Niezwykłe Wizje Orwella

Autorem postaci, która zainspirowała twórców jednego z najsłynniejszych reality show, jest Anglik – George Orwell,  zaliczany do grona najlepszych pisarzy XX wieku. W swoich dziełach poświęcał szczególną uwagę takim tematom jak wpływ systemów totalitarnych na jednostkę, czy pogłębiające się nierówności społeczne. Niezwykłą wrażliwość Orwella możemy tłumaczyć trudnymi wyborami w jego ciekawym życiorysie.

Urodzony w rodzinie z klasy średniej, w wieku 19 lat wstąpił do Królewskiej Policji Imperialnej w Birmie. Porzucił jednak służbę, by następnie przenieść się do Paryża. Brał również udział w wojnie domowej w Hiszpanii (1936-1937). Wykonywał w życiu wiele zawodów, od hodowcy drobiu przez korespondenta wojennego do pomywacza.

Zapoznajcie się z biografią autora na stronie: George Orwell - biografia autora w serwisie opracowania.pl

1984
George Orwell. Źródło: Wikipedia / domena publiczna 

Warto zwrócić również uwagę na polski wątek w historii pisarza. George Orwell mocno skrytykował podejście Brytyjczyków do Powstania Warszawskiego (1944). Protestował przeciwko postawie lewicowej inteligencji, która była szczególnie widoczna na łamach prasy angielskiej. Uważał, że interesy Anglii z Rosją Radziecką Stalina nie powinny wpływać na bierną postawę wobec narodowego zrywu Polaków w okupowanym przez Niemców kraju.  W okresie Polskiej Republiki Ludowej jego dzieła były zakazane. Wpływ na to z pewnością miała wykreowana przez niego postać Wielkiego Brata (ang. Big Brother).