Przedsiębiorczość

Dodaj do listy

STRESZCZENIE Głównym celem mojego biznes planu jest chęć przedstawienia go przyszłym kredytodawcom i inwestorom, aby uzyskać środki finansowe na rozpoczęcie i prowadzenie działalności. Wykorzystując zdobytą wiedzę, postanowiłam otworzyć...

Dodaj do listy

Temat pracy:  Podatki dochodowe płacone przez osoby prawne i fizyczne, podział podatków pośrednich.   I. Istota funkcjonowania gospodarki: Podstawowe mierniki gospodarcze. Podstawowe podmioty w gospodarce rynkowej. Klasyfikacja przedsiębiorstw...

Dodaj do listy

1. Sąd (KRS) lub Urząd Gminny (do 31.12.2003) zgłoszenie do celów ewidencyjnych 2. Urząd Statystyczny - regon - zakodowany system informacyjny o nazwie firmy, adresie i rodzaju prowadzonej działalności - dokumenty wymagane podczas rejestru dokumenty...

327 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

DYWANOWA ARYSTOKRACJA W naszej ofercie znajdziecie Państwo ogromy wybór podgrzewanych dywanów, które znajdą zastosowanie w każdym gospodarstwie domowym. Nasz nowy produkt jest starannie wykonany, dlatego mamy nadzieję, iż i Państwo skorzystacie...

329 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Przed rozpoczęciem omawiania tematu patologicznych zjawisk w miejscu pracy, należy zdefiniować samo pojęcie patologii. PATOLOGIA (według "Słownika wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych" Władysława Kopalińskiego) to nauka o zjawiskach...

420 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Oprócz polityki społecznej i polityki zatrudnienia ważny kontekst dla działań, które są podejmowane w ramach programu EQUAL, stanowi polityka edukacyjna. Zarys Strategii Edukacyjnej, które przygotowało w lipcu 2003 roku Ministerstwo Edukacji...

264 osoby polecają.

Szkoła: Liceum