Wilczak

To zwierzę jest wynikiem skrzyżowania wilka i psa. Rodzą się zarówno w warunkach hodowlanych jak i poza nimi, zazwyczaj kiedy wilki oddzielą się od swojej watahy. Wilczaki potrzebują polowań, są silnie dominujące. Trudno je właściwie wychować i potrzebują opieki specjalisty. 

Wilczak czechosłowacki
Wilczak czechosłowacki. Źródło: 123RF/Picsel

Są jednak właściciele, którzy decydują się na posiadanie tych zwierząt jako pupilów domowych. Często nie są oni przygotowani do zachowania wilczaków, które jest typowe dla wilków. Należą do nich:

- silna potrzeba eksploracji swojego otoczenia za pomocą zębów i pazurów, co powoduje straty w meblach i sprzęcie domowym,

- skłonności do ucieczki i błądzenia,

- postrzeganie innych zwierząt domowych, a nawet małych dzieci jako ofiary.

Mimo tego, że na świecie funkcjonują organizacje, które starają się ograniczyć hodowlę wilczaków, zwierzęta te występują w wielu krajach. Tę niezwykłą krzyżówkę możemy spotkać również w Europie, gdzie popularny jest wilczak czechosłowacki.

Żubroń

Jest wynikiem krzyżowania bydła domowego i żubra. Po raz pierwszy został wyhodowany przez Leopolda Wielickiego w 1847 roku. Pomysłodawcy tego gatunku, chcieli uzyskać zwierzę, które nie potrzebuje do życia pomieszczeń gospodarczych, może jednak wykonywać prace typowe dla bydła domowego.

Żubroń
Źródło: 123RF/Picsel

Żubronie mogą ważyć aż 1200 kg! Co ciekawe, nazwa dla tej krzyżówki powstała w wyniku konkursu, organizowanego w 1969 przez tygodnik Przekrój.