Dodaj do listy

Maria Magdalena - święta grzesznica

Święta Maria Maria A. Malczewski Maria, bohaterka główna i tytułowa; córka Miecznika. Wcześnie straciła matkę, bardzo kocha ojca. Zakochana z wzajemnością w Wacławie, jest wierną i cierpliwą żoną. Bardzo tęskni,... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum Magdalena Magdalena Cz. Miłosz Dolina Issy, bohaterka trzecioplanowa; kochanka księdza Peikswy, dziwna dziewczyna, bardzo piękna, obawiała się, że już pozostanie starą panną, że nikt jej nie zechce. W księdzu naprawdę... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum jest postacią biblijną, wspominaną w ewangeliach. Imię "Magdalena" jest właściwie nadanym jej przydomkiem, który został zaczerpnięty od nazwy miejscowości z której pochodziła - Magdali, czyli miasta nad jeziorem Tyberiadzkim w Galilei.

Była jedną z niewiast towarzyszących Chrystusowi podczas nauczania, była też świadkiem cierpienia na krzyżu i świadkiem jego zmartwychwstania.

Maria Magdalena jest jedną z najbardziej tajemniczych chrześcijańskich świętych, spory na temat jej tożsamości sięgają co najmniej średniowiecza. Z jej imieniem łączone są trzy występujące w ewangeliach Marie: uczennica Jezusa Maria Magdalena, nieznana z imienia kobieta Kobieta Z. Nałkowska Medaliony - Kobieta cmentarna, bohaterka autentyczna; prosta, niewykształcona kobieta, opiekująca się grobami. Niedaleko cmentarza znajduje się getto żydowskie, otoczone murem. Wedle... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum trudniąca się prostytucją, oraz Maria z Betanii - siostra Marty i Łazarza. W tradycji kościoła katolickiego (między innymi za sprawą papieża Grzegorza Wielkiego) Marię Magdalenę najczęściej utożsamiano z Marią jawnogrzesznicą, którą Chrystus ocalił od ukamienowania i która z wdzięczności za uratowanie życia służyła mu, stając się jedną z jego najwierniejszych i najpojętniejszych uczennic. Św. Łukasz wspomina też o wypędzeniu z Marii Magdaleny siedmiu złych duchów, co może symbolizować wypędzenie z niej skłonności do popełniania grzechu.

O niewątpliwej przemianie jakiej doznała Maria Magdalena oraz łasce i zaufaniu jakim darzył ją Chrystus świadczy fakt iż to jej, jako pierwszej ukazał się po ukrzyżowaniu, prosząc ją o przekazanie uczniom nowiny o zmartwychwstaniu.

W ewangelii św. Jana scena ta wygląda następująco: "Rzecze jej Jezus: Mario! Ona zaś obróciwszy się rzecze mu: Rabboni, (co znaczy: Nauczycielu)! Rzecze jej Jezus: Nie dotykaj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca mego, ale idź do braci moich i powiedz im: wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, Boga mego i Boga waszego. Przyszła więc Maria Magdalena oznajmiając uczniom: widziałam Pana i to mi powiedział." (J 20,16-18).

Grób Marii Magdaleny miał się znajdować w Efezie, później jej relikwie miały zostać przeniesione do Konstantynopola a następnie do Francji. Spośród wielu legend, które osnute są wokół jej osoby istnieje także podanie Podanie opowieść ludowa, utrwalona w tradycji, przekazywana ustnie, dotycząca przeszłości historycznej lub legendarnej danej zbiorowości, związana z postaciami, wydarzeniami lub miejscami ważnymi dla jakiegoś regionu.
...
Czytaj dalej Słownik terminów literackich
o tym, że Maria Magdalena została wywieziona z Ziemi Świętej. W dziurawej łódce miała przedostać się przez morze Morze część oceanu posiadająca odrębną nazwę. Niekiedy morzem nazywane są także jeziora, np. Morze Kaspijskie i Martwe.
· Niszczące działanie morza abrazja · Budujące działanie morza: Na...
Czytaj dalej Słownik geograficzny
Śródziemne do południowej Francji i następne 30 lat życia spędzić w odosobnieniu i pokucie. Do dziś istnieje we Francji sanktuarium jej imienia w La Saint Baume. Kult świętej jest także szeroko obecny w Kościele Wschodnim.

Postać Marii Magdaleny posiada rozległą i ciekawą ikonografię. Święta była częstym tematem sztuki artystów wszystkich epok. Przedstawiano ją w różnoraki sposób: dostojną, w długiej szacie z nakrytą głową, ale także jako nierządnicę, której rozpuszczone, długie włosy miały symbolizować niegdysiejszy grzeszny żywot. Wielokrotnie przedstawiana była w biblijnej scenie obmycia stóp Jezusowi, jako świadek jego cierpienia na krzyżu, bądź też w sytuacji rozmowy ze zmartwychwstałym Jezusem. Przez jakiś czas wizerunek Marii Magdaleny utożsamiany był z pokutnicą - odzianą w łachmany, pełną skruchy kobietą; często ukazywaną w scenie modlitwy w jaskini. Ten sposób przedstawienia kierował uwagę na jej "przedewangeliczny" żywot kobiety upadłej, a imię Maria Magdalena przez jakiś czas było synonimem prostytucji, o czym może świadczyć fakt, iż to właśnie jej imieniem nazywano domy dla nawróconych ulicznic. Tego rodzaju obraz Obraz W najogólniejszym znaczeniu: świat przedstawiony w utworze literackim jako odzwierciedlenie jakiejś rzeczywistości zewnętrznej, np. obraz XIX-wiecznej Warszawy w Lalce B. Prusa. Takie pojmowanie kategorii... Czytaj dalej Słownik terminów literackich świętej jest w zaskakujący sposób równoważony - Maria Magdalena jest jednocześnie patronką mistyki i mistyczek. Powoływała się na nią między innymi święta Teresa Teresa J. U. Niemcewicz Powrót posła; bohaterka drugoplanowa; córka Gadulskiego, narzeczona Walerego. Młoda dziewczyna, która zaskakuje rozwagą, mądrością, dojrzałością - skutecznie opiera się zalotom... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum z Avila wskazując na szczególną więź, jaka łączyła Marię z Magdali z Chrystusem.

Maria Magdalena jest również patronką kobiet (szczególnie tych sprowadzonych na złą drogę), uczniów, więźniów, ogrodników, producentów perfum, fryzjerów. Jest też wzywana przez wszystkie osoby kuszone.

Jej atrybutami są księga i świeca- jako znak kontemplacji; klejnoty i lustro, które oznaczają odrzucenie dóbr tego świata; a także czaszka Czaszka część szkieletu osiowego - szkielet głowy kręgowców składający się z dwóch części o różnym pochodzeniu i różnej funkcji: grzbietowo położonej mózgoczaszki, obejmującej i chroniącej... Czytaj dalej Słownik biologiczny symbolizująca pamięć o przemijaniu i śmierci.