W tym artykule przeczytasz o:

Egzamin ósmoklasisty — termin

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach:

 • 23 maja 2023 r. (wtorek) o godz. 9 – język polski;
 • 24 maja 2023 r. (środa) o godz. 9 – matematyka;
 • 25 maja 2023 r. (czwartek) o godz. 9:00 – język obcy nowożytny.

Wyniki egzaminu będą dostępne dla uczniów 3 lipca, a dotyczące ich zaświadczenia będzie można odebrać w szkołach 6 lipca.

Przeczytaj również: Egzamin ósmoklasisty 2023. Zobacz arkusze z poprzednich lat

Rekrutacja do szkół średnich 2023 – etapy

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych składa się z kilku etapów, podczas których uczniowie muszą dopełnić wszystkich wymaganych formalności, by zostać przyjętymi do wybranych przez siebie szkół.  

I etap: Ósmoklasiści muszą złożyć poprzez używany w ich regionie system rekrutacji (np. Vulcan, Omikron) wniosek o przyjęcie do wybranej przez siebie szkoły. Do takiego systemu najczęściej należy wprowadzić dane osobowe oraz wybrać szkołę i klasę pierwszego, drugiego oraz trzeciego wyboru, zgodnie z tym, która interesuje nas najbardziej, a która najmniej. Ważne jest, by wybrać trzy szkoły, ponieważ w przypadku niedostania się do jednej, weźmiemy udział w rekrutacji do kolejnej. Filmy z instrukcjami dotyczącymi tego, jak uzupełniać dane w poszczególnych systemach, można znaleźć w internecie.

II etap: Ta część rekrutacji następuje już po tym, jak otrzymamy świadectwa ukończenia szkoły (23 czerwca) oraz wyniki egzaminu (6 lipca). Wówczas trzeba będzie uzupełnić wcześniej składany wniosek o przyjęcie do szkoły ocenami ze świadectwa, punktacją z egzaminu oraz dodatkowymi osiągnięcia (np. udziałem w konkursach czy wolontariacie), a do szkoły pierwszego wyboru zanieść kopię:

 • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
 • zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

III etap: Zostają opublikowane listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych szkół i klas. Jeśli zostaniesz zakwalifikowany, to będziesz musiał potwierdzić swoją wolę przyjęcia do danej szkoły i klasy poprzez zaniesienie do niej oryginałów dokumentów, których kopie składałeś wcześniej. Jeśli na tym etapie tego nie zrobisz, nie zostaniesz przyjętym do danej klasy i szkoły.

IV etap: Szkoły publikują listy przyjętych do poszczególnych klas, a zatem tych osób, które potwierdziły swoją wolę przecięcia. Jeśli zostałeś przyjęty, możesz odetchnąć z ulgą — jeśli nie, możesz wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej, która wygląda bardzo podobnie, jednak różni się terminami składania dokumentów.

Pamiętaj również, że jeśli chcesz dostać się do szkoły, w której przy przyjęciu obowiązują egzaminy zdolności kierunkowych, sprawdziany kompetencji i predyspozycji językowych czy próby sprawności fizycznej, twoja rekrutacja będzie wyglądać nieco inaczej i może się składać z większej liczby etapów, z czego jedynym z nich będą właśnie egzaminy, których terminy ustalane są przez dyrektorów poszczególnych szkół.

Przeczytaj również: Rekrutacja do szkół średnich 2023/2024. Ile szkół można wybrać i kiedy składać podanie?

Rekrutacja do szkół średnich 2023 – terminy

Terminy składania wniosków o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych różnią się w zależności od regionów. Poniżej przedstawiamy terminarz składania wniosków dla poszczególnych z nich. Są to terminy dla uczniów, którzy nie zdają dodatkowo egzaminów zdolności kierunkowych, sprawdzianów kompetencji i predyspozycji językowych czy prób sprawności fizycznej:

 • dolnośląskie: 15 maja-19 czerwca (do godz. 15.00);
 • kujawsko-pomorskie: 15 maja-16 czerwca (do godz. 15.00);
 • lubelskie: 15 maja-23 czerwca (do godz. 15.00);
 • lubuskie: 15 maja-21 czerwca (do godz. 15.00);
 • łódzkie: 24 kwietnia-23maja (do godz. 12.00);
 • małopolskie: 15 maja-19 czerwca;
 • mazowieckie: 15 maja-19 czerwca (do godz. 15.00);
 • opolskie: 15 maja-19 czerwca (do godz. 15.00);
 • podkarpackie: 15 maja-16 czerwca (do godz. 15.00);
 • podlaskie: 15 maja-19 czerwca (do godz. 15.00);
 • pomorskie: 15 maja-20 czerwca (do godz. 15.00);
 • śląskie: 15 maja do 19 czerwca (do godz. 15.00);
 • świętokrzyskie: 15 maja-21 czerwca (do godz. 15.00);
 • warmińsko-mazurskie: 22 maja-21 czerwca (do godz. 15.00);
 • wielkopolskie: 15 maja-16 czerwca (do godz. 15.00);
 • zachodniopomorskie: 9 maja-16 czerwca (do godz. 15.00).

W dniach 23-25 maja w całym kraju odbywa się egzamin ósmoklasisty, a w dniach 12-14 czerwca jego termin dodatkowy dla osób, które nie mogły podjeść do niego w terminie głównym.

23 czerwca kończy się rok szkolny i tego samego dnia uczniom wydawane zostają świadectwa ukończenia szkoły.

Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty następuje 3 lipca, a 6 lipca uczniowie mogą odebrać w szkołach dotyczące go zaświadczenia.

Uzupełnianie złożonych wniosków o przyjęcie do szkoły wynikami egzaminów i ocenami ze świadectwa oraz przynoszenie do szkoły pierwszego wyboru kopii dokumentów odbywa się w terminach:

 • dolnośląskie: 23 czerwca-10 lipca (do godz. 15.00);
 • kujawsko-pomorskie: 27 czerwca-11 lipca (do godz. 15.00);
 • lubelskie: 23 czerwca-10 lipca (do godz. 15.00);
 • lubuskie: 23 czerwca-10 lipca (do godz. 15.00);
 • łódzkie: 6-10 lipca (do godz. 15.00);
 • małopolskie: 23 czerwa-10 lipca;
 • mazowieckie: 23 czerwca-12 lipca (do godz. 15.00);
 • opolskie: 23 czerwa-10 lipca (do godz. 15.00);
 • podkarpackie: 23 czerwa-10 lipca (do godz. 15.00);
 • podlaskie: 23 czerwa-12 lipca (do godz. 15.00);
 • pomorskie: 23 czerwa-12 lipca (do godz. 15.00);
 • śląskie: 23 czerwa-10 lipca (do godz. 15.00);
 • świętokrzyskie: 23 czerwa-12 lipca (do godz. 15.00);
 • warmińsko-mazurskie: 23 czerwa-12 lipca (do godz. 15.00);
 • wielkopolskie: 23 czerwa-10 lipca (do godz. 15.00);
 • zachodniopomorskie: 23 czerwa-10 lipca (do godz. 15.00).

Wyniki rekrutacji, a zatem listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do wybranych klas i szkół pojawią się w następujących dniach:

 • dolnośląskie: 18 lipca;
 • kujawsko-pomorskie: 18 lipca;
 • lubelskie: 18 lipca;
 • lubuskie: 17 lipca;
 • łódzkie: 14 lipca;
 • małopolskie: 19 lipca;
 • mazowieckie: 21 lipca;
 • opolskie: 17 lipca;
 • podkarpackie: 17 lipca;
 • podlaskie: 18 lipca;
 • pomorskie: 19 lipca;
 • śląskie: 18 lipca;
 • świętokrzyskie: 20 lipca;
 • warmińsko-mazurskie: 14 lipca;
 • wielkopolskie: 17 lipca;
 • zachodniopomorskie: 17 lipca.

Jeśli dostaniemy się do wybranej szkoły, musimy potwierdzić wolę przyjęcia do niej, przynosząc tam oryginały dokumentów w terminach:

 • dolnośląskie: 19-28 lipca;
 • kujawsko-pomorskie: 18-21 lipca;
 • lubelskie: 18-21 lipca;
 • lubuskie: 17-20 lipca;
 • łódzkie: 14-20 lipca;
 • małopolskie: 19-26 lipca;
 • mazowieckie: 21-26 lipca;
 • opolskie: 17-21 lipca;
 • podkarpackie: 17-21 lipca;
 • podlaskie: 18-21 lipca;
 • pomorskie: 20-26 lipca;
 • śląskie: 18-25 lipca;
 • świętokrzyskie: 21-27 lipca;
 • warmińsko-mazurskie: 23 czerwca-20 lipca;
 • wielkopolskie: 17-21 lipca;
 • zachodniopomorskie: 17-21 lipca.

Szkoły natomiast opublikują listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w dniach:

 • dolnośląskie: 31 lipca 2023 r.;
 • kujawsko-pomorskie: 24 lipca;
 • lubelskie: 24 lipca;
 • lubuskie: 21 lipca;
 • łódzkie: 21 lipca;
 • małopolskie: 27 lipca;
 • mazowieckie: 27 lipca;
 • opolskie: 25 lipca;
 • podkarpackie: 24 lipca;
 • podlaskie: 24 lipca;
 • pomorskie: 27 lipca;
 • śląskie: 26 lipca;
 • świętokrzyskie: 28 lipca;
 • warmińsko-mazurskie: 21 lipca;
 • wielkopolskie: 24 lipca;
 • zachodniopomorskie: 21 lipca.

W razie nieprzyjęcia do wymarzonej szkoły będzie można wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej — wówczas część miejsc w szkołach może się zwolnić, jeśli niektóre osoby zakwalifikowane nie potwierdzą w nich swojej woli przyjęcia. 

Trzeba pamiętać, że terminarz rekrutacji dla osób, które zdają dodatkowo egzaminy zdolności kierunkowych, sprawdzianów kompetencji i predyspozycji językowych czy prób sprawności fizycznej wygląda nieco inaczej. Wymagane jest wówczas zdanie egzaminu oraz zazwyczaj dostarczenie dodatkowych dokumentów.

Przeczytaj również: Egzamin ósmoklasisty 2023. Komizm – jak rozpoznać go w tekście?

Rekrutacja do szkół średnich 2023 - jak liczyć punkty po ukończeniu ósmej klasy?

Każdy ósmoklasista może zdobyć w rekrutacji maksymalnie 200 pkt, z czego połowę za egzamin, a drugą połowę za oceny ze świadectwa i dodatkową działalność np. udział w konkursach czy wolontariacie.

Wyniki z egzaminu ósmoklasisty otrzymujemy w procentach, które należy zamienić na punkty (1%=1 pkt), pomnożyć przez odpowiednie liczby, a następnie zsumować. Wynik egzaminu z języka polskiego i matematyki mnożymy przez 0,35, a z języka obcego przez 0,3.

Np. Jeśli z języka polskiego uzyskaliśmy 85%, z matematyki 62%, a języka obcego 77%, to nasze obliczenia będą wyglądać następująco:

85x0,35 + 62x0,35 + 77x0,3 = 29,75 + 21,7 + 23,1 = 74,55 pkt

Do obliczenia ocen ze świadectwa będą nam potrzebne oceny z czterech przedmiotów: języka polskiego, matematyki oraz dwóch wybranych przedmiotów, które wskazane są jako punktowane przy kwalifikowaniu do danej klasy w szkole średniej (np. na profilu biologiczno-chemicznym może być to biologia i chemia).

Poszczególne oceny zamieniamy na konkretną liczbę punktów, tj.:

 • ocena celująca – 18 punktów,
 • ocena bardzo dobra – 17 punktów,
 • ocena dobra – 14 punktów,
 • ocena dostateczna – 8 punktów,
 • ocena dopuszczająca – 2 punkty.

Np. Jeśli z języka polskiego mamy ocenę celującą, z matematyki dostateczną, z pierwszego wybranego przedmiotu bardzo dobrą, a z drugiego wybranego przedmiotu dobrą, to nasze obliczenia będą wyglądały następująco:

18 + 8 + 17 + 14 = 57 pkt.

Punkty z egzaminu ósmoklasisty i świadectwa należy zsumować. W przypadku wcześniej podanych wyników będzie to proste obliczenie:

74,55 + 57 = 131,55 pkt.

Jeśli mamy jakieś osiągnięcia, za które możemy dostać dodatkowe punkty, powinniśmy dodać je do wyniku otrzymanego z zsumowania punktacji z egzaminu i ocen na świadectwie. Warto wiedzieć, że za świadectwo z paskiem otrzymujemy 7 dodatkowych pkt, za wolontariat 3, a za osiągnięcia w konkursach wiedzy, artystycznych czy w zawodach sportowych można otrzymać od 2 do 10 pkt, z czego nawet jeśli brało się udział w wielu tego typu działaniach, można za nie dostać po zsumowaniu maksymalnie 18 pkt.

Przeczytaj również: Ironia na egzaminie ósmoklasisty 2023. Jak rozpoznać ją w tekście?

Rekrutacja do szkół średnich 2023 - progi punktowe

Progi punktowe różnią się zależnie od konkretnej szkoły i klasy, zatem by dowiedzieć się tego, jakie były one w ubiegłych latach w interesującej nas szkole, najlepiej dowiedzieć się u źródła, czyli w sekretariacie tejże placówki.

Jednocześnie trzeba pamiętać, że progi co roku są inne, a ich wysokość zależy m.in. od tego, jak w danym roku rekrutującym się do szkół średnich uczniom poszedł egzamin ósmoklasisty – jeśli większość napisała go słabo i osiągnęła niską liczbę punktów, to progi będą niższe; ale jeśli większości poszedł dobrze i otrzymali wysokie noty, to progi urosną. Analizując progi z poprzednich lat można jednak dowiedzieć się, czego mniej więcej możemy się spodziewać i jakie są nasze szanse na zakwalifikowanie się do danej klasy i szkoły.

oprac. Joanna Cwynar

Skul_002_1080x1080 — kopia (800×800 px)

 

RAPORT EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2023

Aktualności, arkusze i rozwiązania – Egzamin ósmoklasisty 2023

Egzamin ósmoklasisty 2023. Zobacz arkusze z poprzednich lat

Rekrutacja do szkół średnich 2023 – terminy