Prognozowana wysokość świadczenia mówi nam o kwotach, których możemy oczekiwać w przyszłości. Pozwoli nam to świadomie podjąć decyzję o zakończeniu aktywności zawodowej. Można bowiem wystąpić o emeryturę zaraz po ukończeniu wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), ale jest to prawo, a nie obowiązek. 

Wzór na wysokość emerytury

Emeryturę dla osób urodzonych po 1948 r. obliczamy na podstawie wzoru, który uwzględnia: podstawę obliczenia emerytury oraz średnie dalsze trwanie życia. Zacznijmy od tego, jak ustalić podstawę obliczenia emerytury.

Na początek musimy uwzględnić zwaloryzowany kapitał początkowy (ZUS ustala go dla osób, które podlegały ubezpieczeniu społecznemu przed 1 stycznia 1999 r.), zwaloryzowane składki na ubezpieczenie emerytalne zgromadzone po 1998 r. i zapisane na koncie ubezpieczonego prowadzonym przez ZUS oraz zwaloryzowane składki i środki zapisane na subkoncie ZUS (w tym pieniądze przekazane z OFE). Tak ustaloną podstawę obliczenia emerytury trzeba podzielić przez średnie dalsze trwanie życia ustalone dla wieku, w którym dana osoba będzie przechodzić na emeryturę.

Średnie dalsze trwanie życia – czym jest i jak się je ustala ?

Średnie dalsze trwanie życia to przewidywany czas, przez który osoba uprawniona do emerytury będzie ją otrzymywała. Średnie dalsze trwanie życia wynika z tablic ogłaszanych co roku przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, publikowanych w Monitorze Polskim najpóźniej do 31 marca każdego roku. Tablice są podstawą do obliczenia emerytur na wnioski zgłoszone od 1 kwietnia do 31 marca następnego roku.

Średnie dalsze trwanie życia ustala się z wykorzystaniem tablic obowiązujących w dniu zgłoszenia wniosku o emeryturę. Jeśli więc złożono go przed 1 kwietnia, a wiek emerytalny osiągnięto po 31 marca, do ustalenia wartości średniego dalszego trwania życia ZUS zastosuje nowe tablice, obowiązujące już od 1 kwietnia. Jeśli zaś wiek emerytalny osiągnięto przed zgłoszeniem wniosku i obowiązywała wtedy inna tablica, ZUS uwzględni najkorzystniejszą tablicę. Może zastosować tablicę trwania życia obowiązującą w dniu osiągnięcia wieku emerytalnego. 

ZUS_Jak-wylicza-sie-emeryture_FOTO2
Wysokość przyszłej emerytury można wyliczyć samodzielnie/123RF/PICSELaption

 Zwróćmy uwagę, że ustalając średnie dalsze trwania życia nie bierze się pod uwagę płci, ale wiek – wyrażony w ukończonych latach i miesiącach. Ustala się go przyjmując dzień zgłoszenia wniosku o emeryturę (jeżeli został on zgłoszony w kolejnych miesiącach po miesiącu, w którym osiągnięto wiek emerytalny) lub też dzień osiągnięcia wieku emerytalnego (jeśli wniosek zgłoszono w miesiącu, w którym osiągnięto wiek emerytalny).

Skorzystaj z kalkulatora 

Na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) jest  kalkulator emerytalny służący do obliczania prognozowanej wysokości emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Aby prognozy były bardziej precyzyjne, należy do niego wprowadzić dane z informacji o stanie konta otrzymanej z ZUS co roku lub dane zgromadzone na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS)

Contetnt box 480x150_dopbry

Kalkulator dostępny jest  w dwóch wersjach – uproszczonej i zaawansowanej. Te wersje różnią się liczbą wprowadzanych parametrów, a w związku z tym dokładnością samej prognozy. Na przykład w wersji zaawansowanej można podawać różne wysokości wynagrodzenia otrzymywanego w poszczególnych latach pracy, a także wyłączyć wybrane lata z okresu ubezpieczenia. 

Aby obliczyć wysokość prognozowanej emerytury można  też skorzystać z pomocy doradcy emerytalnego w każdej placówce ZUS. 

 

Artykuł powstał we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych