Spis treści:

Matura 2023 – terminarz

Stara i nowa matura odbywają się w tych samych terminach, czyli od 4 do 23 maja. Poszczególne egzaminy będą miały miejsce w następujących dniach:

 • 4 maja (czwartek), g. 9.00 – język polski (pp*);
 • 5 maja (piątek), g. 9.00 – język angielski (pp), g. 14.00 – języki: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski (wszystkie pp);
 • 8 maja (poniedziałek), g. 9.00 – matematyka (pp), g. 14.00 – język kaszubski (pr*), język łemkowski (pr), język łaciński i kultura antyczna (pr);
 • 9 maja (wtorek) g. 9.00 – język angielski (pr, dj*), g. 14.00 – filozofia (pr);
 • 10 maja (środa) g. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (pr), g. 14.00 – język niemiecki (pr, dj);
 • 11 maja (czwartek) g. 9.00 – biologia (pr), g. 14.00 – język rosyjski (pr, dj);
 • 12 maja (piątek) g. 9.00 – matematyka (pr), g. 14.00 – język francuski (pr, dj);
 • 15 maja (poniedziałek) g. 9.00 – chemia (pr), g. 14.00 – historia muzyki (pr);
 • 16 maja (wtorek) g. 9.00 – geografia (pr), g. 14.00 – języki mniejszości narodowych (pp);
 • 17 maja (środa) g. 9.00 – język polski (pr), g. 14.00 – języki mniejszości narodowych (pr);
 • 18 maja (czwartek) g. 9.00 – historia (pr), g. 14.00 – język włoski (pr, dj);
 • 19 maja (piątek) g. 9.00 – fizyka (pr), g. 14.00 – historia sztuki (pr);
 • 22 maja (poniedziałek) g. 9.00 – informatyka (pr), g. 14.00 – język hiszpański (pr, dj);
 • 23 maja (wtorek) egzaminy w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych: g. 9.00 – matematyka (pp), g. 10.35 – geografia (pr), 12.10 – chemia (pr), 13.45 – fizyka (pr), g. 15.20 – biologia (pr), g. 16.55 – historia (pr).

Od 10 do 23 maja (z wyjątkiem 14 i 21 maja) odbywają się egzaminy ustne z przedmiotów: język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne, język łemkowski i język kaszubski. Dokładne terminy dla poszczególnych zdających ustalają konkretne szkoły.    

*pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; j – poziom dwujęzyczny.

Przeczytaj również: Matura 2023 w starej i nowej formule. Różnice, kto będzie zdawał starą, a kto nową maturę?

Formuły egzaminu maturalnego 2023

W 2023 roku absolwenci szkół średnich zdają maturę w dwóch różnych formułach z powodu reformy edukacji, która miała miejsce w 2017 roku.   

Osoby, które uczyły się w gimnazjach oraz w roku szkolnym 2022/2023 ukończą technikum lub szkołę branżową II stopnia, będą zdawać egzamin w Formule 2015. Do tzw. starej matury przystąpią także wcześniejsze roczniki absolwentów, chcących podejść do egzaminu po raz pierwszy lub poprawić jego wynik.

Egzamin w nowej Formule 2023 będą zdawali licealiści z pierwszego rocznika, który chodził do ośmioklasowej szkoły podstawowej i w roku szkolnym 2022/2023 ukończy czteroletnie liceum. W następnym latach ten typ egzaminu będą zdawali również uczniowie pięcioletnich techników i szkół branżowych II stopnia, którzy chodzili do ośmioklasowej szkoły podstawowej.

Ilu uczniów przystąpi do matury 2023?

Z danych CKE wynika, że chęć przystąpienia do matury w 2023 roku zadeklarowało około 272 400 osób, z czego:

 • około 158 400 zdających ma przystąpić do egzaminu w Formule 2023,
 • około 114 000 zdających ma przystąpić do egzaminu w Formule 2015.

Łącznie ma zostać przeprowadzonych około 1 437 000 egzaminów pisemnych i około 583 600 ustnych.

Przeczytaj również: Pytania jawne na maturę z języka polskiego 2023. Aktualne pytania po zmianach CKE

Ile rozszerzeń najczęściej wybierają zdający na maturze 2023?

Zarówno w Formule 2015, jak i 2023, maturzyści muszą obowiązkowo zdać trzy egzaminy pisemne z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym (tj. język polski, matematyka i język obcy nowożytny) na co najmniej 30 proc., a do tego przystąpić do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym z wybranego przez siebie przedmiotu (w jego przypadku nie ma progu zaliczenia). Obowiązek podejścia do egzaminu na poziomie rozszerzonym nie dotyczy jednak osób, które mają już dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Dla zdających maturę w obu formułach obowiązkowe są również dwa egzaminy ustne bez określania poziomu; z języka polskiego oraz wybranego języka nowożytnego. W obu przypadkach obowiązuje próg 30 proc., by egzamin mógł zostać uznany za zdany.

Według danych CKE najwięcej osób, które zdają maturę w Formule 2023, wybiera dwa (35,6 proc.) lub trzy egzaminy rozszerzone (34,9 proc.), nieco mniej pisze jedno rozszerzenie (21,5proc.), a niewielka część maturzystów chce podejść aż do czterech dodatkowych egzaminów (7,2 proc.).  

W przypadku zdających w egzamin w Formule 2015, ponad połowa osób, wybiera tylko jeden przedmiot dodatkowy (57,2 proc.), więcej niż co czwarty zdający – dwa (26,9 proc.), natomiast trzy dodatkowe egzaminy – jedynie 12,5 proc. osób.

W przypadku nowej i starej matury łącznie tylko 1,3 proc. osób zdecydowało się na zdawanie pięciu lub sześciu przedmiotów, natomiast 0,7 proc. maturzystów nie podeszło do żadnego egzaminu rozszerzonego (miały do tego prawo tylko osoby z dyplomem zawodowym lub dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe).

Jakie przedmioty dodatkowe wybierają zdający na maturze 2023?

Jak co roku największą popularnością cieszy się egzamin rozszerzony z języka angielskiego, następne w kolejności – tak, jak w rok temu – są matematyka, geografia i język polski. Jakie przedmioty dodatkowe najchętniej wybrali w tym roku maturzyści? Poniżej zamieszczamy dane ze strony CKE:

Formuła 2023

 • język angielski na poziomie rozszerzonym – 121 327 osób (tj. 76,6 proc. zdających);
 • matematyka na poziomie rozszerzonym – 49 275 osób (tj. 31,3 proc. zdających);
 • język polski na poziomie rozszerzonym – 42 920 osób (tj. 27,1 proc. zdających);
 • biologia na poziomie rozszerzonym – 37 753 osoby (tj. 23,8 proc. zdających)
 • geografia na poziomie rozszerzonym – 33 707 osób (tj. 21,3 proc. zdających);
 • chemia na poziomie rozszerzonym – 21 635 osób (tj. 13,7 proc. zdających);
 • historia na poziomie rozszerzonym – 13 568 osób (tj. 8,6 proc. zdających);
 • fizyka na poziomie rozszerzonym – 12 053 osoby (tj. 7,6 proc. zdających);
 • wiedza o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym – 11 862 osoby (tj. 7,5 proc. zdających);
 • język angielski na poziomie dwujęzycznym – 5 372 osoby (tj. 3,4 proc. zdających).

Formuła 2015

 • język angielski na poziomie rozszerzonym – 74 408 osób (tj. 65,3 proc. zdających);
 • geografia na poziomie rozszerzonym – 29 817 osób (tj. 26,2 proc. zdających);
 • matematyka na poziomie rozszerzonym – 27 647 osób (tj. 24,3 proc. zdających);
 • język polski na poziomie rozszerzonym – 13 383 osoby (tj. 11,7 proc. zdających);
 • biologia na poziomie rozszerzonym – 9 022 osoby (tj. 7,9 proc. zdających);
 • fizyka na poziomie rozszerzonym – 6 189 osób (tj. 5,4 proc. zdających);
 • informatyka na poziomie rozszerzonym – 5 270 osób (tj. 4,6 proc. zdających);
 • historia na poziomie rozszerzonym – 4 456 osób (tj. 3,9 proc. zdających);
 • wiedza o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym – 4 144 osoby (tj. 3,6 proc. zdających);
 • chemia na poziomie rozszerzonym – 2 485 osób (tj. 2,2 proc. zdających).

Przeczytaj również: Niejawne pytania na maturze ustnej z polskiego 2023. Na czym polegają i jak je rozwiązywać?

Arkusze CKE i odpowiedzi na maturę 2023

Oficjalny arkusz maturalny z danego przedmiotu Centralna Komisja Egzaminacyjna publikuje zawsze pięć godzin po rozpoczęciu się tego egzaminu. Zatem w przypadku matur zaczynających się o godzinie 9, arkusze CKE powinny być dostępne o 14, natomiast w przypadku egzaminów z godziny 14 – o 19.

Oficjalne arkusze CKE i przykładowe odpowiedzi ekspertów będzie można zobaczyć tutaj.

Kiedy wyniki matur 2023?

Wyniki matur 2023 zostaną ogłoszone 7 lipca. Tego samego dnia będą dostępne w szkołach do odbioru świadectwa dojrzałości dla tych osób, które uzyskały z egzaminu pozytywny wynik. 

oprac. Joanna Cwynar

 

Przeczytaj również:

„Ludzie, którzy szli” Tadeusza Borowskiego i literatura lagrowa na maturze 2023. Streszczenie, bohaterowie, konteksty

„Proszę państwa do gazu” Tadeusza Borowskiego na maturze 2023 – streszczenie, bohaterowie, konteksty

Dziady cz. III na maturze 2023. Streszczenie, bohaterowie, omówienie utworu i motywy

„Dżuma” Alberta Camusa – lektura obowiązkowa na maturze 2023. Bohaterowie, streszczenie i powieść jako parabola