Myślenie krytyczne

Jest to bardzo ważna umiejętność, która pozwala na realną ocenę sytuacji i dostrzeganie zależności między poszczególnymi zagadnieniami. Dzięki myśleniu krytycznemu będziecie mogli sprawnie radzić sobie z trudnościami i znajdywać możliwe rozwiązania problemów. Wyszukując jakieś zagadnienie sprawdźcie, czy źródło nie jest tendencyjne lub stronnicze. Korzystajcie tylko ze sprawdzonych i możliwie obiektywnych stron, książek, artykułów, ja jeśli to niemożliwe przyjrzyjcie się kilku stronom danego zagadnienia. Zastanówcie się, jakie wnioski można wyciągnąć z posiadanej wiedzy. Później przekażcie je swoim rozmówcom lub wykorzystajcie do przedstawienia swojego punktu widzenia i rozwiązania danego problemu.

Zdolności przywódcze i charyzma

Umiejętność rozdzielania zadań  i szybkiego decydowania przydatna będzie w wielu dziedzinach. Nie trzeba zarządzać przecież całą korporacją, aby wykorzystywać zdolności liderskie. Mogą się one przydać na studiach, ale też w wielu zawodach, gdzie ważna jest praca z zespołem. Umiejętność realnej oceny możliwości i mocnych strony każdego członka zespołu, pozwala sprawnie pokonywać trudności i przydzielać odpowiednie zadania. Dodatkowo charyzma pozwala na przekonanie do swojej racji nie tylko współpracownika, ale i przełożonego podczas ważnej prezentacji.

Na pewno część z tych przydatnych umiejętności posiadacie już teraz. Nie osiadajcie jednak na laurach i starajcie się pracować nad ich rozwijaniem. Pracodawcy oprócz znajomości języków i konkretnych twardych kompetencji bardzo cenią sobie miękkie umiejętności i stawianie na ciągły własny rozwój.