Z tego artykułu dowiesz się:

Egzamin ósmoklasisty 2022 z matematyki – terminy    

Egzamin ósmoklasisty z matematyki odbędzie się w środę 25 maja 2022 r. o godz. 9. Osoby, które z ważnych powodów zdrowotnych lub losowych nie będą mogły podejść do niego w terminie głównym, będą miały możliwość napisania go w terminie dodatkowym – 14 czerwca o tej samej godzinie. Wyniki zostaną natomiast udostępnione uczniom 1 lipca 2022 r.  

Przeczytaj również: Próbny egzamin ósmoklasisty — grudzień 2021 (matematyka)

Zmiany na egzaminie ósmoklasisty 2022 z matematyki 

W 2022 roku, z powodu pandemii koronawirusa i długiego okresu nauki zdalnej, egzamin będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zawierają ograniczony zakres materiału z podstawy programowej. Z tego względu nie pojawią się na nim zadania dotyczące dowodów geometrycznych oraz ograniczone zostaną wymagania dotyczące działań na pierwiastkach i streometrii. Zmniejszona będzie również liczba zadań otwartych z 6 na 4, bez jednoczesnego skracania czasu pracy. 

Egzamin ósmoklasisty 2022 z matematyki – jak wygląda?  

Egzamin ósmoklasisty z matematyki składa się z zadań otwartych oraz zamkniętych i można za niego zdobyć maksymalnie 25 punktów. Na napisanie pracy zdający mają 100 minut.  

Co ważne, egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, ponieważ bez niego nie da się ukończyć szkoły. Nie można go jednak nie zdać. Zatem trzeba do niego podejść, ale nawet jeśli uzyska się 0 punktów nawet ze wszystkich jego części, dostanie się świadectwo ukończenia szkoły. Zebranie odpowiedniej liczby punktów jest jednak istotne, by dostać się do wybranej przez siebie szkoły ponadpodstawowej, ponieważ przy rekrutacjach są brane pod uwagę wyniki egzaminu.  

Przeczytaj również: Próbny egzamin ósmoklasisty — grudzień 2021 (język polski)

Egzamin ósmoklasisty 2022 z matematyki – wymagania   

Przygotowując się do egzaminu ósmoklasisty najlepiej sięgnąć do informatora CKE oraz dotyczącego go aneksu. W zadaniach z arkusza mogą pojawić się takie zagadnienia, jak: 

 • Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym. 
 • Działania na liczbach naturalnych. 
 • Liczby całkowite. 
 • Ułamki zwykłe i dziesiętne oraz działania na nich. 
 • Obliczenia dotyczące procentów, miar oraz wag, drogi, prędkości, czasu. 
 • Potęgi o podstawach wymiernych. 
 • Pierwiastki. 
 • Tworzenie wyrażeń algebraicznych z jedną i z wieloma zmiennymi. 
 • Przekształcanie wyrażeń algebraicznych. Sumy algebraiczne i działania na nich. 
 • Równania z jedną niewiadomą. 
 • Proporcjonalność prosta. 
 • Proste i odcinki. 
 • Kąty. 
 • Własności figur geometrycznych na płaszczyźnie. 
 • Wielokąty. 
 • Oś liczbowa. Układ współrzędnych na płaszczyźnie. 
 • Geometria przestrzenna. 
 • Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa. 
 • Odczytywanie danych i elementy statystyki opisowej. 
 • Zadania tekstowe. 

Przeczytaj również: Egzamin ósmoklasisty 2022 z języka polskiego. Co warto wiedzieć?

Egzamin ósmoklasisty 2022 z matematyki – co było w poprzednich latach?  

Poniżej przedstawiamy arkusze wraz z odpowiedziami z egzaminów ósmoklasisty z trzech ostatnich lat: 

Arkusz egzaminu ósmoklasisty 2021 z matematyki 

Odpowiedzi do egzaminu ósmoklasisty 2021 z matematyki 

Arkusz egzaminu ósmoklasisty 2020 z matematyki  

Odpowiedzi do egzaminu ósmoklasisty 2020 z matematyki  

Arkusz egzaminu ósmoklasisty 2019 z matematyki  

Odpowiedzi do egzaminu ósmoklasisty 2019 z matematyki