Socjologia

Dodaj do listy

Tematem mojej pracy jest problem odizolowania i osamotnienia osób  dotkniętych chorobą alkoholową. W polskiej kulturze spożywanie alkoholu jest uznawane za nieodzowne dla wszelkich uroczystości religijnych, rodzinnych oraz kulturalnych....

Dodaj do listy

1. Czym jest ubóstwo? Nie ma jednoznacznych kryteriów, na podstawie których można sformułować obowiązującą wszystkich definicję ubóstwa. Zwykle przyjmuje się, że ubogim nazywamy kogoś, którego nie stać na zaspokojenie elementarnych...

397 osób poleca.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

Socjologia zaczęła się zajmować kwestiami zaufania i jego braku jako kategoriami badawczymi dopiero w latach siedemdziesiątych dwudziestego stulecia. Czołowymi badaczami zajmującymi się tym tematem byli: Bernard Barber, Shmuel Eisenstadt, James...

516 osób poleca.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

Socjologia to nauka o społeczeństwie. Prezentuje fakty oczywiste, ale czyni to językiem naukowym Socjologia- sposób poznawania społeczeństwa. Mówi to, co wszyscy wiedzą, ale językiem, którego nikt nie rozumie. Słowo "socjologia" na określenie...

643 osoby polecają.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

Społeczeństwo jest tworem bardzo zróżnicowanym, w jego obrębie wyróżniamy różne warstwy i klasy społeczne. Klasa i warstwa są to terminy wprowadzone przez dziewiętnastowieczną socjologię, które nie straciły aktualności i dzisiaj mimo...

666 osób poleca.

Szkoła: Studia