Aplikuj o 500+

Dzięki usługom e-ZUS stania w kolejkach unikniemy na przykład wtedy, gdy zechcemy złożyć wniosek o świadczenie pieniężne należne nam w ramach programu 500+. Czym on dokładnie jest – chyba żadnemu Polakowi nie trzeba dziś tłumaczyć. Jeśli więc spełniamy wszystkie przewidziane w nim warunki (mamy przynajmniej dwoje dzieci lub uzyskujemy niewielki dochód, który uprawnia nas, by otrzymywać wsparcie państwa już na pierwsze nasze dziecko lub na jedynaka), możemy się zalogować do PUE ZUS i za pośrednictwem dostępnego w nim formularza (dokładniej zaś - specjalnie w tym celu przygotowanego wniosku SW-1) złożyć podanie o wypłatę przysługującego nam świadczenia. Wniosek trzeba tylko potwierdzić (zautoryzować) w jeden z trzech sposobów, posługując się tzw. bezpiecznym podpisem elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub podpisem PUE ZUS. Wszystko to zrobimy nie ruszając się z domu.
I właściwie w kilku zaledwie kliknięciach.

quiz2

Sprawdź stan swoich składek...

PUE ZUS pozwoli również sprawdzić i zweryfikować aktualne dane dotyczące okresów i rodzajów ubezpieczeń, do których zostaliśmy zgłoszeni jako ich beneficjenci. System da nam prócz tego wgląd w dane płatnika składek, który odprowadzał je do ZUS w naszym imieniu, a także pozwoli się zapoznać z informacjami o rodzaju i okresie obowiązywania należnego nam w danym czasie świadczenia (albo o przerwie w opłacaniu składek, jeśli tylko taka miała miejsce) oraz o kwocie do tej pory wypłaconych nam świadczeń. Warto dodać, że system ZUS umożliwia także użytkownikowi przeglądać podstawy, w oparciu o które obliczany był dotychczas wymiar przysługujących mu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne, a także sprawdzić, czy roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie została na przykład przekroczona. Najistotniejszym z tego punktu widzenia udogodnieniem pozostaje jednak niewątpliwie to, że możemy zamówić dane archiwalne, które dotycząc składek na ubezpieczenia, które były opłacane dawniej, oraz na wydruk (lub zapis na dysku komputera) aktualnie przeglądanych danych.

...i skontroluj stan konta

Za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS możemy również zyskać dostęp do informacji na temat kapitału początkowego naszego konta w ZUS-ie oraz sprawdzić wielkość zgromadzonych na nim funduszy tuż po ostatniej waloryzacji (system da nam także wgląd w dane archiwalne zgromadzone w zasobach ZUS-u). Sięgając po narzędzia oferowane przez PUE ZUS możemy się też zapoznać z "wyciągami" zawierającymi informacje o rocznych stanach naszego konta w ZUS-ie, które zostały nam dotąd wysłane drogą listowną. Dla tych, którzy wprost toną w "papierach" i nie przepadają za gromadzeniem pism i dokumentów, omawiane rozwiązanie będzie z pewnością trudne do przecenienia.

Contetnt box 480x150_dopbry

To jednak nie wszystko: korzystając z PUE ZUS możemy zweryfikować naszą przynależność ubezpieczeniową do Narodowego Funduszu Zdrowia, skontrolować wysokość odprowadzanych do niego składek zdrowotnych oraz podejrzeć informacje o ubezpieczeniach, którymi objęci są członkowie naszej rodziny.

Pobierz zaświadczenie lekarskie

O tym, że od tradycyjnych, papierowych zaświadczeń lekarskich odeszliśmy 1 grudnia tego roku, słyszeli już chyba wszyscy pracujący Polacy. Od tego czasu zaczęły obowiązywać tzw. eZLA, czyli elektroniczne zwolnienia lekarskie, na które wielu pracowników, którzy korzystali z L4 czekało w ostatnich latach jak na zbawienie. Charakteryzuje je bowiem wysoki stopień automatyzacji, dzięki któremu nie trzeba ich już nareszcie osobiście dostarczać pracodawcy. W chwilę po tym, jak elektroniczne zwolnienie wystawi uprawniona do tego osoba, pojawia się ono w bazie ZUS-u, a już następnego dnia trafi na konto PUE ZUS pracodawcy.

Nie wszyscy jednak wiedzą, że za pośrednictwem elektronicznej platformy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych można wygenerować zbiorczy raport, który zawiera wszystkie niezbędne informacje z dokumentów e-ZLA. Możemy je następnie przetwarzać i wykorzystywać off-line, bez konieczności logowania się do PUE ZUS.

Przyszłą emeryturę oblicz już dziś!

Usługi oferowane przez PUE ZUS pozwolą nam jednak nie tylko przeprowadzić na własną rękę własny "mikro-audyt" i skontorolować stan naszego ubezpieczenia, konta w ZUS-ie czy przynależności do NFZ-u, ale także obliczyć prognozowaną wysokość emerytury, którą będziemy w przyszłości otrzymywać (możliwe jest także wybranie zasad - dotychczas obowiązujących lub nowych - na podstawie których świadczenie emerytalne będzie nam wypłacane). ZUS-owski system udostępnia w tym celu osobny kalkulator emerytalny, w którym wystarczy tylko wybrać jeden z trzech przewidzianych w nim wariantów ("Emerytura na nowych zasadach", "Emerytura na dotychczasowych zasadach" lub "Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne"), a resztę zrobi już za nas odpowiednie e-narzędzie zaszyte w Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Artykuł powstał we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Opublikowany przez Olimpiada Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych Niedziela, 11 listopada 2018