukryciu, w miejscach brzydkich i brudnych. Uczniom zrobiło się wstyd, przestali palić, ale jeden z nich odważył się poprosić Jana o papierosa. Gdy śmiałek zaczął chodzić po dziedzińcu, szybko zrobiło się wokół niego zbiorowisko. Młodsi uczniowie potępili jego zachowanie. Inspektor rozprawił się także z donosicielstwem, tak popieranym przez poprzedniego rektora. Kiedy ktoś doniósł, że kolega zamiast na lekcje poszedł na ryby, inspektor kazał donosicielowi opuścić klasę i iść pomóc koledze. Kiedy innym razem jeden z uczniów doniósł kto wybił szybę, dyrektor powiedział mu, że oskarżony uczeń był już u niego i powiedział, że to sam donosiciel wybił szybę. Mówił o karze dla obu chłopców, chyba, że donosiciel odwoła wszystko, co powiedział. Sposób postępowania inspektora wpływał także na pozostałych nauczycieli.

XVIII. Ostatnie zebranie

Do ogrodu ciągną piątoklasiści. Następnego dnia mają otrzymać patenty. Już wkrótce chłopcy rozstaną się na zawsze. Każdy z uczniów mówi o swoich planach na przyszłość. Osowski, mimo wielkich chęci, nie może kontynuował nauki, ponieważ pochodzi z ubogiej rodziny i nie ma środków na dalsze kształcenie. Ma jednak zamiar uczyć dzieci i odkładać pieniądze, by potem wstąpić do gimnazjum, a następnie na uniwersytet. Jeszcze nie wie, kim chce zostać. Smoliński chce zostać weterynarzem. Kozłowski chce być leśniczym, a potem nadleśniczym. Sitkiewicz planuje zostać geometrą. Bellon zrobi to, co ustali ojciec ze stryjem. Właszczuk chce pracować w biurze powiatu. Petrykowski chce zostać księdzem. Inni chłopcy będą pomagać ojcom w gospodarstwie, pójdą na praktykę gospodarską do obcych, do szkoły rolniczej, do bogatego wuja. Część uczniów, którzy razem z nimi zaczynali edukację, nie skończyli jej lub są w niższych klasach. Z kolei Dembowski od roku uczęszczał już do warszawskiego gimnazjum. Ślad przepadł po Konopce i Welinowiczu, Hefajstos zmarł, a Olszewski opuścił szkołę w trzeciej klasie. Sprężycki- najambitniejszy z kolegów- nie uważa uzyskania patentu za koniec swojej nauki. Dla niego ona się dopiero zaczyna, by skończyć się na dyplomie uniwersyteckim albo jeszcze dalej…

Streszczenie krótkie

Powieść jest złożona z 18 rozdziałów, w których autor opisał życie uczniów w XIX-wiecznej szkole, ich radości i problemy, figle jakie płatali swoim nauczycielom (np. przyniesienie na lekcję chrabąszczy), a także sportretował zarówno ciekawych uczniów jak i nauczycieli, którzy uczyli w męskiej szkole powiatowej w Pułtusku.

W początkowych rozdziałach opisano rozpoczęcie nauki. Szkolny dzwonek rozbrzmiewa w całym mieście. Lekcje rozpoczynają się wspólną modlitwą. W szkole pojawili się pierwszoklasiści - jeszcze nie bardzo wiedzą, jak się zachować, nie wszyscy trafili do swoich klas. Jeden z nich, Piotruś Mieszkowski, spóźnił się do szkoły. Na szczęście trafić do klasy pomógł mu starszy kolega - Karol Kozłowski.

W szkole uczą się różni chłopcy - niektórzy pochodzą ze wsi i ich język śmieszy uczniów, którzy urodzili się w mieście. Są też tacy, którzy zostali kilka lat w tej samej klasie - ci odstają wyglądem i wzrostem od młodszych kolegów. Bardzo ważną rolę w życiu klasy pełni prymus - to pośrednik między nauczycielem i uczniem. W opowiadaniu Prymus-lizus został opisany prymus, którego uczniowie znienawidzili, ponieważ donosił na nich nauczycielom i inspektorowi. Nazywał się Ślimacki.

Nie wszyscy uczniowie pochodzą z bogatych rodzin, są też synowie ubogich rzemieślników, jak Wojtek Krystek, syn stolarza, który musiał sypiać w trumnie, bo w domu zabrakło dla niego łóżka. Podobne problemy nie przeszkadzały uczniom wcale w rozwijaniu „szkolnych” talentów, jak mistrzowskie ostrzenie piór, kaligrafia (co bardzo przydawało się w podpisywaniu zeszytów, za co artysta pobierał stosowne wynagrodzenie), robienie piłek do grania.

Autor powieści opisuje także typy nauczycieli z XIX-wiecznej szkoły. Na przykład polonista Skowroński był człowiekiem starej daty i uwielbiał autorów z XVIII w., którzy uczniom wydawali się przestarzali i nudni. Nauczyciel, który go zastąpił, zaczął z nimi omawiać literaturę dla nich współczesną, bliską im i ciekawą, jak np. dzieła A. Mickiewicza.

W Pułtusku większość uczniów mieszkała na stancjach, gdzie byli nadzorowani przez inspektora i nauczycieli. Nawiązywały się między nimi przyjaźnie. Jedną z trudniejszych ale i pięknych przyjaźni jest ta między Sprężyckim i Dembowskim. Sprężycki skręcił nogę w kostce, a ponieważ źle mu ją leczono, zaistniała groźba amputacji stopy. Dembowski nie opuszczał przyjaciela, przynosił mu wiadomości ze szkoły i bardzo się martwił wciąż gorszym samopoczuciem przyjaciela. Na szczęście Sprężycki wyzdrowiał.

Jednym z nauczycielskich osobliwości był profesor Jastrebow - nauczyciel języka rosyjskiego. Od swoich uczniów wymagał jedynie, by kochali rosyjską poezję. Żywił się chlebem razowym i mlekiem. Okazało się, że był alkoholikiem. Pewnego dnia chłopcy postanowili urządzić konkurs, kto jest prawdziwym bohaterem. Wyczyny były różne - pójście na cmentarz nocą, dwukrotne przepłynięcie rzeki w najszerszym miejscu, wykonanie skoku z huśtawki. Tymczasem prawdziwym bohaterem okazał się Sprężycki, który mimo długiej nieobecności w szkole z powodu choroby, zdał wszystkie egzaminy i otrzymał nagrodę za najlepsze wyniki.

Ostatni rozdział książki jest poświęcony dalszym planom uczniów po otrzymaniu świadectw. Niektórzy zamierzają się dalej uczyć, inni zamierzają pomagać rodzicom, albo jak najszybciej zdobyć zawód i pracować.

Plan wydarzeń

I. Dzwonek szkolny

 1. Dźwięk dzwonka budzący ze snu uczniów, rzemieślników i służących.
 2. Spotkanie dwóch spóźnionych uczniów i ich wspólny bieg do szkoły.
 3. Msza.
 4. Dźwięk dzwonka towarzyszący wszystkim mieszkańcom miasta.

II. „Knot”

 1. Spóźnienie się nowego ucznia - „knota” i pomoc starszego kolegi.
 2. Obraz klasy i opis zachowania nowych uczniów.
 3. Zapoznanie się Karola Kozłowskiego z Piotrusiem Mieszkowskim - początek przyjaźni.
 4. Wejście inspektora i jego niezrozumiała dla uczniów przemowa.
 5. Wkupienie się przez Piotrka orzechami i miodem w łaski „Kozła”.

III. „Zabacuł”

 1. Mosakowski - uczeń, który nie otrzymał promocji do drugiej klasy.
 2. Zniknięcie ucznia po Bożym Narodzeniu.
 3. Wyjaśnienie zagadki przez profesora Luceńskiego - ślub Mosakowskiego powodem przerwania nauki.
 4. Historia Księżopolczyka, zwanego od niefortunnej odpowiedzi na lekcji języka niemieckiego- „Zabacuł”.
 5. Choroba i śmierć chłopca.

IV. Prymus-lizus

 1. Rola prymusa w życiu szkoły.
 2. Podstępne obalenie Sprężyckiego ze stanowiska prymusa przez donosiciela Ślimackiego.
 3. Donosy nowego prymusa na kolegów.
 4. Ukaranie zdrajcy.

V. O chłopcu, co sypiał w trumnie

 1. Fascynacja kolegów Krystkiem - synem stolarza - i jego umiejętnościami.
 2. Nieobecność kolegi w szkole i chęć odwiedzenia go.
 3. Widok kolegi w trumnie.
 4. Wyjaśnienie zagadki.

VI. Artyści klasowi

 1. Welinowicz - specjalista od kaligrafii.
 2. Konopko - rysownik.
 3. Hefajstos - specjalista od temperowania piór.
 4. Olszewski - „piłkarz” (specjalista od wyrabiania piłek i gumy strzelającej).

VII. Nauczyciel starej daty

 1. Przesiąknięcie uczniów poezją osiemnastowieczną uwielbianą przez nauczyciela języka polskiego Skowrońskiego.
 2. Zapoznanie się Dembowskiego i Sprężyckiego z Dziadami i Konradem Wallenrodem Adama Mickiewicza.
 3. Dyskusja o poezji.
 4. Bicie dzwonów zwiastujące śmierć.
 5. Śmierć Skowrońskiego.

VIII. Dawid i Goliat

 1. Przyniesienie Wrońskiego w teczce przez Kucharzewskiego.
 2. Wezwanie uczniów do odpowiedzi - porównanie ich umiejętności.
 3. Odpytywanie na lekcji religii.
 4. Braki wiedzy u Kucharzewskiego.
 5. Kucharzewski przykłada się do nauki.
 6. Pomoc Wrońskiego.
 7. Kucharzewski otrzymuje list pochwalny.

IX. Stancje

 1. Sposób organizacji i kontrola stancji.
 2. Wybryki uczniów - picie likieru i palenie tytoniu.
 3. Kontrola stancji pani Pórzyckiej przez Salamonowicza - złapanie uczniów na gorącym uczynku.
 4. Próba załagodzenia sprawy przez właścicielkę stancji.
 5. Wpisanie skargi do księgi.

X. Kąpiele i katastrofy

 1. Narew i jej odnogi miejsce zabaw uczniów.
 2. Kucharzewski - mistrzem wykonującym saldo śmierci.
 3. Chęć nauczenia Piotrusia pływania i wypadek chłopców.
 4. Akcja ratunkowa Kucharzewskiego i jego skromne zachowanie.
 5. Wypadek dwóch braci na zamarzniętej rzece.
 6. Uratowanie Lutka Grąbczewskiego, śmierć Władka.

XI. Dzień chrabąszczowy

 1. Pomysł Sprężyckiego na trudne zadanie domowe z geografii.
 2. Chrabąszcze przerywają wszystkie zajęcia.

XII. Poeta

 1. Profesor Chabrowski następcą Skowrońskiego.
 2. Zmiana realizowanych tekstów i zmiana zachowania uczniów.
 3. Czytanie Pana Tadeusza i wyjście Chabrowskiego na spotkanie z poetą.
 4. Ucieczka Sprężyckiego z lekcji.
 5. Oczekiwanie na Syrokomlę.
 6. Przelotne spotkanie z poetą.

XIII. Chora noga

 1. Choroba Sprężyckiego - groźba odcięcia stopy.
 2. Smutek chłopca, który nie mógł zobaczyć nadchodzącej wiosny.
 3. Częste odwiedziny Dembowskiego.
 4. Nowy lekarz zbawieniem dla chłopca.
 5. Powrót do zdrowia.

XIV. Szkoła i klasztor

 1. Zainteresowanie uczniów pompą klasztorną i straszne opowieści z nią związane.
 2. Zakazane wyprawy do ogrodu klasztornego.
 3. Przygoda Sprężyckiego - spotkanie z przeorem i kłamstwo.
 4. Spowiedź chłopca.
 5. Wtargnięcie Sprężyckiego do pustelni.
 6. Pouczająca rozmowa z księdzem Siennickim.

XV. Kuracja mleczna profesora Jastrebowa

 1. Niechęć Sprężyckiego do nauczyciela rosyjskiego.
 2. Sposób prowadzenia lekcji i oceniania uczniów.
 3. Sukces Sprężyckiego podczas deklamacji rosyjskiej ody.
 4. Odwiedziny u nauczyciela w domu i ucieczka przerażonego ucznia.

XVI. Mali bohaterowie

 1. „Próby” uczniów i poszukiwanie bohatera
  1. wizyta Kozłowskiego na cmentarzu,
  2. próba przepłynięcia rzeki przez Radzieckiego,
  3. niebezpieczny skok Balonika,
  4. wyczyn Sprężyckiego.
 2. Bohaterstwo Sprężyckiego.

XVII. Nowy zwierzchnik

 1. Zmiana na stanowisku inspektora.
 2. Chłodne pożegnanie Madeja.
 3. Ciepłe przyjęcie Wiśnickiego.
 4. Nowe zwyczaje w szkole (zniesienie kar cielesnych).
 5. Sposoby na palaczy i donosicieli.
 6. Wpływ Wiśnickiego na innych nauczycieli.

XVIII. Ostatnie zebranie

 1. Ostatnie spotkanie piątoklasistów w ogrodzie.
 2. Plany chłopców na przyszłość.

Charakterystyka bohaterów

Uczniowie

Witold Sprężycki - główny bohater utworu. Początkowo był prymusem, ale pod wpływem intryg Ślimackiego został pozbawiony pełnionej funkcji. Był chłopcem z wyobraźnią. Tańczył na środku klasy polkę-ułanę, wzruszały go dzieła literackie, poezja czytana na lekcjach i poza szkołą. Pomysłowy - kiedy nie mógł nauczyć się nazw stanów Ameryki Północnej na pamięć, wpadł na pomysł z chrabąszczami - żadna z lekcji się nie odbyła. Uciekł z lekcji, ponieważ chciał zobaczyć poetę. Czekał kilka godzin, zmarzł, zmókł, ale w końcu udało się - zobaczył prawdziwego poetę. Jest pod wielkim wrażeniem Syrokomli. Przez długi czas chorował. Zwichnął kostkę i źle mu ją leczono. Istniała nawet groźba odcięcia stopy. Po powrocie do szkoły szybko nadrobił zaległości i dostał nawet na zakończenie roku nagrodę. Brzydził się kłamstwem, gdy wkradł się do ogrodu klasztornego i skłamał przeorowi, że jest bratem ogrodnika, później wyspowiadał się ze swego postępku. Zakradł się też do pustelni księdza Siennickiego. Był świetnym deklamatorem - odniósł sukces, recytując na zakończenie roku rosyjską odę. Był bardzo ambitny, chciał się dalej kształcić, marzył o studiach uniwersyteckich.

Bellon (Balonik) - chciał zostać bohaterem, więc wykonał niebezpieczny skok z huśtawki i zwichnął rękę.

Bronek Dembowski - przyjaciel Sprężyckiego, odwiedzał kolegę podczas jego choroby. Obiecał sobie, że jeśli Sprężyckiemu amputują nogę, on pójdzie na wojnę i też straci nogę. Troskliwy przyjaciel. Chłopcy mieli wspólny sekret - flakon z trucizną ukryty w ogrodzie. Rok wcześniej opuścił kolegów - przeniósł się do gimnazjum w Warszawie.

Hefajstos - jeden z artystów klasowych. Specjalizował się w temperowaniu piór. Za swoje usługi pobierał zapłatę w postaci bułki. Pracował podczas długiej przerwy. Był żarłokiem, a wyglądał jak głodomór. „Twarz ma szeroką, kościstą, policzki zapadnięte, usta rażąco szerokie, nie domykające się, z których wyzierają duże, ostre zęby”. Ponadto „woskował” pióra i „hamburyzował” je. Zmarł przed czwartą klasą.

Konopko - jeden z artystów klasowych, rysownik - potrafił narysować myśliwego, psa i zająca.

Kozłowski „Kozioł” - przyjaciel Piotrusia Mieszkowskiego. Honorowy - zawsze dotrzymywał słowa. Odważny, czasem do przesady - poszedł o północy na cmentarz. Lojalny przyjaciel - bez wahania rzucił się na ratunek topiącemu się Piotrusiowi, podczas nauki pływania. Chciał być leśniczym, a potem nadleśniczym.

Księżopolczyk „Zabacuł” - syn ubogiego szlachcica zagrodowego (pół-chłopa). Miał około trzynastu lat. Poszedł do szkoły później niż jego rówieśnicy, ponieważ musiał pomagać ojcu w pracach w polu i gospodarstwie. „Jest wprawdzie duży i gruby, ale brak mu zupełnie tej rześkości, jaką odznaczają się wiejskie wyrostki. Zgarbiony, kurczący się, z twarzą chorobliwą, żółtą, piegami osypaną, osowiałą, unika, ile tylko może, towarzystwa hałaśliwych kolegów, szuka miejsc samotnych, wciska się do najdalszych, pół-ciemnych ławek, gdzie w zupełnym spokoju może... zajadać pajdy chleba razowego, którymi ma wypchane wszystkie kieszenie”. Ma przezwisko „Zabacuł”, ponieważ zapytany przez nauczyciela języka niemieckiego zapomniał jak się nazywa i na pytanie o nazwisko odpowiedział: „Zabacułem” (zapomniałem). Pod koniec roku szkolnego musiał przerwać naukę z powodu choroby. Zmarł zanim zdążył się zaprzyjaźnić z kolegami z klasy.

Kucharzewski - „olbrzym klasowy, z szeroką piersią, grubym karkiem, ciężki i niezgrabny, lecz wyjątkowo mocny”. Wszyscy koledzy podziwiali jego siłę. Był słabym uczniem, ale dzięki pomocy Wrońskiego na zakończenie roku szkolnego otrzymał list pochwalny. Wykonywał skok śmierci z koła młyńskiego. Bohater - uratował życie Piotrusiowi i Kozłowskiemu. Skromny- nie chciał przyjąć odznaczenia, zgodził się na medal tylko dlatego, żeby sprawić przyjemność matce. Swoje bohaterskie zachowanie uważał za zupełnie naturalne. Miał dojrzały głos. Tylko on swoją deklamacją poezji zadowalał profesora Skowrońskikego.

Mosakowski - imponował kolegom swoją siłą. Nie był najlepszym uczniem, nie dostał promocji do drugiej klasy, pomimo ciągłej nauki. Był wysoki, barczysty, miał głos prawdziwego mężczyzny. Po Bożym Narodzeniu nie wrócił do szkoły. Okazało się, że jego ojciec ożenił go. Jego „smutny” los był wykorzystywany przez nauczyciela języka francuskiego jako przestroga dla niechętnych do nauki uczniów.

Olszewski - Kataryniarz - jeden z klasowych artystów, był „piłkarzem” - wykonywał piłki. „Ten rudy, piegowaty chłopiec, z dużym zakrzywionym nosem, prowadzi jakby fabrykę piłek, którymi handluje z całą szkołą. Rzec można, że zmonopolizował w swych rękach cały handel piłkowy. Mówią też, że zarabia na tym dużo pieniędzy, które wydaje następnie na jedyną namiętność swoją: hodowlę gołębi.”. Wyrabiał także gumy strzelające. Potrzebował sześciu lat, aby przejść przez dwie pierwsze klasy. Opuścił trzecią klasę, ponieważ „Przyszedł do przekonania, że szkoła jest areną zbyt szczupłą dla jego wielkich przemysłowo-handlowych zdolności”.

Piotruś Mieszkowski - mieszkał na stancji u Wojcieszkowej, na Starym Mieście. Już pierwszego dnia zaprzyjaźnił się z Karolem Kozłowskim. „Rumiany tłuścioszek”. Nie umiał pływać, bał się wody. Podczas nauki pływania o mało nie utonął.

Sitkiewicz - Miał słabość do przysłów, które często przytaczał. Planował zostać geometrą.

Smoliński - „Jest to „poczciwości” chłopiec, tłusty, szerokopleczysty wieśniak, mówiący przez nos. Posiada szczególną skłonność do przeciągania ostatnich wyrazów w zdaniu tonem śpiewającym. Nazywają go koledzy: „Bonuś” albo „Omega”. Ostatnie przezwisko dostał już później z powodu przeciągłego wymawiania ostatniej litery alfabetu greckiego. Bonusiem był od początku, i to przezwisko z dziwną trafnością przystawało do jego poczciwej, nieco ciężkiej figury.” Chciał zostać weterynarzem.

Ślimacki - był synem urzędnika sądowego. Zazdrościł Sprężyckiego funkcji prymusa. Chciał zająć jego miejsce. Donosił na kolegę, dopóki nie został prymusem. Nie był lubiany przez kolegów, donosił na nich. Po zakończeniu roku szkolnego koledzy ukarali go za niewłaściwe zachowanie. Został dotkliwie obity witkami znad rzeki. Wymógł na ojcu przeniesienie do gimnazjum gubernialnego. „Ślimacki dopiął swego: skończył gimnazjum, potem uniwersytet i - „zrobił karierę”. Dobrze mu się dzieje, humor ma zawsze pogodny - i tylko na wspomnienie o szkole w Pułtusku i o którym z tamtejszych kolegów zachmurza się i rozmowę czym prędzej na inny przedmiot skierowywa...

Welinowicz - jeden z klasowych artystów, pięknie kaligrafował. Chętnie podpisywał kolegom zeszyty.

Wojtek Krystek - „Był to poczciwy, nieco rozlazły wyrostek, z dużą głową i kędzierzawymi włosami, w których tkwiło zawsze pełno drobnych wiórków stolarskich”. Jego ojciec był stolarzem. Wojtek nie miał zdolności do nauki, ale był bardzo zawzięty. Zachwycał kolegów swoją wiedzą dotyczącą wyrobu szaf, krzeseł, ław. Spał w stojącej w warsztacie trumnie, ponieważ w domu nie było miejsca na wstawienie łóżka dla chłopca.

Wroński - „istne kurczątko”. Pomaga Kucharzewskiemu w nauce, dzięki temu kolega kończy rok szkolny z listem pochwalnym.

Nauczyciele

inspektor „Madej” - „Sama postać zwierzchnika i wyraz jego twarzy wzbudzają lęk. Niezbyt wysoki, ale gruby, z wielkim wystającym brzuchem, z dolną wargą wysuniętą, z wiecznym „marsem” na czole, przemawia krótko, głosem basowym, gniewnym.”. Chętnie karał uczniów, tylko z przymusu udzielał nagród i promocji. Popierał donosicielstwo wśród uczniów. Podczas pożegnania nikt się nie wzruszył jego słowami.

inspektor Wiśnicki - przybył z Radomia. Wspaniały pedagog, stawiający na pierwszym miejscu wzajemną miłość i szacunek uczniów i nauczycieli. Od razu wzbudził sympatię uczniów. „Nigdy nie krzyczał na uczniów, nie gromił ich, karami nie straszył”. Zniósł kary cielesne. Znalazł sposób na palaczy i donosicieli. Pod wpływem jego zachowania zmienili się także inni nauczyciele.

profesor Chabrowski - nowy nauczyciel języka polskiego. Był młody, piękny, uprzejmy. „Jego wpływ na uczniów jest tego rodzaju, że wstydziliby się okazywać mu nieposłuszeństwo, zuchwałość, gburowatość. Nawet Kozłowski przy nowym profesorze zapomniał o psich figlach; nawet wrodzona żywość Sprężyckiego ustąpiła miejsca poważnej zadumie; nawet Bonuś Smoliński nauczył się lekkich, zgrabnych ruchów; nawet Kucharzewski wysubtelniał i zdrobniał, a Kataryniarz Olszewski zrozumiał po raz pierwszy w życiu, że prócz piłek i gołębi są na tej ziemi inne jeszcze uwagi godne rzeczy”. Przyniósł uczniom do czytania Pana Tadeusza.

profesor Izdebski - „poważny, zatabaczony, w granatowym fałdzistym, szeroko rozpostartym płaszczu z peleryną, z podciągniętymi wysoko, dla oszczędności, nogawicami, sunie środkiem korytarza, między dwoma rzędami mundurków, kołysząc się lekko na dużych, płaskich stopach, w obuwiu z grubej, juchtowej skóry, ze startymi doszczętnie napiętkami”. Często powtarza „Baczność!...Uwaga!”

profesor Jastrebow - uczył języka rosyjskiego. Nie lubili go uczniowie ani nauczyciele. Ciągle pił mleko. Usypiał na lekcjach. Wszystkim uczniom stawiał trójki. Gdy Sprężycki przyszedł go odwiedzić, był kompletnie pijany i miał straszny wyraz twarzy.

profesor Luceński - nauczyciel języka francuskiego, żartował odczytując nazwiska uczniów z listy.

profesor Salamonowicz - „ruchliwy, nerwowy, biega szybko w prawo i lewo, na górę i na dół, do wszystkich klas zaglądając, do pośpiechu nagląc”. Wizytował stancję pani Pórzyckiej, był bezlitosny.

profesor Skowroński - nauczyciel języka polskiego, „stary, gruby, z białymi włosami naczesanymi na czoło i skronie, a z tyłu spadającymi w długich pasmach na plecy. Twarz ma zawsze wygoloną, szyję owiązaną kilkakrotnie białą chustką; olbrzymie, wysunięte spod chustki kołnierzyki, w których tłuste jego policzki - zwłaszcza gdy głowę pochyli - do połowy się kryją. W całości przypomina owe szanowne postacie z początku stulecia, których wizerunki przechowały się na starych litografiach”. Wzruszał się podczas wygłaszania wierszy elegijnych. Kochał swych uczniów, często pożyczał im książki. Był wielbicielem Krasickiego, Naruszewicza, Kniaźnina, Karpińskiego, Osińskiego i Dmochowskiego. Zmarł, a jego następcą został profesor Chabrowski.

Czas i miejsce akcji

Akcja utworu rozgrywa się w latach 60. XIX wieku, w Pułtusku, znajdującym się wówczas pod zaborem rosyjskim. Najważniejszym miejscem akcji jest męska szkoła powiatowa oraz stancje, w których mieszkają poszczególni uczniowie. Poszczególne epizody rozgrywają się także nad rzeką, w ogrodzie, pustelni, na ulicach miasta.

Geneza utworu i gatunek

Ze względu na realia powieściowe - czas i miejsce akcji - lata 60. XIX w., Pułtusk - można powiedzieć, że autor pisał powieść czerpiąc z własnych wspomnień z czasów szkolnych. On sam urodził się w Pułtusku i tam uczęszczał do szkoły.

Gatunkowo jest to powieść, której główny wątek to szkolne przygody chłopców z męskiej szkoły powiatowej w Pułtusku.

Problematyka

Wiktor Gomulicki opisał w książce szkolne życie w XIX wieku. Dla współczesnych uczniów są to czasy bardzo odległe. Uczniowie prowadzili wówczas zupełnie inny tryb życia i inaczej się uczyli. Większość z nich mieszkała na stancjach - czyli w wynajętych pokojach, bo ich rodzice mieszkali poza miastem. Wcześnie więc musieli nauczyć się samodzielności, dbania o siebie, odpowiedniego planowania czasu, by dobrze go wykorzystać i na zabawę i na naukę. W szkole dzień rozpoczynano wspólną modlitwą. większość zagadnień uczniowie musieli opanować pamięciowo. Na przykład na języku rosyjskim głównie uczyli się na pamięć wierszy. Większość z nich nie miała swojej biblioteczki, książki były wówczas na wagę złota, były drogie. Dlatego uczniowie pożyczali je sobie, często się także odwiedzali, zwłaszcza, gdy któryś z nich był chory. Nie miano pojęcia o możliwościach, jakie dają komputery! Wiedzę przekazywali im wyłącznie nauczyciele i to od ich pasji zależała jakość wiadomości. Na przykład ich polonista był zagorzałym zwolennikiem poezji z XVIII w. To tak, jakby współczesnemu uczniowi szkoły podstawowej dać do czytania wyłącznie lektury sprzed 100 lat! Bohaterowie książki też nie byli tym zachwyceni i na polskim zwyczajnie się nudzili. Dopiero, kiedy nauczyciel odszedł i jego miejsce zajął młodszy - sytuacja się zmieniła. Uczniowie poznali dzieła polskich romantyków - Mickiewicza, Słowackiego - i zachwycili się nimi.

W książce przedstawiono też pozaszkolne zajęcia uczniów. W lecie spotykali się nad rzeką, uczyli się pływać, wykonywali karkołomne skoki do wody. Odważniejsi, aby przeżyć dreszczyk emocji, wybierali się na przykład nocą na cmentarz. Wśród uczniów kwitły przyjaźnie.

Wspomnienia niebieskiego mundurka to książka, z której współczesny czytelnik może poznać, jak wyglądało szkolne życie i szkoła sprzed 150 lat.

Biografia autora

Wiktor Teofil Gomulicki (pseud. Fantazy) - poeta, powieściopisarz, eseista, krytyk literacki. Urodził się 17 października 1848 r. w Ostrołęce. Dzieciństwo spędził w Pułtusku, następnie przeniósł się do Warszawy, gdzie skończył gimnazjum. W kolejnych latach studiował prawo w Szkole Głównej. Pracował w redakcjach takich pism, jak: „Kurier Warszawski”, „Kurier Codzienny”, „Mucha”, „Kolce”, „Tygodnik Powszechny”, współpracował z „Prawdą”, „Świtem”, „Krajem”.

Zmarł 14 lutego 1919 r. w Warszawie.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A. Sabak, D. Stopka, A. Szóstak, D. Pietrzyk, A. Popławska
redaktorzy: Agnieszka Nawrot, Anna Grzesik
korektorzy: Ludmiła Piątkowska, Paweł Habat

Zgodnie z regulaminem serwisu www.bryk.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności.
Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A. Sabak, D. Stopka, A. Szóstak, D. Pietrzyk, A. Popławska
redaktorzy: Agnieszka Nawrot, Anna Grzesik
korektorzy: Ludmiła Piątkowska, Paweł Habat

Zgodnie z regulaminem serwisu www.bryk.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności.
A+ A-