Przerwy świąteczne oraz daty rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego  

Nowy rok szkolny rozpocznie się w środę 1 września, a najbliższa dłuższa przerwa przypadnie w okolicach Bożego Narodzenia – od 23 do 31 grudnia. Dwa tygodnie później rozpoczną się ferie dla pierwszych województw. Wiosenny wypoczynek, w okresie świąt Wielkanocnych, będzie trwał od 14 do 19 kwietnia. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2021/2022 zakończą się 24 czerwca.  

Kiedy mają ferie zimowe poszczególne województwa?  

Dwutygodniową przerwę zimową najwcześniej, bo 17 stycznia, rozpoczną uczniowie województw kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Tydzień później, 24 stycznia, na wypoczynek udadzą się mieszkańcy województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Od 31 stycznia będą trwać ferie w województwach dolnośląskim, mazowieckim, opolskim i zachodniopomorskim, a ostatni termin zimowej przerwy w nauce przypada na województwa lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie oraz śląskie.  

Dokładne terminy ferii dla województw zamieszczamy poniżej:  

– 17 - 30 stycznia 2022 r. – kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.  

– 24 stycznia - 6 lutego 2022 r.  – podlaskie, warmińsko-mazurskie. 

– 31 stycznia - 13 lutego 2022 r. – dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie. 

– 14 - 27 lutego 2022 r. – lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.