Złóż wniosek o ponowne przeliczenie

Leki, rachunki, jedzenie, wizyta w sanatorium i jeszcze słodycze dla wnuków – zdarza się, że emerytura może nie wystarczyć na wszystkie te potrzeby. Tymczasem w wielu przypadkach świadczenie emerytalne może być wyższe, niż początkowo naliczono. Aby tak się stało, trzeba złożyć w ZUS-ie odpowiedni wniosek. Kto może ubiegać się o ponowne przeliczenie emerytury? Tego dowiesz się z dalszej części artykułu. Babcia i dziadek z pewnością będą wdzięczni za pomoc. 

Wniosek o ponowne przeliczenie świadczenia może złożyć osoba, która przy składaniu wniosku nie miała wszystkich dokumentów, które potwierdzają okresy ubezpieczenia lub wynagrodzenia. Ponowne przeliczenie emerytury może być także korzystne dla tych emerytów, którzy wciąż pracują i odprowadzają składki.

Uzupełniona dokumentacja

Aby ZUS ponownie przeliczył wysokość świadczenia, należy dołączyć do wniosku odpowiednie dokumenty, które potwierdzają okresy składkowe i nieskładkowe. Podstawą przeliczenia  mogą być np. dokumenty ze starego zakładu pracy lub odnalezione świadectwa pracy. Może to być również orzeczenie sądu, legitymacja ubezpieczeniowa czy umowa o pracę. ZUS uwzględni dokumenty, jeśli potwierdzają one zatrudnienie i  wskazują jego okres. 

Oprócz potwierdzenia okresu pracy warto mieć także dokumenty poświadczające wysokość zarobków. Jeśli wnioskodawca potwierdzi okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, ale nie udokumentuje wysokości wynagrodzenia, ZUS przyjmie do obliczenia świadczenia wynagrodzenie minimalne. 

Nie musisz obawiać się, że ponowne przeliczenie wysokości emerytury zaowocuje jej obniżeniem. Jeżeli wynik ponownego przeliczenia okaże się mniej korzystny od poprzedniego, ZUS będzie wypłacał świadczenie w dotychczasowej wysokości.

1542122324-cb-zus

Warto wystąpić o ponownie przeliczenie emerytury, jeśli była przyznana przed 2009 rokiem, a wnioskodawca nie udokumentował zarobków za lata, w których był zatrudniony na etacie. Do takiego wniosku nie trzeba dołączać żadnych dokumentów. ZUS uwzględni minimalne wynagrodzenie za te okresy. 

Jeśli ZUS przyznał emeryturę po 31 grudnia 2008 r., nie należy składać wniosku o jej przeliczenie, żeby uwzględnić wynagrodzenie minimalne zamiast zerowego, jeśli brakuje dokumentów poświadczających zarobki na etacie. ZUS uwzględnił już wynagrodzenie minimalne każdej osobie, która nie dostarczyła dokumentów o zarobkach, a udokumentowała zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Praca na emeryturze na starych zasadach

Emerytura to czas odpoczynku i… dużej ilości wolnego czasu. Jeżeli babci i dziadkowi zdrowie pozwala na podjęcie dodatkowego zajęcia, warto ich do tego zachęcić. Motywatorem będzie nie tylko sama  pensja. Każdy przepracowany miesiąc pozwoli zwiększyć wysokość emerytury. Warto jednak pamiętać, że pod uwagę będzie brana ta umowa, od której odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne. Pracujący emeryt może zgłaszać do ZUS wniosek o przeliczenie emerytury raz na kwartał.

Warto wiedzieć, że osiąganie dodatkowych przychodów przez emeryta może mieć wpływ na wysokość jego świadczenia. Dotyczy to kobiet i mężczyzn, którzy nie ukończyli powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). Jeśli ich przychód np. z umowy o pracę czy zlecenia będzie przekraczał 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (od 1 marca do 31 maja 2020 r. - 3639,10 zł) emerytura będzie zmniejszona, a jeśli przekroczy  130 procent przeciętnego wynagrodzenia (od 1 marca do 31 maja 2020 r. - 6758,20 zł) emerytura zostanie zawieszona. 

Przeliczenie emerytury na nowych zasadach

Babcia albo dziadek mieli emeryturę przyznaną na nowych zasadach? O ponowne przeliczenie można ubiegać się w przypadku, gdy po przyznaniu świadczenia podjęli pracę na etacie lub podlegali ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innego tytułu. Wniosek o przeliczenie emerytury warto złożyć także, gdy uzyskali nowe dowody wpływające na wysokość kapitału początkowego. Podstawą do ponownego przeliczenia wysokości emerytury jest również żądanie przyjęcia korzystniejszej wartości z tablic średniego dalszego trwania życia. Emeryt, który wcześniej nie korzystał z możliwości przeliczenia, ma prawo złożyć wniosek o ponowne obliczenie emerytury z przyjęciem wartości prognozowanej dalszej długości życia z najkorzystniejszej tablicy.

Jeżeli po przyznaniu emerytury dziadkowie kontynuują zatrudnienie – wniosek można złożyć po upływie roku kalendarzowego. W przypadku zakończenia pracy – można ubiegać się o ponowne przeliczenie od razu. Warto pamiętać, że emerytura jest przeliczana od miesiąca, w którym został złożony wniosek.

Częścią emerytury jest kapitał początkowy. Jeżeli emeryt uzyska  dokumenty świadczące o podjęciu pracy przed 1999 rokiem – może ubiegać się o ponowne przeliczenie świadczenia. 

Artykuł powstał we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych