Germanizmy

Podobne przyczyny sprawiły, że w polszczyźnie znajduje się również bardzo dużo słów i wyrażeń pochodzących z Niemiec. Wpływ języka niemieckiego związany jest jednak nie tylko z okresem zaborów, ale też m.in. ze średniowieczem, kiedy to polskie miasta lokowano na prawie magdeburskim, a niemiecka ludność stanowiła dużą część mieszczaństwa.

Co jest przykładem germanizmu? To właśnie zza naszej zachodniej granicy pochodzą takie związki frazeologiczne, jak: „być w posiadaniu” („im Besitze sein”), „nie być w stanie” („nicht im Stande sein”), „w międzyczasie” („in der Zwischenzeit”), a także powiedzenie „tu leży pies pogrzebany” („da liegt der Hund begraben”). 

47553327_s
Źródło: 123RF/Picsel

W języku polskim istnieje też wiele słów przyswojonych z języka niemieckiego. To np. cegła (Ziegel), cukier (Zucker), handel (Handel), knajpa (Kneipe), szwagier (Schwager). Oprócz podobnych wyrazów funkcjonują u nas także słowa o odmiennym brzmieniu, ale o znaczeniu i konstrukcji pochodzącej z języka niemieckiego. Przykładem jest tutaj czasopismo (Zeitschrift; Zeit – czas, Schrift – pismo) albo światopogląd (Weltanschaung; Welt – świat, Anschaung – pogląd, widok).