Dodaj do listy

Plan marketingowy - przykład

Streszczenie

 1. Pomysł i uzasadnienie

Celem niniejszego opracowania jest analiza marketingowa i stworzenie planu marketingowego dla przedsiębiorstwa, którego planowane otwarcie nastąpi 01.06.2006 roku. Firma, w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, będzie zajmowała się świadczeniem usług w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego i Internetu. Będzie to połączenie pracowni komputerowej, w której będzie można pisać np. prace zaliczeniowe czy dyplomowe, kafejki internetowej i salonu gier (w osobnym pomieszczeniu). Celem jest zapewnienie głównie młodzieży dostępu do najobszerniejszego źródła wiedzy - Internetu, a także zaproponowanie im alternatywnej możliwości spędzenia czasu wolnego.

W przyszłości planujemy w części z aparatami do gier otworzenie bufetu, w którym będą sprzedane napoje i drobne jedzenie (batony, chipsy, itp.).

Naszą pasją są komputery i to skłoniło nas do zajęcia się taką właśnie działalnością. Pomimo rozwoju i wzrostu dostępności najnowszej technologii, w naszym miasteczku nadal bardzo wiele osób nie posiada komputera, nie mówiąc już o dostępie do Internetu. Dlatego nasza firma ma duże możliwości rozwoju w miasteczku.

 1. Prezentacja przedsięwzięcia i kosztorys

Forma prawna firmy, to jednoosobowa działalność gospodarcza. Od samego początku zostanie zatrudnionych dwóch pracowników. Do obowiązków właściciela będzie należała wszelka działalność marketingowa. Zgodnie z prawem, jedynie właściciel będzie uprawniony do reprezentowania firmy w stosunku od osób trzecich. Właściciel będzie samodzielnie prowadził księgi rachunkowe (ma wykształcenie wyższe, finansowe). W najbliższej przyszłości nie jest przewidziane zatrudnienie większej ilości pracowników. Dwoje pracowników będzie pracowało na zmiany.

W chwili obecnej jesteśmy w posiadaniu lokalu o powierzchni około 90 m2. W jego skład wchodzą 3 duże pokoje, kantorek i łazienka. Pomieszczenia te mieszczą się na parterze budynku. Jego reszta nie jest w zarządzaniu firmy. W największym pokoju zostanie urządzony salonik gry - 6 komputerów tworzących sieć, 4 konsole Play Station, 4 telewizory, dwie maszyny do rzutek. Mniejszy pokój zostanie urządzony jako typowa kawiarenka - 12 stanowisk komputerowych, każde z nagrywarką płyt CD, podłączone do drukarki (możliwość wydruku za dodatkową opłatą) i dostępem do Internetu. Trzecie pomieszczenie to biuro właściciela. W kantorku przechowywane będą zapasowe części do komputerów, tusze do drukarki, papier do kopiowanie, zapasowy zestaw komputerowy, itp. rzeczy.

W chwili obecnej staramy się o kredyt w wysokości 20.000 złotych na sfinansowanie zakupu serwera i innego sprzętu niezbędnego do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wszystkie szczegóły zostały opracowanie w biznesplanie.

 1. Analiza rynku

W celu zbadania potencjalnego popytu na nasze usługi, przeprowadziliśmy wstępne badania marketingowe społeczeństwa lokalnego. Badanie to miało postać ankiety i objęło 600 osób.

Oto schemat wykorzystanej przez nas ankiety:

Pytanie 1. - Czy widzisz potrzebę powstania kafejki internetowej w Złotym Mieście?

Pytanie 2. - Czy miałeś (-aś) kiedykolwiek kontakt z komputerem?

Pytanie 3. - Czy lubisz pracować przy komputerze?

Pytanie 4. - Czy korzystałeś (-aś) już kiedykolwiek z kafejki?

Pytanie 5. - Czy uważasz, że w Twojej miejscowości powinno być więcej rozrywek?

Pytanie 6. - Czy chciałbyś (-łabyś) aby w kafejce zainstalowano rzutki?

Pytanie 7. - Czy korzystałbyś (-łabyś) z konsol do gier?

Pytanie 8. - Czy w kafejce powinien być bufet?

Pytanie 9. - Czego spodziewasz się po naszej kawiarence internetowej?

Na każde pytanie za wyjątkiem ostatniego były możliwe trzy odpowiedzi: TAK, NIE i NIE WIEM. Pytanie 9 było otwarty, tzn. respondent samodzielnie wpisywał odpowiedź zgodnie ze swoją opinią.

Udzielono następujących odpowiedzi:

Pytanie 1. - Tak 85 % - Nie 10 % - Nie wiem 5 %

Pytanie 2. - Tak 75 % - Nie 25 % - Nie wiem 0 %

Pytanie 3. - Tak 80 % - Nie 10 % - Nie wiem 10 %

Pytanie 4. - Tak 95 % - Nie 2 % - Nie wiem 3 %

Pytanie 5. - Tak 70 % - Nie 10 % - Nie wiem 20 %

Pytanie 6. - Tak 70 % - Nie 15 % - Nie wiem 15 %

Pytanie 7. - Tak 92 % - Nie 5 % - Nie wiem 3 %

Pytanie 8. - Tak 88 % - Nie 7 % - Nie wiem 5 %

Pytanie 9. - Najczęściej powtarzały się odpowiedzi:

 • Niskich cen - 338 ankietowanych
 • Szybkiego łącza - 271 ankietowanych
 • Całodobowego otwarcia - 112 ankietowanych
 • Sprzętu wysokiej jakości - 105 ankietowanych

4. Analiza SWOT

Szanse:

  • Dobre położenie siedziby firmy - w centrum miasta, przy głównej, przelotowej drodze, w pobliżu znajduje się pizzeria, cukiernia oraz centrum handlowe Big Surprise.
  • W miasteczku nie działa żadna kawiarenka internetowa, najbliżsi konkurenci znajdują się w Łodzi i Kutnie, co dla klienta oznacza duże koszty dojazdu.
  • Niski poziom wyposażenia technicznego (komputery, drukarki, skanery) gospodarstw domowych w miasteczku.
  • Rozwój gałęzie informatycznej.

Zagrożenia:

 • Możliwość wejścia nowych konkurentów na rynek.
 • Niewielki zasięg terytorialny działalności, ograniczony do Złotego Miasta.
 • Brak ośrodków naukowych w miasteczku, najwyższy szczebel to szkoły średnie i technika.
 • Niski poziom zamożności społeczeństwa w regionie.

Silne strony:

 • Własny serwer, który znacznie usprawnia i przyspiesza pracę w sieci.
 • Dobry, nowy sprzęt komputerowy wysokiej jakości.
 • Drukarka laserowa o niskich kosztach eksploatacji.
 • Sztywne łącze do Internetu o dużej przepustowości.
 • Niskie ceny, zniżki dla stałych klientów (karnety, karty stałego klienta dla członków Klubu Informatyka).

Słabe strony:

 • Wysokie koszty utrzymania dwóch pracowników na początku działalności.

5. Strategia marketingowa

Nasza firma będzie oferowała produkt Produkt dobro wytworzone w procesie produkcji rolniczej, przemysłowej i usługowej. Występuje jako dobro materialne oraz dobro niematerialne (usługa). Dobra (produkty) materialne dzielą się na produkty pracy -... Czytaj dalej Słownik geograficzny najwyższej możliwej jakości.

Cena będzie dostosowywana elastycznie do bieżącej sytuacji, przy czym przewidujemy dużą ilość promocji i rabatów (np. rozdawanych w szkołach), karnety i zniżki dla stałych klientów (np. należących do Klubu Informatyka).

Najkrótszy czas korzystania z komputerów lub konsol do gry będzie wynosił 15 minut. W pierwszym tygodniu otwarcia ceny będą obniżone do wysokości kosztów, aby przyciągnąć maksymalną możliwą ilość klientów.

Proponowany cennik:

30 minut pracy 80 groszy

Godzina pracy 1,5 zł

2 godziny pracy 2,5 zł

W drugim tygodniu ceny wzrosną o 50 groszy w każdej pozycji i na tej wysokości będą się kształtowały do końca pierwszego miesiąca działalności. Po tym okresie zostanie przeprowadzona analiza dotychczasowej działalności i dopiero zostanie podjęta decyzja o kształtowaniu się cen w dalszym okresie czasu.

Plakaty reklamujące naszą działalność zostaną rozwieszone w całym mieście, w autobusach, na przystankach, a także w szkołach każdego szczebla w regionie. Będziemy także publikować bezpłatną gazetkę, która dostępna będzie w naszej siedzibie na temat bieżących spraw Złotego Miasta i informatyki.

Nasza akcja Akcja papier wartościowy będący dowodem udziału jego właściciela w spółce akcyjnej. Posiadanie akcji upoważnia właściciela do głosowania na zebraniach akcjonariuszy oraz do uzyskiwania dywidendy,... Czytaj dalej Słownik geograficzny promocyjna nie ograniczy się do Złotego Miasta, ale obejmie także szkoły i miejsca publiczne w regionie, w sąsiednich miejscowościach.

Nasze przedsięwzięcie ma duże szanse powodzenia, pod warunkiem otrzymania kredytu z banku. Umożliwi on przeprowadzenie reszty niezbędnych prac remontowych w lokalu i dostosowanie go do potrzeb zamierzonej przez nas działalności. Szczegóły harmonogramowo - kosztorysowe zostały uwzględnione w osobnym dokumencie, w biznesplanie.