Radio – niełatwy start 

Każdego roku, niespełna 300 tysięcy maturzystów opuszcza mury liceów i techników. Każdy z nich staje przed trudnym wyzwaniem, jakim jest dobre zaplanowanie swojej ścieżki zawodowej. Wielu młodych ludzi decyduje się na podjęcie studiów. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna znajdują się w grupie najczęściej wybieranych kierunków. 

Po ukończeniu studiów licencjackich lub magisterskich na kierunku dziennikarskim naturalnym następstwem jest szukanie przez absolwenta pracy w prasie, portalach internetowych, radiu czy telewizji. Aby zostać radiowcem, trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że nie od razu poprowadzimy np. wywiad na antenie.  

Kariera w radiu ma określoną ścieżkę rozwoju. Podejmując w nim pracę, zaczynamy najczęściej od najniższych stanowisk, aby z biegiem czasu i nabywaniem doświadczenia, zajmować lepsze posady. To jednak nie stanowi reguły. Nowicjusz często na starcie może zostać wydawcą, czy pisać scenariusze audycji. Wszystko zależy od tego, jakie posiadamy predyspozycje i jak się potrafimy zaprezentować. 

W rozwijaniu kariery radiowej, z pewnością pomoże studentowi doświadczenie zdobyte w radiu uczelnianym lub praktyki studenckie odbyte w innym, dowolnym radiu komercyjnym. Absolwent posiadający teoretyczną oraz praktyczną wiedzę z zakresu pracy radiowca, będzie miał zapewniony dużo lepszy start, niż osoba bez pierwszych doświadczeń „z anteną”.   

Praca w radiu niejedno ma imię 

Obok radiowców prowadzących audycje, na zapleczu pracuje cały zespół osób dbających o każdy jej szczegół. Poniżej przedstawiamy listę stanowisk, które można zajmować w radiowej ekipie.  

Prezenter/spiker – to najczęściej dziennikarz prowadzący poszczególne audycje w stacji radiowej. Osoba ta pełni funkcję reprezentacyjną prowadzonego przez siebie programu, jest jego gospodarzem i posiada realny wpływ na jego kształt.   

Wydawca – jest osobą, do której przypisany jest dany program radiowy. Odpowiada ona za jego kształt i poruszane w nim treści. Wydawca czuwa także nad grafikiem pracy reporterów przygotowujących niezbędne materiały na antenę.  

Reporter – jest dziennikarzem, do którego zadań należy przygotowywanie reportaży, tzw. dźwięków, wchodzących docelowo w skład powierzonej mu audycji, według ściśle ustalonego z góry grafiku.  Reporter musi okazać się dyspozycyjnością, aby zawsze pojawiać się w centrum wydarzeń.  

Redaktor – jest dziennikarzem, który pisze artykuły na stronę internetową radia. Redaktor najczęściej bazuje na materiałach dostarczonych mu przez reporterów.   

Realizator dźwięku – najczęściej absolwent kierunku związanego z realizacją dźwięku. 

Do zadań tej osoby należy czuwanie nad poprawnym przebiegiem audycji od strony technicznej i jej emisja na antenę. 

Jedna praca, wiele możliwości 

Pozornie może się wydawać, że trudny start w karierze radiowej jest przeszkodą w spełnianiu marzeń. Nic bardziej mylnego. Praca w radiu od początku daje dużo możliwości. Rozwija ona kreatywność, umiejętność planowania swojego czasu pracy, pozwala nawiązywać kontakty z ciekawymi osobistościami, daje możliwość uczestniczenia w najważniejszych wydarzeniach. Najważniejsze, to lubić to, co się robi i być wytrwałym. Nie warto się poddawać. 

Karolina Drezler