Anglicyzmy

Współcześnie największy wpływ na języki całego świata ma z pewnością język angielski. Napływ anglicyzmów możemy łatwo zaobserwować także w naszym kraju. 

Przykładem może być wyrażenie „dokładnie!”, stosowane wtedy, gdy chcemy coś potwierdzić (zamiast poprawnego „oczywiście”, „naturalnie”). Jest to kalka angielskiego słowa „exactly”, które oznacza precyzyjność, ale też przyznanie racji. Polskie słowo „dokładnie” odnosi się jedynie do precyzyjności, stąd używanie go w innym kontekście jest błędem. Anglicyzmem jest też np. określenie „wydaje się być…” (od „he seems to be…”; zamiast poprawnego „wydaje się…”).

angielski
Źródło: 123RF/Picsel

Trudno policzyć wszystkie słowa pochodzące z języka angielskiego, ale łatwo można je dostrzec na co dzień. Część pozostała w niezmienionej formie, inne po pewnym czasie zaczęto zapisywać w spolszczonej formie. Wiele z nich związanych jest choćby ze sportem, np. mecz (match), faul, aut, derby, tenis (tennis), czy hokej (hockey). Inne angielskie słowa, które weszły do naszego języka to m.in. biznes (business), budżet (budget), fan, grill, menedżer (manager), serwer (server) i sponsor. To jedynie kilka przykładów z całej masy wyrażeń, które od jakiegoś czasu zmieniają polski język nie do poznania.