Z tego artykułu dowiesz się:

Egzamin ósmoklasisty 2022 z języka polskiego – terminy   

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego odbędzie się we wtorek 24 maja 2022 r. o godz. 9. Osoby, które z ważnych powodów zdrowotnych lub losowych nie będą mogły podejść do niego w terminie głównym, będą miały możliwość napisania go w terminie dodatkowym – 13 czerwca o tej samej godzinie. Wyniki zostaną natomiast udostępnione uczniom 1 lipca 2022 r. 

Przeczytaj również: Próbny egzamin ósmoklasisty — grudzień 2021 (język polski)

Zmiany na egzaminie ósmoklasisty 2022 z języka polskiego 

W 2022 roku, z powodu pandemii koronawirusa i długiego okresu nauki zdalnej, egzamin będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zawierają ograniczony zakres materiału z podstawy programowej. Skrócona została przede wszystkim lista lektur obowiązkowych oraz zmniejszono liczbę zadań, bez jednoczesnego skracania czasu pisania. Uczniowie będą mieć również do napisania wypracowanie na temat jednego z dwóch tematów: rozprawkę lub opowiadanie.

Egzamin ósmoklasisty 2022 z języka polskiego – jak wygląda? 

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego składa się z dwóch części i można za niego zdobyć maksymalnie 45 punktów. W pierwszej z nich znajdują się zadania związane z dwoma tekstami z arkusza, natomiast w drugiej uczniowie muszą napisać wypracowanie na jeden z dwóch wybranych tematów: rozprawkę lub opowiadanie, w których można odnieść się do jednej z obowiązkowych lektur. Na napisanie pracy zdający mają 120 minut

Co ważne, egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, ponieważ bez niego nie da się ukończyć szkoły. Nie można go jednak nie zdać. Zatem trzeba do niego podejść, ale nawet jeśli uzyska się 0 punktów ze wszystkich przedmiotów, dostanie się świadectwo ukończenia szkoły. Zebranie odpowiedniej liczby punktów jest jednak istotne, by dostać się do wybranej przez siebie szkoły ponadpodstawowej, ponieważ przy rekrutacjach są brane pod uwagę wyniki egzaminu. 

Przeczytaj również: Quo vadis — streszczenie i opracowanie lektury

Egzamin ósmoklasisty 2022 z języka polskiego – lektury obowiązkowe 

Na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego pojawiają się zadania dotyczące lektur obowiązkowych, inaczej zwanych lekturami z gwiazdką. Trzeba znać je bardzo wnikliwie, ponieważ na egzaminie może być sprawdzana ich znajomość.  

Lista lektur obowiązkowych na egzamin ósmoklasisty 2022

 • Charles Dickens, Opowieść wigilijna
 • Aleksander Fredro, Zemsta
 • Jan Kochanowski, wybór fraszek i trenów, w tym tren VII i VIII; 
 • Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec
 • Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, Dziady część II, Pan Tadeusz (całość); 
 • Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę
 • Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Latarnik
 • Juliusz Słowacki, Balladyna
 • wiersze wybranych poetów. 

Uczeń może (ale nie musi) odwołać się również do lektur, które znajdują się w podstawie programowej, czyli: 

 • wybrane pieśni oraz treny I i V Jana Kochanowskiego; 
 • wybrany utwór z cyklu Sonety krymskie Adama Mickiewicza; 
 • Ignacy Krasicki, Żona modna
 • Sławomir Mrożek, Artysta
 • Stefan Żeromski, Syzyfowe prace
 • Melchior Wańkowicz, Tędy i owędy (wybrany reportaż). 

Egzamin ósmoklasisty 2022 z języka polskiego – wymagania  

Przygotowując się do egzaminu ósmoklasisty najlepiej sięgnąć do informatora CKE oraz dotyczącego go aneksu. Zadania z arkusza mogą sprawdzać poszczególnie umiejętności, takie jak m.in.: 

 • Rozumienie utworów literackich i tekstów kultury oraz umiejętność opisywania ich przy użyciu odpowiedniej terminologii. 
 • Znajomość lektur obowiązkowych oraz umiejętność osadzenia ich w epokach. 
 • Znajomość terminów dotyczących języka i umiejętność posługiwania się nimi. 
 • Znajomość zasad pisowni i umiejętność ich stosowania. 
 • Znajomość elementów składowych wypowiedzi oraz ich funkcji. 
 • Umiejętność pisania różnych form wypowiedzi. 
 • Znajomość aktów mowy. 
 • Znajomość i umiejętność stosowania środków stylistycznych. 
 • Znajomość podstawowych zasad retoryki. 
 • Znajomość i umiejętność rozpoznawania: rodzajów literackich, gatunków, neologizmów, inwokacji, symboli, alegorii, ironii, komizmu. 
 • Umiejętność odróżniania w utworach fikcji od rzeczywistości, realizmu od fantastyki. 
 • Umiejętność charakteryzowania bohaterów. 
 • Umiejętność wyrażania własnego zdania.  
 • Umiejętność interpretacji tekstów i osadzania ich w kontekstach. 
 • Znajomość i umiejętność zidentyfikowania w tekście: części mowy, części zdania, przypadków, stopniowania przymiotników, rodzajów wypowiedzeń, imiesłowów.
 • Umiejętność przekształcania mowy zależnej w niezależną i odwrotnie.
 • Znajomość podstaw słowotwórstwa. 
 • Umiejętność rozpoznawania stylu tekstu. 

Przeczytaj również: Pan Tadeusz — streszczenie i opracowanie lektury

Egzamin  ósmoklasisty 2022 z języka polskiego – co było w poprzednich latach? 

Poniżej przedstawiamy arkusze wraz z odpowiedziami z egzaminów ósmoklasisty z trzech ostatnich lat: 

Arkusz egzaminu ósmoklasisty 2021 z języka polskiego 

Odpowiedzi do egzaminu ósmoklasisty 2021 z języka polskiego 

Arkusz egzaminu ósmoklasisty 2020 z języka polskiego  

Odpowiedzi do egzaminu ósmoklasisty 2020 z języka polskiego 

Arkusz egzaminu ósmoklasisty 2019 z języka polskiego  

Odpowiedzi do egzaminu ósmoklasisty 2019 z języka polskiego 

 

RAPORT UKRAINA — ROSJA

Wojna w Ukrainie — relacje na żywo

„Obudziły mnie strzały". Wywiady, reportaże i historie osobiste z wojny w Ukrainie.

Grupa Polsat Plus i Fundacja Polsat razem dla dzieci z Ukrainy. Dołącz do zbiórki!