Dodaj do listy

Podstawowe terminy psychologii - konflikt

Pojęcie konfliktu odnosi się do uświadomionej przez co najmniej dwa zależne od siebie podmioty sprzeczności celów, interesów dążeń. Świadomość ta poprzez wzrost Wzrost zwiększanie rozmiarów i masy ciała. Wzrost jest cechą wszystkich żywych organizmów i następstwem pobierania substancji odżywczych z otoczenia. U jednokomórkowców wzrost wiąże się ze zwiększaniem rozmiarów... Czytaj dalej Słownik biologiczny napięcia powoduje zmiany w zachowaniu uczestników sytuacji potencjalnie konfliktowej. W sytuacji konfliktowej realizacja celów czy potrzeb jednej ze stron uniemożliwia bądź też utrudnia realizację celów czy potrzeb drugiej strony.

Wyróżniamy następujące rodzaje konfliktów:

 • Konflikt intrapersonalny (wewnętrzny konflikt jednostki) - powstaje on wówczas kiedy jednostka musi wybierać pomiędzy dwoma sprzecznymi celami (obydwa cele są atrakcyjne bądź też nieatrakcyjne). Konflikty tego rodzaju wywołują silne napięcie i lęk.
 • Konflikt interpersonalny - pojawia się on wówczas gdy dwie bądź więcej osób uświadamia sobie, że mają one sprzeczne cele.
 • Konflikt międzygrupowy - pojawia się wówczas gdy sprzeczne interesy dotyczą dwóch lub więcej grup społecznych.

Ze względu na możliwe konsekwencje konflikty możemy podzielić na

 • konflikt o sumie zerowej- konflikt gdzie tylko jedna strona może odnieść zwycięstwo, jedna strona wygrywa druga strona przegrywa (dzieje się tak np. w wyborach na prezydenta danego kraju).
 • konflikt motywów mieszanych- jest to konflikt, w którym obydwie strony mogą zyskać jeśli będą ze sobą współpracować, jednakże jedna ze stron może osiągnąć wyższe zyski jeśli strony będą współzawodniczyć. W przypadku tego konfliktu ludzie Ludzie J. R. R. Tolkien Hobbit, czyli tam i z powrotem, bohater zbiorowy; ludzie Trzeciej Epoki są zupełnie podobni do ludzi współczesnych. Tak jak dzisiaj zdarzają się wśród nich postacie niezwykłe, szlachetne,... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum mogą wybierać albo współdziałanie czyli zyski dla obu stron, albo rywalizację - większe zyski dla jednej ze stron.

Eskalacja konfliktu może być wynikiem zniekształcenia percepcji i myślenia. Możemy wyróżnić następujące mechanizmy zniekształcania:

 • lustrzane odbicie - obie strony mają poczucie że są ofiarami, że racja jest po ich stronie.
 • Mechanizm źdźbła i belki - obie strony zauważają naganne postępowanie drugiej strony natomiast nie zauważają tego u siebie
 • Podwójny standard moralny - obie strony przyznają sobie prawo do działań nie fair w imię wyższych celów, odmawiają natomiast prawa do takich działań przeciwnikowi
 • Biegunowe myślenie - w uczestnikach dominuje czarno białe widzenie sytuacji, wszystko co robi przeciwnik jest złe, co robimy my - jest dobre.

Konflikty mogą toczyć się zarówno o dobra materialne (zasoby, terytorium) jak i o dobra symboliczne (ideologia).

Konflikt może zostać rozwiązany przez zastosowanie takich metod jak :

 • Rozwiązanie integrujące - rozwiązanie, które jest korzystne dla obu stron
 • Grit - jest to proces stopniowego i wzajemnego obniżania napięcia. Na początku tego procesu zostaje wysłany sygnał o chęci współpracy, później zostaje podjęta współpraca i odwzajemniane każde kooperacyjne zachowanie. W przypadku jednak gdy przeciwnik podejmuje działania agresywne odpowiedzią jest takie samo działanie.
 • Mediacja- zaproszenie do pomocy w rozwiązaniu konfliktu trzeciej strony - "rozjemcy"
 • Arbitraż - sposób rozwiązywania konfliktu gdzie trzecia strona narzuca jego rozwiązanie.

Polecana literatura:

1.Aronson E., Wilson T., Akert R., Psychologia społeczna Serce Serce narząd mięśniowy, którego praca umożliwia krążenie krwi. S. pełni rolę pompy tłoczącej, poruszającej krew w naczyniach krwionośnych.
Czytaj dalej Słownik biologiczny
i umysł, Poznań 1997, Zysk i S-ka

2. Markowski A., Pawelec R., Wielki słownik wyrazów obcych i trudnych, Warszawa Warszawa stolica Polski położona w centralnej części Niziny Mazowieckiej nad Wisłą. Liczy 1,6 mln mieszkańców.
Czytaj dalej Słownik geograficzny
2001, Wilga

3. Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi Zarys psychologii społecznej Warszawa 2003, Scholar

4. Holstein - Beck M., Konflikty, Warszawa 1983, PWN