Technika i technologia

Dodaj do listy

Technologie mobilne stają się coraz popularniejszym sposobem na pozyskiwanie nowych klientów, budowanie dobrej komunikacji i tworzenie innowacyjnych i konkurencyjnych produktów. Uwzględnienia w strategii firmy możliwości wykorzystywania...

Dodaj do listy

ZACZNIJMY OD DEFINICJI STALI: Stal – stop żelaza z węglem plastycznie obrobiony i obrabialny cieplnie o zawartości węgla nieprzekraczającej 2,11% co odpowiada granicznej rozpuszczalności węgla w żelazie (dla stali stopowych zawartość węgla...

Dodaj do listy

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Odnawialne źródło energii – źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy,...