Dodaj do listy

Bakterie

W obrębie bakterii, które stanowią najmniejsze znane organizmy żywe występuje podział na :

- saprofity, są to bakterie Bakterie organizmy jednokomórkowe niekiedy tworzące układy zbudowane z kilku luźno ze sobą związanych komórek. Zaliczane są do królestwa Monera. Wielkość bakterii wynosi od 0,2 do kilkudziesięciu µm.... Czytaj dalej Słownik biologiczny gnilne, umożliwiające rozkład martwej materii organicznej,

- pasożyty, których większość stanowią bakterie chorobotwórcze,

- symbionty, które współżyją z innymi organizmami, w zamian za substancje pokarmowe mogą dostarczać

innych niezbędnych partnerom związków.

Przykładami symbiozy są:

- bakterie fermentujące, które żyją w żołądkach przeżuwaczy, dzięki nim możliwe jest trawienie Trawienie proces rozkładu złożonych związków pokarmowych (białek, cukrów, lipidów) na proste. Proces ten zachodzi u heterotrofów i ma na celu sprowadzić pokarm do takiej postaci, by był on przyswajalny... Czytaj dalej Słownik biologiczny przez te organizmy pokarmu pochodzenia roślinnego;

- bakterie brodawkowe wchodzące w związki z roślinami motylkowymi np. z fasolą, z łubinem, dzięki tym bakteriom rośliny te uzyskują azot wprost ze środowiska;

- enterobakterie występujące w jelitach człowieka pozwalają na wykorzystanie błonnika i wytwarzają niezbędne nam witaminy m.in. K i B.

Najczęściej spotykane kształty bakterii:

- kulisty ( ziarniaki ),

- cylindryczny ( pałeczki , laseczki),

- spiralny ( prątki ) i in.