Wniosek o wpis do CEIDG  możesz wysłać przez internet lub złożyć osobiście w urzędzie gminy. 

Jeden formularz wystarczy, byś zgłosił swoją firmę w gminie, urzędzie skarbowym, Głównym Urzędzie Statystycznym i ZUS. Przy rejestracji możesz od razu zgłosić siebie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego i członków swojej rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, bez konieczności złożenia wizyty w ZUS. Nie taki diabeł straszny, jak go malują, prawda?

Składki – wysokość, rozliczanie i zniżki

Jako przedsiębiorca sam decydujesz o kwocie, od której obliczasz składki na ubezpieczenia społeczne. Kwota ta musi wynosić co najmniej 60 procent prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (w 2018 r. – 2665,80 zł). 

Pamiętaj, że wyższe składki wiążą się z wyższymi świadczeniami, dlatego warto dobrze przemyśleć tę decyzję. Zastanów się także nad nieobowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym, które zagwarantuje ci świadczenia m.in. w razie choroby lub urodzenia dziecka. 

Niektórzy przedsiębiorcy mogą płacić jeszcze niższe składki – od 30 % minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. od 630 zł). Kto może liczyć na ulgowe traktowanie? Możesz płacić niższe składki przez 24 miesiące kalendarzowe, jeśli spełnisz dwa warunki:

• przez okres ostatnich 60 miesięcy nie prowadziłeś innej działalności pozarolniczej,

• Twoja firma nie będzie świadczyła Twojemu byłemu pracodawcy tego, co robiłeś dla niego jako pracownik. 

Aktualne kwoty minimalnych składek można znaleźć na stronie www.zus.pl w zakładce „Baza wiedzy” – Składki, wskaźniki, odsetki. 

Obecnie przedsiębiorcy opłacają składki na wszystkie ubezpieczenia jednym zwykłym przelewem.  Nie trzeba w nim podawać, m.in.. NIP, numeru regon czy PESEL. Wystarczy znać swój numer rachunku składkowego, który nadaje każdemu płatnikowi ZUS. 

Kiedy powinieneś opłacić składki na ubezpieczenia za dany miesiąc? Do 10. dnia następnego miesiąca, jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i do 15. Dnia następnego miesiąca, jeśli opłacasz składki za siebie i zatrudnione osoby, np. pracowników, zleceniobiorców.

Contetnt box 695x150_dopbry

 

Dokumenty rozliczeniowe

Przedsiębiorca przekazuje dokumenty rozliczeniowe - deklarację rozliczeniową ZUS DRA, w której są wszystkie składki na dany miesiąc oraz raporty imienne (ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA).  

Jeśli przedsiębiorca płaci składki tylko za siebie albo za siebie i osoby, które z nim współpracują – członków rodziny, którzy mu pomagają (m.in. małżonka lub dzieci, z którymi prowadzi wspólne gospodarstwo domowe), to nie musi przesyłać co miesiąc dokumentów rozliczeniowych. Wysyła je tylko wtedy, kiedy coś się zmieni (nie dotyczy to zmiany wysokości przeciętnego wynagrodzenia i minimalnego wynagrodzenia, od których zależy podstawa wymiaru składek). 

W fazie testów 

Konieczność przekazania dokumentów rozliczeniowych  nie oznacza , że tzreba co miesiąc stać w kolejce w oddziale ZUS żeby złożyć dokumenty. Wystarczy założyć konto płatnika składek na Platformie Usług Elektronicznych ZUS i można korzystać z aplikacji e-Płatnik. Wypełnienie formularzy zajmuje zaledwie chwilę, ponieważ aplikacja podpowiada dane, zapisane w systemie ZUS.

Nie bój się porażki

Startując z własnym biznesem musisz liczyć się z tym, że czasem nie wszystko pójdzie po twojej myśli. Jeśli będziesz miał chwilowe trudności finansowe i nie będziesz mógł opłacać składek  terminowo możesz  wystąpić do ZUS o odroczenie terminu ich płatności. Jeśli będziesz miał już zaległości w płaceniu składek jak najszybciej złóż wniosek o rozłożenie długu na raty.  Unikniesz płacenia odsetek za zwłokę W skrajnych sytuacjach ZUS może całkowicie lub częściowo umorzyć dług.  

wyniki

Znamy już pełną listę finalistów Olimpiady❗

Wiele osób sądzi, że prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się ze stertą papierów i godzinami spędzonymi w kolejce do okienka w urzędzie. Na szczęście czasy się zmieniły, procedury są uproszczone, a większość formalności można załatwić elektronicznie.

Zobacz, ile wiesz o ubezpieczeniach społecznych! Weź udział w quizie - kliknij!

Artykuł powstał we współpracy z ZUS przy projekcie „Lekcje z ZUS”.