Gratulacje

Gratulacje — definicja 

Gratulacje to szczególna forma życzeń, składanych z powodu ważnego i radosnego wydarzenia. Najczęściej gratulacje dotyczą takich okoliczności, które stanowią zamknięcie lub otwarcie pewnego etapu w życiu albo efektu pracy, np.: otrzymanie świadectwa z wyróżnieniem, zdanie egzaminu, dobra ocena ze sprawdzianu, ukończenie szkoły lub studiów, rozpoczęcie nowej pracy, zaręczyny, ślub, narodziny dziecka itd.  

Gratulacje mogą być składane w formie pisemnej oraz ustnie. W pierwszym przypadku mogą być wysłane w formie tradycyjnej – papierowej albo elektronicznie. Najczęściej wykorzystywane będą do tego celu okolicznościowe kartki pocztowe, których wzór należy dopasować stosownie do okazji. Gratulacje online będą z kolei wysyłane za pośrednictwem wiadomości SMS, MMS, e-mail lub przez komunikator internetowy. W internecie można znaleźć także elektroniczne kartki pocztowe na różne okazje i wykorzystać tę formę, jako wyjątkowy rodzaj gratulacji.  

Niekiedy gratulacje będą stanowiły fragment listu lub e-maila na inny temat i pojawiają się wówczas w jego treści niejako przy okazji. Mogą wystąpić tu jako rozbudowana, kilkuzdaniowa wypowiedź, ale zdarza się także, że przybierają formę zdawkowego „Gratulacje” lub „Gratuluję”, ze wskazaniem powodu. 

Gratulacje będą przybierały nieco inną formę w zależności od ich adresata i relacji, jakie powstają pomiędzy rozmówcami. Z tego względu możemy mówić o gratulacjach oficjalnych i tych o charakterze prywatnym.  

Gratulacje nie mają rozbudowanego schematu i w przypadku składania powinszowań znajomej osobie, nie trzeba sztywno trzymać się etykiety. Zawsze jednak pojawi się informacja, z jakiego powodu są składane i zazwyczaj dodane jest życzenie dalszego powodzenia w danej dziedzinie. W przypadku oficjalnych gratulacji warto zachować standardową zasadę: data, tytuł lub zwrot grzecznościowy, treść (gratulacje z powodu „x” i życzenia pomyślności), podpis.  

Najczęściej powinszowania wyrażane są osobiście lub indywidualnie, jednakże niekiedy mogą dotyczyć adresata zbiorowego. Taka forma adresowana jednocześnie do wielu odbiorców dotyczy najczęściej instytucji lub firm (marek). Przykładem będą gratulacje dyrektora szkoły kierowane do uczniów (np. „Gratulacje dla tegorocznych maturzystów” w trakcie szkolnej akademii) albo gratulacje składane klientom przez jakąś firmę (np. przez sieć sklepów: „Gratulujemy udanych zakupów”). 

Bez względu na formę i adresata, gratulacje zawsze powinny sprawić odbiorcy przyjemność i być wyrazem uznania dla niego. Nawet jeśli są tylko kurtuazyjnym przejawem grzeczności, zawsze jest miło je słyszeć. 

Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.

Polityka Cookies. Prywatność. Copyright: INTERIA.PL 1999-2023 Wszystkie prawa zastrzeżone.