Rehabilitacja

Dodaj do listy

Balneoterapia są to zabiegi lecznicze wykorzystujące wody mineralne w różnych temperaturach, wpływające korzystnie na niektóre schorzenia. Balneoterapia obejmuje kąpiele, masaż podwodny, natryski i irygację. Hydroterapia to także zabiegi...

424 osoby polecają.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

Fizjoterapia to metoda leczenia, która wykorzystuje zjawisko reaktywności organizmu ludzkiego na różnorodne bodźce. Fizjoterapię można podzielić na: balneoterapię - wykorzystuje się czynniki pochodzenia naturalnego, obecne w uzdrowiskach...

482 osoby polecają.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

Masaż leczniczy (kilka definicji) jest to fizyczne oddziaływanie na ciało człowieka przy użyciu bodźców mechanicznych, między innymi za pomocą ucisku. Jego zadaniem jest spowodowanie odczynu, który ma charakter miejscowy bądź ogólny;...

577 osób poleca.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

Stopa końsko - szpotawa Jest to wada wrodzona stopy. Charakteryzuje się ona końskim ustawieniem, czyli podeszwowym zgięciem stopy oraz szpotawością czyli odwróceniem stopy (supinatio). Odwrócenie to jest równoznaczne z oparciem na krawędzi...

525 osób poleca.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

Według niemieckich badaczy ich częstość występowania to jedno na trzy tysiące porodów. Inne dane podają Amerykanie: jeden na dwa tysiące siedemset porodów. Dane te mają tendencje zwyżkowe. Najwięcej wad powstaje na początku życia...

583 osoby polecają.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

Rekreacja w XIXw. - czynniki rozwoju. Ruch rekreacyjny - geneza. Zarówno urbanizacja jaki i industrializacja przyczyniły się do rozpowszechnienia i rozwoju wychowania fizycznego w XIX wieku. Masowa migracja do miast ze wsi była wynikiem społecznych...

448 osób poleca.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

Choroby osób w wieku podeszłym, to nie tylko choroby somatyczne, ale w dużej mierze to choroby, związane z ich psychiką. Stanowią je zespoły otępienia oraz stany depresyjne. Te zaburzenia fizyczne i psychiczne wpływają na upośledzenie funkcjonowania...

537 osób poleca.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

Wibracje inaczej nazywane drganiami mechanicznym - w fizyce określa się ich mianem zjawiska, w których pewna wielkość fizyczna (związana z danym zjawiskiem) zmienia się w czasie. Innymi słowy są to zmiany pewnej wielkości fizycznej w funkcji...

408 osób poleca.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

Podłoże genetyczne mukowiscydozy Jest to choroba genetyczna, wrodzona. Oznacza to, iż dziecko nie nabywa tej choroby w życiu osobniczym, ale się z nią rodzi. Jest ona wynikiem punktowej mutacji genu CFTR, odkrytego w 1989r. Gen ten koduje białko...

515 osób poleca.

Szkoła: Studia