Złota proporcja a człowiek

Ciąg Fibonacciego jest wykorzystywany przez ludzi z zamysłem, jednak jego obecność w życiu codziennym znacznie wykracza poza twórczość artystyczną. Obserwując ludzkie ciało nie trudno zauważyć, że podobnie jak dzieła sztuki, ono również zachowuje złotą proporcję. Po podzieleniu na konkretne odcinki takie jak ramiona-czubek głowy oraz pępek-czubek głowy, a następnie stworzeniu z nich proporcji, otrzymamy liczbę φ. Podobny wynik można uzyskać po zestawieniu szerokości i wysokości przednich zębów. Zasada ta nie dotyczy jedynie budowy zewnętrznej człowieka. Złotą proporcję odnaleźć można również w płucach czy spiralach DNA.

Harmonia w przyrodzie

Choć zachowywanie przez nasze organizmy „złotej proporcji” może wydawać się zaskakujące, w rzeczywistość w przyrodzie można znaleźć wiele innych przykładów występowania liczb z ciągu Fibonacciego. Kwiaty składają się z płatków, które swoją liczbą odpowiadają właśnie wyrazom tej sekwencji. W matematycznym ciągu na próżno szukać czwórki- stąd fenomen czterolistnej koniczynki.

Fibonacci number
Źródło: 123RF/Picsel

Zasada liczb Fibonacciego warunkuje sposób spiralnego rozmieszczenia gałęzi na drzewach. Dzięki temu nie odcinają sobie dostępu do światła. Sięgając po przykład ze świata zwierząt, najlepszym z nich jest przekrój muszli łodzika. Nietrudno zauważyć, że każda kolejna komora muszli powiększa się zgodnie ze wzorem ciągu Fibonacciego.