Opis - definicja

Opis jest formą pisemną, która służy przekazywaniu informacji na temat swojego przedmiotu. Można opisywać ludzi, zwierzęta, miejsca, przedmioty, krajobrazy, uczucia, przeżycia itp. Ze względu na ilość przekazanych informacji możemy podzielić opisy na pobieżne i szczegółowe (dokładne).

Żeby dobrze coś (kogoś) opisać, trzeba umieć obserwować, zauważać szczegóły, dostrzegać różnice i podobieństwa. Opisy mogą stanowić samodzielną formę wypowiedzi lub być tylko składnikiem (elementem) innej formy wypracowania – głównie opowiadania, charakterystyki, sprawozdania.

Charakter opisu może być różny – typowo rzeczowy, naukowy lub artystyczny. Opis rzeczowy jest „zwykłym” opisem, naukowy wymaga specjalistycznej wiedzy i użycia fachowej terminologii z zakresu danej dziedziny naukowej, zaś artystyczny jest charakterystyczny dla literatury i służy nie tylko przekazaniu informacji, ale też zademonstrowaniu sprawności w posługiwaniu się językiem literackim. W szkole wymaga się najczęściej opisu rzeczowego.

Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.

Polityka Cookies. Prywatność. Copyright: INTERIA.PL 1999-2023 Wszystkie prawa zastrzeżone.