Teologia

Dodaj do listy

Św. Antoni ok. 270 rozdał cały swój majątek, gdy usłyszał słowa z Ewangelii św. Mateusza. Fragment pod wpływem, którego Antoni się nawrócił dotyczył doskonałości człowieka. Doskonałość tą można osiągnąć poprzez sprzedanie...

370 osób poleca.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

Św. Aleksy urodził się w Rzymie w bogatej chrześcijańskiej rodzinie. Został wychowany w duchu chrześcijaństwa przez swojego ojca Eufemiana. Matka jego była pobożna Aglae. Rodzice Aleksa skrzętnie zadbali oto aby go wykształcić. Aleksy...

470 osób poleca.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

Zabawy i gry ruchowe, są zasadniczym centrum wychowania fizycznego, zwłaszcza w klasach młodszych. Używając tych zabaw pracujemy nad motorykę małą jak i dużą. Zabawy te oddziałują na organizm przyczyniając się do podnoszenia jego sprawności...

419 osób poleca.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

Nauka Jana Pawła II opiera się generalnie na wydawaniu różnych dokumentów. Wśród nich wyróżniamy: encykliki czyli listy samego papieża skierowane do Kościoła Powszechnego, adhortacje apostolskie to dokumenty dotyczące synodów, listy pisane...

403 osoby polecają.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

Ojciec Święty Jan Paweł II ma w swoim dorobku liczne Encykliki. Pierwsza jego Encyklika została ogłoszona w marcu 1979r. i zaczynała się od słów "Redemptor hominis" czyli Odkupiciel człowieka. Razem w swoim życiu Jan Paweł II wydał 14...

492 osoby polecają.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

Prawem jest czymś co się dla nas należy, co nam przypada w udziale. Katalog praw wiernych definiuje go poprzez członkostwo w określonej wspólnocie Ludu Bożego. Prawo przedmiotowe inaczej stanowione nie jest podstawą funkcjonowania danej wspólnoty. Najważniejsza...

404 osoby polecają.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

Bóg jest Bogiem łaskawym. Chce się dzielić swoimi darami na co dzień. Pragnie On wolności bliskości i miłości od każdego kogo stworzył w swym odwiecznym zamyśle. Jednak zjednoczenie z Bogiem jest możliwe dzięki współpracy, która jest...

335 osób poleca.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

W roku 1936 Niemcy i Japonia podpisują w Berlinie porozumienie, w którym zobowiązują się w wspólnie zwalczać komunizm. Był to pakt skierowany przeciwko ZSRR, zwany paktem antykominternowskim. Rok później do tego paktu przystępują Włochy....

540 osób poleca.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

Biblia to księga wieczna. Stwierdzenie jest dość powszechnie znane. Co może ono znaczyć? Biblia dostarcza nam wiedzy dotyczącej historii zabawienia. Została wydana w wielu językach i stała się bestsellerem wszechczasów. Żadna książka...

330 osób poleca.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

Święta Faustyna Kowalska przed urodziła się 25 sierpnia 1905 r. we wsi Głogowiec nie opodal Łodzi. Jej rodzina żyła w ubóstwie materialnym. Głównym źródłem ich dochodu była praca na roli. Na chrzcie świętym w kościele parafialnym...

426 osób poleca.

Szkoła: Studia