Spis treści:

Czym są lodowe kwiaty? To niezwykle kruche lodowe konstrukcje, które pojawiają się na niektórych powierzchniach w sprzyjających warunkach. Musi złożyć się na nie kilka czynników, jak m.in. specyficzna pora roku, temperatura powietrza i wilgotność. Gdzie i jak powstają lodowe kwiaty? Można mówić o ich dwóch rodzajach.

Lodowe kwiaty – jak powstają?

Bez względu na to, o którym z typów lodowych kwiatów mowa, podstawą ich tworzenia się są kryształki lodu. Ich przyrost sprawia, że zaczynają one przybierać kształt fantazyjnych, niezwykle kruchych kwiatów. Zjawisko to jest nietrwałe. Kwiaty lodowe znikają, gdy tylko temperatura powietrza podniesie się powyżej 0 stopni Celsjusza. Wiatr także nie jest ich sprzymierzeńcem. Krucha konstrukcja kwiatów lodowych, szczególnie tych powstających na roślinach, nie jest w stanie oprzeć się nawet najlżejszym podmuchom.

Przeczytaj również: Lodowe jaja. Rzadkie zjawisko, które zachwyca

Lodowe kwiaty – gdzie powstają?

Można wyróżnić ich dwa rodzaje. Pierwszy tworzy się na powierzchni zamarzniętych zbiorników wodnych, a do jego powstania konieczna jest bardzo niska temperatura. Lodowe kwiaty tego typu kształtują się na granicy styku wody lub lodu i powietrza. Ich zarodkami są nierówności, chropowatości, załamania tafli lodu. Gdy powietrze jest zimne i suche, a jego temperatura jest znacząco niższa od wody, zaczyna ono pochłaniać wilgoć z kryształków lodu. Pod wpływem ciepła część powietrza wyparowuje, a powstała w efekcie tego para, w zetknięciu z siarczystym mrozem, szybko staje się ciężka i ponownie zamarza.

Tak wygląda proces tworzenia się lodowych kwiatów na powierzchni m.in. jezior i rzek. Co ciekawe, zjawisko to zachodzi także na powierzchni słonych akwenów. Na kolcach wykwitów lodowych tego typu w niektórych miejscach odnaleźć można różnego rodzaju mikroorganizmy. Te tymczasowe, niezwykle nietrwałe ekosystemy kwiatów lodowych porównywane są często do raf koralowych.

フロストフラワー(Frost_Flower)_-_panoramio
Lodowe kwiaty formują się na zbiornikach wodnych /fot. autor: pakku, licencja: CC BY 3.0


Drugi typ lodowych kwiatów powstaje na organicznym podłożu – ziemi, gałęziach, trawach, korzeniach, liściach
. Temperatura, w której tworzą się te wykwity, nie musi być tak niska, jak w pierwszym przypadku. Wystarczy sam przymrozek albo nagły, gwałtowny spadek temperatury. Lodowe kwiaty powstają na jeszcze niezmrożonym całkowicie podłożu. Znajdująca się w nim woda zamarza przy powierzchni i rozszerzając się, tworzy warstwy lodu o fantazyjnych, delikatnych kształtach. Podstawą wykwitów może być gleba albo rośliny, które nie są jeszcze całkowicie zamarznięte.

Gdzie powstają lodowe kwiaty tego typu? Najczęściej da się na nie natknąć w lasach, na łąkach i polach, w miejscach osłoniętych od wiatru i niewystawionych na działanie promieni słonecznych. Co ciekawe, także i w tym typie kwiatów lodowych daje się znaleźć specyficzne mikroorganizmy – saprotroficzne grzyby.

1120px-FrostFlower176
Lodowe kwiaty możemy spotkać także w lasach /fot. autor: Theresa Akin, licencja: CC BY-SA 3.0


Przeczytaj również: Lodospady w Polsce. Te miejsca warto zobaczyć podczas ferii zimowych

Gdzie można spotkać lodowe kwiaty?

Lista ciekawostek o lodowych kwiatach nie byłaby pełna bez wskazania konkretnych miejsc, w których daje się zaobserwować to niezwykle piękne i kruche zjawisko. Przy odpowiednich warunkach i odrobinie szczęścia udaje się na nie natknąć na terenie Polski. Nie brak zdjęć dokumentujących pojawienie się lodowych kwiatów na Mazurach, na jeziorze Wigry, na Lubelszczyźnie, w Krakowie, a nawet w okolicach miejscowości Olecko. Kwiaty lodowe kojarzone są przede wszystkim ze Skandynawią. Można oglądać je również w Kanadzie.

Rozwiąż nasze quizy:

Weekendowy QUIZ prawda czy fałsz. W co drugim pytaniu jest pułapka

Prawda czy fałsz. Ten geograficzny quiz to pestka nawet dla dzieci

QUIZ: Czy na pewno wiesz, co te słowa znaczą? 7/10 punktów to sukces