Spis treści:

Egzamin ósmoklasisty 2023 z matematyki – terminy    

Egzamin ósmoklasisty z matematyki odbędzie się w środę 24 maja 2023 r. o godz. 9. Osoby, które z ważnych powodów zdrowotnych lub losowych nie będą mogły podejść do niego w terminie głównym, będą miały możliwość napisania go w terminie dodatkowym – 13 czerwca o tej samej godzinie. Wyniki zostaną natomiast udostępnione uczniom 3 lipca 2023 r.  

Przeczytaj również: Egzamin ósmoklasisty 2023. Zobacz arkusze z poprzednich lat

Egzamin ósmoklasisty 2023 z matematyki – jak wygląda?  

Egzamin ósmoklasisty z matematyki składa się z zadań otwartych oraz zamkniętych i można za niego zdobyć maksymalnie 25 punktów. Na napisanie pracy zdający mają 100 minut.  

Co ważne, egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, ponieważ bez niego nie da się ukończyć szkoły. Nie można go jednak nie zdać. Zatem trzeba do niego podejść, ale nawet jeśli uzyska się 0 punktów ze wszystkich jego części, otrzyma się świadectwo ukończenia szkoły. Zebranie odpowiedniej liczby punktów jest jednak istotne, by dostać się do wybranej przez siebie szkoły ponadpodstawowej, ponieważ przy rekrutacjach są brane pod uwagę wyniki egzaminu.  

Przeczytaj również: Egzamin ósmoklasisty 2023: Język polski. Tutaj arkusz CKE i odpowiedzi

Egzamin ósmoklasisty 2023 z matematyki – wymagania   

Egzamin ósmoklasisty w 2023 roku jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych. Przygotowując się do niego najlepiej więc sięgnąć do informatora CKE oraz dotyczącego go aneksu. W zadaniach z arkusza mogą pojawić się takie zagadnienia, jak: 

 • Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym. 
 • Działania na liczbach naturalnych. 
 • Liczby całkowite. 
 • Ułamki zwykłe i dziesiętne oraz działania na nich. 
 • Obliczenia dotyczące procentów, miar oraz wag, drogi, prędkości, czasu. 
 • Potęgi o podstawach wymiernych. 
 • Pierwiastki. 
 • Tworzenie wyrażeń algebraicznych z jedną i z wieloma zmiennymi. 
 • Przekształcanie wyrażeń algebraicznych. Sumy algebraiczne i działania na nich. 
 • Równania z jedną niewiadomą. 
 • Proporcjonalność prosta. 
 • Proste i odcinki. 
 • Kąty. 
 • Własności figur geometrycznych na płaszczyźnie. 
 • Wielokąty. 
 • Oś liczbowa. Układ współrzędnych na płaszczyźnie. 
 • Geometria przestrzenna. 
 • Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa. 
 • Odczytywanie danych i elementy statystyki opisowej. 
 • Zadania tekstowe.

Egzamin ósmoklasisty 2023 z matematyki – co było w poprzednich latach?  

Poniżej przedstawiamy arkusze i odpowiedzi wraz z wyjaśnieniami do egzaminów ósmoklasisty z czterech ostatnich lat: 

Arkusz i odpowiedzi z wyjaśnieniami do egzaminu ósmoklasisty 2022 z matematyki

Arkusz i odpowiedzi z wyjaśnieniami do egzaminu ósmoklasisty 2021 z matematyki

Arkusz i odpowiedzi z wyjaśnieniami do egzaminu ósmoklasisty 2020 z matematyki

Arkusz i odpowiedzi z wyjaśnieniami do egzaminu ósmoklasisty 2019 z matematyki

Skul_002_1080x1080 — kopia (800×800 px)

RAPORT EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2023

Aktualności, arkusze i rozwiązania – Egzamin ósmoklasisty 2023

Egzamin ósmoklasisty 2023. Zobacz arkusze z poprzednich lat

Rekrutacja do szkół średnich 2023 – terminy