Odpowiedzi do zadań z podręczników w apce Skul

pobierz

Podanie

Podanie — definicja

Podanie jest to oficjalne pismo, skierowane do konkretnej firmy, instytucji (np. urzędu, szkoły) lub władz (lokalnych lub państwowych). Zasadniczą część dokumentu stanowi prośba oraz jej przekonujące uargumentowanie.

Podanie ma formalny charakter i określoną strukturę, której musisz się trzymać. Dotyczy to również języka, który powinien mieć formalny charakter. Pisz jasno i zwięźle. Jeśli to możliwe, pisz krótkie i proste zdania. Kieruj się zasadą, minimum słów, maksimum treści.

Zanim zaczniesz pisać, dobrze się przygotuj. Wypisz najważniejsze argumenty, które mają przekonać adresata, do pozytywnego rozpatrzenia twojego podania. Dokument ten najlepiej napisać na komputerze i wydrukować na kartce A4. Możesz również napisać go ręcznie, ale wówczas pisz czytelnie i pamiętaj o odpowiedniej strukturze podania. W każdym przypadku zadbaj o estetykę takiego pisma. Po wydrukowaniu podania podpisz je własnoręcznie, nawet jeśli całość powstała w edytorze tekstowym. Inaczej dokument może zostać uznany za nieważny. W praktyce oznacza to, że instytucja, do której zostanie skierowany, nie weźmie pod uwagę takiego podania, nie rozpatrzy go. 

Jak napisać podanie?

  • Zachowaj odpowiednią strukturę podania.

Po prawej stronie, na samej górze umieść miejscowość oraz datę. Nieco niżej, po lewej stronie, podaj swoje imię i nazwisko oraz adres. Po prawej stronie, w pewnym odstępie od miejsca, w którym wpisałeś datę, podaj dane adresata, czyli osoby, do której kierujesz pismo Przykładowo, jeżeli podanie dotyczy przyjęcia do liceum ogólnokształcącego, adresatem będzie dyrekcja szkoły. 

  • Podziel tekst na akapity

W pierwszym z nich poinformuj o tym, czego dotyczy podanie, np. „Zwracam się z uprzejmą prośbą o…”. W kolejnym akapicie uzasadnij swoją prośbę. Argumentacja to najważniejsza część podania, ponieważ decyduje o tym, czy pismo zostanie rozpatrzone pozytywnie. Przykładowo, jeżeli podanie dotyczy przyjęcia do liceum ogólnokształcącego, możesz zacząć od napisania, jaką szkołę ukończyłeś i co udało ci się osiągnąć. Taką informację warto połączyć ze swoimi zainteresowaniami. Przykładowo, jeśli ubiegasz się o przyjęcie do klasy o profilu humanistycznym, możesz napisać, że jesteś finalistą olimpiady z języka polskiego i że od dziecka uwielbiasz czytać. W kolejnym akapicie napisz, dlaczego zależy Ci na pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Co dzięki temu zyskasz. Na przykład: „Jestem przekonany, że nauka w Państwa szkole pozwoli mi na doskonałe przygotowanie do studiów filologicznych". 

  • Pisz jasno i zwięźle

Unikaj zdań-tasiemców. Pisz zwięźle, konkretnie i na temat: W pierwszym zdaniu sprecyzuj, o co prosisz, a w kolejnych — dlaczego to robisz. Pamiętaj, że w oficjalnym piśmie nie powinieneś stosować potocznego języka i zwrotów, które są nacechowane emocjonalnie

  • Pamiętaj o zwrotach grzecznościowych.

Podanie musisz zakończyć w sposób formalny, oficjalny. Nie zapomnij więc o zwrotach grzecznościowych, takich jak np. „z poważaniem”,  „z wyrazami szacunku”. Nigdy nie pisz: „pozdrawiam” czy „pozdrawiam serdecznie”. Zwroty takie, jak „Państwu”, „do Państwa” pisz zawsze dużą literą.

W podaniu absolutnie zabronione jest stosowanie nieformalnych zwrotów typu „Waszej”, „Wam” itd. Zamiast więc pisać „zwracam się do Was z prośbą”, powinieneś napisać: „Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o…”.

  • Dodaj informację na temat załączników.

Jeśli do podania dołączyć jakieś dokumenty np. dyplomy, zaświadczenia, wymień je w podaniu. Sekcja „Załączniki” powinna znaleźć się na samym dole, po lewej stronie, poniżej lub na wysokości podpisu. Załączniki wypisz w formie krótkiej listy, np.od myślników lub stosując numerację. 

  • Pamiętaj o własnoręcznym podpisie.

Nawet jeśli całość podania napisałeś na komputerze, własnoręczny podpis na dokumencie jest obowiązkowy. Oficjalne pismo bez własnoręcznego podpisu jest nieważne. Oznacza to, że zostanie odrzucone bez czytania.

UWAGA! Własnoręczny podpis musi znaleźć się na podaniu, bez względu na to, czy wysyłasz je pocztą tradycyjną, czy elektroniczną. W drugim przypadku musisz wydrukować podanie, podpisać je i zeskanować. 

Przykład podania o przyjęcie do szkoły

Poznań, 25 czerwca 2022 r. 

 

Adam Kowalski

ul. Krzyżowa 5/32

61—545 Poznań           

Dyrekcja VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adana Mickiewicza 

 ul. Hipolita Cegielskiego 1

 61-862 Poznań

 

PODANIE

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do I klasy o profilu biologiczno-chemicznym.

Swoją prośbę motywuję tym, że w przyszłości pragnę kontynuować studia na kierunku farmacja. Ukończyłam Szkołę Podstawową nr 36 w Poznaniu. Byłem aktywnym uczestnikiem koła biologicznego, przewodniczącym klasy oraz finalistą olimpiady biologicznej. 

Jestem przekonany, że nauka w Państwa szkole pozwoli mi rozwijać zainteresowania i dostać się na wymarzone studia. 

 

 Z poważaniem, 

 Adam Kowalski

 ………………..

 (miejsce na własnoręczny podpis) 

 

Załączniki:

  1. dwa zdjęcia
  2. świadectwo (oryginał)
  3. dyplom 

 

Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.

Polityka Cookies. Prywatność. Copyright: INTERIA.PL 1999-2023 Wszystkie prawa zastrzeżone.