Wskazówki ogólne na temat techniki pisania

Części składowe wypracowania
  1. WSTĘP
    Musisz w nim wprowadzić odbiorcę w temat, zainteresować tym, co masz do powiedzenia. Możesz zacząć od jakiejś osobistej refleksji związanej z tematem, która wyjaśni, dlaczego chcesz akurat o tym pisać – przedstaw problem, osobę, zainteresuj wydarzeniem itp. Dokładna forma wstępu będzie zależała od formy wypowiedzi, często również od tematu; jeśli piszesz rozprawkę, najlepiej będzie, gdy we wstępie zawrzesz zarówno pytanie z tematu, jak i twoją propozycję odpowiedzi, którą będziesz następnie uzasadniać.
  2. ROZWINIĘCIE
    Stanowi główną część pracy, właściwe opracowanie tematu, jego uzasadnienie, wykazanie się znajomością zagadnienia, próbę obrony jakiegoś stanowiska, udowodnienie jakiejś racji, przedstawienie ciągu wydarzeń itp. Pisz starannie, logicznie, używaj bogatego słownictwa, stosuj akapity celem wyróżnienia każdej nowej myśli. Ta część powinna być najdłuższa.
  3. ZAKOŃCZENIE
    Tutaj zawrzyj osobiste odczucia i wrażenia, ukaż swój punkt widzenia zagadnienia, przedstaw wnioski wypływające z przedstawionych argumentów. Możesz zakończyć apelem o poparcie sprawy, której poświęcona jest wypowiedź, postawić otwarte pytanie mające skłonić odbiorcę do refleksji po zapoznaniu się z tekstem itp. Zakończenie może też być swego rodzaju pożegnaniem z czytelnikiem (słuchaczem) – zjawisko typowe dla opowiadania.

 

Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.

Polityka Cookies. Prywatność. Copyright: INTERIA.PL 1999-2022 Wszystkie prawa zastrzeżone.