Technika

Dodaj do listy

Tkanina - jest wyrobem utworzonym z dwóch układów nitek ułożonych względem siebie prostopadle oraz wzajemnie się przeplatające. Nitki ułożone wzdłuż tkaniny nazywa się osnową, a nitki prostopadłe do osnowy nazywa się wątkiem. Tkaniny...