Dodaj do listy

Kto może być dla nas autorytetem?

Słowo autorytet, posiada bardzo wiele znaczeń. Najczęściej jednak pod tym pojęciem, rozumie się osobę, która cieszy się olbrzymim szacunkiem, budzi respekt, jest powszechnie uważana za znawcę w dziedzinie, którą się zajmuje. Ponadto, opinia publiczna liczy się z jej opinią, stąd też nierzadko ma decydujące zdanie Zdanie odrębny segment wypowiedzi zbudowany z wyrazów ułożonych zgodnie z regułami składniowymi i gramatycznymi, który jest całością znaczeniową i intonacyjną.
Czytaj dalej Słownik terminów literackich
w najważniejszych kwestiach społecznych i politycznych.

Oczywiście nie należy zapominać, że człowiek w swoim życiu ma wiele autorytetów, które zmieniają się wraz z kolejnymi fazami jego rozwoju. Dla przykładu, dla dziecka najczęściej autorytetem jest ojciec, czy matka, dla nastolatka znana piosenkarka, czy aktor, natomiast dla osoby starszej duchowny lub polityk. Zdarza się jednak, że jest człowiek, który cieszy się poważaniem i szacunkiem, zarówno wśród dzieci, jak i ich rodziców. Takim autorytetem moralnym, był przez wiele lat swojego pontyfikatu papież Jan Paweł II, który w swoich homiliach i encyklikach, uczył jak żyć godnie i w miłości do bliźniego. Prostota jego słów, a jednocześnie wielkość przesłania, sprawiały, że docierały one do najdalszych części świata i poruszały serca wszystkich ludzi. O tym, jaką cieszył się popularnością i szacunkiem, niech świadczy fakt, że w dniu jego śmierci płakało po nim wiele milionów ludzi na całym świecie.