Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS)

Nie byłoby to oczywiście możliwe bez odpowiedniego narzędzia, czyli Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). PUE ZUS to zestaw nowoczesnych usług dla wszystkich klientów ZUS – dla ubezpieczonych, świadczeniobiorców i płatników składek. Osoby ubezpieczone mogą m.in. sprawdzić stan swojego konta w ZUS, a świadczeniobiorcy informację o przyznanych i wypłaconych świadczeniach. Przez PUE ZUS można również złożyć wniosek o świadczenie. Z kolei płatnicy mogą sprawdzić saldo oraz wypełnić i wysłać dokumenty ubezpieczeniowe. Aby korzystać z PUE ZUS, trzeba się zarejestrować na www.zus.pl. Pod tym adresem znajdziemy też instrukcję, jak krok po kroku założyć profil na PUE ZUS. 

PUE ZUS dla ubezpieczonego i świadczeniobiorcy

Na PUE ZUS można sprawdzić stan konta ubezpieczonego. Są tam również informacje dotyczące kapitału początkowego, rodzajów ubezpieczeń, do których zostaliśmy zgłoszeni, przyznanych i wypłaconych świadczeń (m.in. emerytura, renta, zasiłek). 

1547036151-quiz2

PUE ZUS daje również możliwość przejrzenia podstaw, od których były opłacane składki na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe czy zdrowotne. PUE pozwala też sprawdzić przynależność do Narodowego Funduszu Zdrowia (także członków rodziny, których zgłosiliśmy do ubezpieczenia zdrowotnego). 

Wniosek o świadczenie „Rodzina 500+”

Przez PUE ZUS można złożyć m.in. wniosek o świadczenie pieniężne z programu „Rodzina 500+”. Doceniają to z pewnością wszyscy świeżo upieczeni rodzice, którzy nie mają zwykle czasu na stanie w kolejkach do urzędowych okienek (pamiętajmy, że już od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochody rodziny). Wszystkie formalności załatwimy logując się do Platformy Usług Elektronicznych ZUS i wypełniając dostępny na niej wniosek SW-1. Gdy już go uzupełnimy, pozostanie nam go jeszcze podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (ePUAP). Poprzez PUE ZUS złożymy między innymi  wniosek o świadczenie uzupełniające 500+, przysługujące osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji (ESUN). Do jego potwierdzenia również będziemy potrzebowali kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

Podpis zaufany jest bezpłatny. Aby go uzyskać trzeba złożyć wniosek na stronie internetowej www.pz.gov.pl. Natomiast podpis kwalifikowany wydają centra certyfikacji. Jest to usługa płatna. Jej koszt zależy m.in. od okresu ważności, na jaki zostaje wydany certyfikat.

Pobierz zaświadczenie lekarskie

Od 1 grudnia 2018 roku lekarze mogą wystawiać zwolnienia tylko w formie elektronicznej. Tradycyjne, papierowe zwolnienia odeszły tym samym do lamusa. Co to oznacza dla pracowników? Przede wszystkim dużą wygodę: po wizycie u lekarza zaświadczenia nie trzeba bowiem osobiście dostarczać pracodawcy, który ma profil na PUE ZUS. Pracodawca od razu dowie się o nieobecności pracownika. Pracownik po zalogowaniu na PUE ZUS może wyświetlić druk zaświadczenia lekarskiego.

Contetnt box 480x150_dopbry

Oblicz wysokość emerytury

Dzięki kalkulatorowi udostępnionemu na PUE ZUS można obliczyć prognozowaną wysokość przyszłej emerytury (na „nowych” lub „starych” zasadach) oraz nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Kalkulator PUE ZUS zrobi za nas właściwie wszystko – wystarczy do niego tylko wprowadzić wymagane dane. 

Artykuł powstał we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych