Matura 2022 – harmonogram

Dziś, czyli 4 maja, o godzinie 9 maturzyści rozpoczęli matury obowiązkowym egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym. O 14 odbędzie się dodatkowy egzamin rozszerzony z języka łacińskiego i kultury antycznej dla tych osób, które zdeklarowały chęć przystąpienia do niego.

W kolejnych dniach i godzinach będą odbywać się następujące egzaminy:

 • 5 maja: g. 9.00 - matematyka (pp); g. 14.00 - historia muzyki (pr)
 • 6 maja: g. 9.00 - j. angielski (pp); g. 14.00 - język francuski (pp), język hiszpański (pp), język niemiecki (pp), język rosyjski (pp), język włoski (pp)
 • 9 maja: g. 9.00 - j. angielski (pr, dj*); g. 14.00 - filozofia (pr)
 • 10 maja: g. 9.00 - j. polski (pr); g. 14.00 - język francuski (pr, dj)
 • 11 maja: g. 9.00 - matematyka (pr); g. 14.00 - język hiszpański (pr, dj)
 • 12 maja: g. 9.00 - biologia (pr); g. 14.00 - język rosyjski (pr, dj)
 • 13 maja: g. 9.00 - WOS (pr); g. 14.00 - język niemiecki (pr, dj)
 • 16 maja: g. 9.00 - chemia (pr); g. 14.00 - język włoski (pr, dj)
 • 17 maja: g. 9.00 - historia (pr); g. 14.00 - języki mniejszości narodowych (pp)
 • 18 maja: g. 9.00 - geografia (pr); g. 14.00 - języki mniejszości narodowych (pr)
 • 19 maja: g. 9.00 - fizyka (pr); g. 14.00 - historia sztuki (pr)
 • 20 maja: g. 9.00 - informatyka (pr); g. 14.00 - j. łemkowski, kaszubski (pr)
 • 23 maja: egzaminy w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych g. 9.00 - matematyka (pp); 10.35 - historia (pr); 12.10 - geografia (pr); 13.45 - biologia (pr); 15.20 - chemia (pr); 16.55 - fizyka (pr)

*pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

Egzaminy ustne dla osób, które muszą je zdawać ze względu na chęć udziału w rekrutacjach na studia zagraniczne, będą odbywać się w dniach 18-20 maja (z przedmiotów: j. polski, j. mniejszości narodowych, j. obce nowożytne, j. łemkowski, j. kaszubski). Ich dokładne dni i godziny ustalają w każdej szkole przewodniczący zespołów egzaminacyjnych.

Przeczytaj również: „Kiedyś to była matura” – tak kiedyś wyglądały matury w Polsce

Matura 2022 z języka polskiego – jak wygląda?

Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym trwa 170 minut i składa się z dwóch części – czytania ze zrozumieniem i dłuższej wypowiedzi pisemnej.  

W pierwszej znajdują się trzy teksty. Treść dwóch z nich dotyczy zazwyczaj zagadnień związanych z językiem i kulturą, a trzeci to fragment obowiązkowej lektury. W tej części pojawią się pytania otwarte i zamknięte nawiązujące do przedstawionych tekstów, a za poprawne odpowiedzi można uzyskać maksymalnie 20 pkt.

Druga część matury z języka polskiego to pisanie dłuższej wypowiedzi pisemnej, za którą można zdobyć maksymalnie 50 pkt. Do wyboru są trzy tematy wypracowań. Pierwsze dwa to rozprawki. W jednej należy odwołać się do zamieszczonego w arkuszu fragmentu lektury obowiązkowej, do całości dzieła oraz innych wybranych utworów, a w drugiej do fragmentu dzieła spoza kanonu lektur zamieszczonego w arkuszu i wybranych tekstów kultury. Trzeci temat dotyczy interpretacji wiersza.

Przeczytaj również: Jak zdać maturę z matematyki? Przydatne wskazówki

Matura 2022 z języka polskiego – arkusze i odpowiedzi

Arkusz maturalny 2022 z języka polskiego wraz z przykładowymi odpowiedziami ekspertów znajdziecie tutaj:

Matura 2022 z języka polskiego na poziomie podstawowym (test) — arkusz

Matura 2022 z języka polskiego na poziomie podstawowym (wypracowanie) — arkusz

Matura 2022 z języka polskiego na poziomie podstawowym — nieoficjalne, przykładowe odpowiedzi

Matura 2022 z języka polskiego – przecieki

Przed maturą z języka polskiego w sieci pojawiało się wiele fałszywych doniesień dotyczących tego, jakie tematy wypracowań mogą pojawić się na egzaminie. Typowano m.in. motyw cierpienia oraz motyw przemiany w „Dziadach” cz. III, temat dotyczący funkcji dworku szlacheckiego oraz tego, czy miłość do ojczyzny kształtuje człowieka na całe życie na podstawie „Dziadów” cz. III. Twórcy profilu Matura 2022 na Twitterze jako prawdopodobne określili natomiast tematy: „Nowoczesność czy tradycja — co umacnia ludzi w społeczeństwie. Na podstawie „Ferdydurke”, „Tanga” i „Pana Tadeusza”” oraz „Czy cierpienie uszlachetnia?”.

Przeczytaj również: Jak zdać maturę z angielskiego?

Matura z języka polskiego – tematy wypracowań

Część przypuszczeń się jednak sprawdziła, ponieważ na maturze 2022 z języka polskiego pojawiły się m.in. „Dziady” cz. III oraz wątek tradycji, choć tematy wypracowań brzmiały nieco inaczej niż te typowane wcześniej.

Na egzaminie trzeba było napisać dłuższą wypowiedź pisemną na jeden z trzech poniższych tematów:

 • Czym dla człowieka może być tradycja? Rozważ problem i uzasadnij swoje
  zdanie, odwołując się do fragmentu Pana Tadeusza, całego utworu Adama
  Mickiewicza oraz do wybranego tekstu kultury.
 • Kiedy relacja z drugim człowiekiem staje się źródłem szczęścia? Rozważ
  problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Nocy i dni
  Marii Dąbrowskiej oraz do wybranych tekstów kultury.
 • Józef Baran - „Najkrótsza definicja życia”. Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij.

 

RAPORT MATURA 2022

Aktualności, arkusze i rozwiązania – Matura 2022

Matura 2022 z Brykiem

Podróż w czasie. Tak kiedyś wyglądały matury w Polsce