Spis treści:

Próbne egzaminy ósmoklasisty 2022/2023 – zasady

W roku szkolnym 2022/2023 Centralna Komisja Egzaminacyjna nie przeprowadza egzaminu próbnego dla ósmoklasistów, jednak wiele szkół zdecydowało się wziąć udział w Ogólnopolskim Próbnym Egzaminie Ósmoklasisty, organizowanym przez wydawnictwo Operon. Egzamin ten odbywa się w całej Polsce w tym samym czasie i ma dwie edycje. Pierwsza z nich miała już miejsce w dniach od 6 do 8 grudnia, druga odbędzie się w marcu.

Arkusze przesyłane szkołom przez wydawnictwo do przeprowadzenia testu wiedzy są skonstruowane zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi CKE. Większość placówek edukacyjnych stara się organizować egzaminy próbne w taki sposób, by jak najbardziej przypominały one te właściwe, dlatego najczęściej na obu testach obowiązują takie same zasady.

Szkoły, które nie zdecydują się wziąć udziału w próbnym egzaminie Operonu, mogą w ogóle nie przeprowadzać próbnego testu lub skorzystać z oferty innych wydawnictw (np. Nowej Ery), organizując egzamin w innym, ustalonym przez siebie terminie. 

Próbny egzamin ósmoklasisty w szkołach – terminy

Na razie nie podano dokładnych terminów drugiej edycji Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty 2022/2023. Wiadomo jednak, że arkusze zostaną dostarczone szkołom przez wydawnictwo Operon 3 marca, więc można się spodziewać, że egzaminy rozpoczną się jak zwykle we wtorek, zatem będą trwać od 7 do 9 marca. 

Przeczytaj również: Lista lektur dla szkół podstawowych oraz do egzaminu ósmoklasisty

Czy próbny egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy?

Próbny egzamin ósmoklasisty, niezależnie od tego, czy jest organizowany przez CKE, czy którekolwiek z wydawnictw, nie jest obowiązkowy. Nauczyciele nie powinni również wstawiać ocen za uzyskaną na nim punktację, ponieważ próbne egzaminy mają służyć przede wszystkim diagnozie stopnia przygotowania uczniów do właściwego testu oraz przyzwyczajać ich do udziału w tego typu sprawdzianach wiedzy.  

W próbnym egzaminie ósmoklasisty warto jednak wziąć udział, by dowiedzieć się, co z zagadnień, które mogą pojawić się podczas właściwego testu, jeszcze sprawia nam problem i wymaga powtórzenia, a co mamy już opanowane. Udział w próbnym egzaminie jest również doskonałą okazją do tego, by zobaczyć, jak od strony organizacyjnej będzie wyglądał majowy sprawdzian wiedzy. Dzięki temu nasz stres może być za kilka miesięcy mniejszy.

Egzamin ósmoklasisty 2023 – termin

Właściwy egzamin ósmoklasisty odbędzie się pod koniec maja, a tak prezentuje się jego dokładny terminarz:

  • 23 maja 2023 (wtorek), godz. 9:00 – język polski,
  • 24 maja 2023 (środa), godz. 9:00 – matematyka,
  • 25 maja 2023 (czwartek), godz. 9:00 – język obcy nowożytny.

Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty nastąpi 3 lipca, a 6 lipca uczniowie będą mogli odebrać ze szkół zaświadczenia ze swoją punktacją.

Czy egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy?

Majowy, czyli właściwy egzamin ósmoklasisty, organizowany przez CKE, jest obowiązkowy i trzeba do niego przystąpić, by ukończyć szkołę. Zwolnione z pisania konkretnych przedmiotów mogą być osoby, które z tych właśnie przedmiotów zostały laureatami lub finalistami olimpiad i konkursów o zasięgu wojewódzkim albo ponadwojewódzkim (wszystkie one muszą znajdować się w wykazie MEiN). Możliwość zwolnienia z całego egzaminu, po uzyskaniu potrzebnej do tego zgody, mają także uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Mimo tego, że egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy dla znacznej większości uczniów, to nie można go nie zdać, nawet jeśli uzyska się zero punktów z każdego przedmiotu. Warto jednak pamiętać, że liczba zdobytych na egzaminie punktów jest brana pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, zatem wynik egzaminu może przesądzić o tym, czy uczeń dostanie się do wymarzonej szkoły.

Przeczytaj również: Rekrutacja do szkół średnich 2023/2024. Ile szkół można wybrać i kiedy składać podanie?

Egzamin ósmoklasisty 2023 – najważniejsze zasady

W 2023 roku egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego nowożytnego.  

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego składa się z dwóch części, a za ich poprawne rozwiązanie można zdobyć maksymalnie 45 punktów. W pierwszej z nich znajduje się około 20 zadań (część z nich jest zamknięta, część otwarta), które dotyczą głównie dwóch zamieszczonych w arkuszu tekstów. W części drugiej uczniowie muszą napisać wypracowanie (rozprawkę lub opowiadanie) na jeden z dwóch wybranych tematów, w których należy odnieść się do jednej z obowiązkowych lektur. Na napisanie pracy zdający mają 120 minut.

Egzamin ósmoklasisty z matematyki składa się z około 20 zadań, z czego część jest otwarta, a część zamknięta. Za poprawne rozwiązanie całego arkusza można zdobyć od 28 do 32 punktów (zależnie od tego, ile będzie ich w danym arkuszu). Pisanie może zająć zdającym maksymalnie 100 minut.   

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego składa się z czterech części, sprawdzających następujące umiejętności: rozumienie tekstu czytanego, słyszanego, używanie środków językowych i konstruowanie dłuższej wypowiedzi pisemnej. Arkusz zawiera około 15 zadań, z czego część jest otwarta, a część zamknięta. Za poprawne rozwiązane wszystkich można uzyskać maksymalnie 55 punktów. Na napisanie pracy zdający mają 90 minut. Egzamin sprawdza biegłość językową na poziomie A2.

Jak przygotować się do egzaminu ósmoklasisty 2023 bez egzaminów próbnych?

Jeśli w twojej szkole nie są organizowane próbne egzaminy ósmoklasisty, możesz przygotować się do majowego testu wiedzy samodzielnie. Na początku najlepiej przeczytać wymagania egzaminacyjne, które są dostępne na stronie CKE, by dowiedzieć się, co może pojawić się na egzaminie.

W powtarzaniu materiału mogą ci pomóc repetytoria z poszczególnych przedmiotów, a także opracowania lektur dostępne na naszej stronie. Do ćwiczenia swoich umiejętności przydadzą się natomiast zbiory zadań lub arkuszy egzaminacyjnych. Można rozwiązywać również egzaminy z poprzednich lat. Dzięki takim ćwiczeniom będziesz mógł sprawdzić, ile już wiesz, a co musisz jeszcze powtórzyć, by do majowego egzaminu opanować cały materiał.

oprac. Joanna Cwynar

 

Rozwiąż nasze quizy:

Weekendowy QUIZ z fauny. Mało kto zdobędzie 15/20

Trudny QUIZ ortograficzny. Zdania z Ogólnopolskich Dyktand. Dasz radę?

QUIZ na środę. Pamiętasz seriale dla młodzieży z lat 80. i 90.?