Relacja

Relacja — definicja

Relacja jest sprawozdaniem z jakiegoś wydarzenia, którego jest się świadkiem. Nie bez powodu używamy sformułowania „zdać z czegoś relację”. To opis zdarzenia, takiego jak konferencja, akademia, koncert, premiera, wizyta w ciekawym miejscu, spotkanie z interesującą osobą, mecz piłkarski czy spektakl w teatrze. W życiu codziennym często spotykamy się z relacją z konferencji prasowej, wydarzenia sportowego, obrad sejmu czy wreszcie z relacją z najważniejszych wydarzeń dnia w formie dzienników.  

Relacja na piśmie posiada porządek chronologiczny i być zapisem najważniejszych faktów z danego wydarzenia. Osoba relacjonująca musi być świadkiem opisywanego zdarzenia. Relacja nie powinna być bardzo szczegółowa, aby nie znudzić czytelnika. Ważne, aby opisane zostały najważniejsze wątki. 

Relacja pisemna składa się zazwyczaj z tytułu, wstępu, chronologicznego opisu zdarzeń oraz zakończenia, w którym warto także opisać tło wydarzenia. Tytuł powinien informować, czego dotyczy relacja, ale jednocześnie intrygować, aby zachęcić odbiorców do dalszej lektury. We wstępie należy wskazać, o jakim wydarzeniu jest mowa, gdzie się ono odbyło, w jakiej sprawie i kto brał w niej udział. Następnie należy pokrótce opisać przebieg wydarzenia, dbając o to, by znalazły się tu istotne fakty. Zakończenie może mieć charakter krótkiego podsumowania, ale można tu także napisać kilka zdań, oceniających wydarzenie.  

Relacja może mieć charakter pisemny lub ustny, ale często spotkamy także fotorelację i wideorelację. Nowe media przyczyniły się także do powstania całkiem nowego typu relacji, występujących w social mediach takich jak Facebook czy Instagram. Tu w charakterze relacji użytkownicy publikują zdjęcia z krótkim opisem, ale także nagrania wideo, będące krótszymi lub dłuższymi wypowiedziami, niekiedy występując w formie cyklu. W tym przypadku mamy do czynienia z przenikaniem gatunków, ponieważ tego typu relacja w mediach społecznościowych nie posiada ścisłej struktury i często bliska jest takim formom jak wideoblog czy swego rodzaju pamiętnik. 

Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.

Polityka Cookies. Prywatność. Copyright: INTERIA.PL 1999-2023 Wszystkie prawa zastrzeżone.