Polityka

Dodaj do listy

Pojęcie "kwestia społeczna" pierwszy raz pojawiło się w literaturze przedmiotu w 1840 roku, dzięki niemieckiemu przedstawicielowi przedmiotu - H. Heine. Pojęciem tym objął on przede wszystkim negatywne elementy, takie jak niesprawiedliwość...

527 osób poleca.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

Krótka historia Geneza organów parlamentarnych sięga czasów po II wojnie światowej. W roku 1949 powstał pierwszy parlament zwany Zgromadzeniem Doradczym w Radzie Europy. Geneza współczesnego Parlamentu Europejskiego sięga roku 1952. Wtedy też...

433 osoby polecają.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

W literaturze przedmiotu wyróżnia się trzy następujące formy finansowania politycznych ugrupowań - jakimi są partie polityczne. 1. środki finansowe pochodzące z budżetu państwa 2. środki finansowe - dochody, jakie partie polityczne uzyskują dzięki...

381 osób poleca.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

Systemy partyjne można sklasyfikować według następujących kryteriów: ilościowego To kryterium stanowi odwołanie do ilości partii jakie przejawiają działalność w życiu politycznym oraz biorą czynny udział w całym mechanizmie sprawowania...

604 osoby polecają.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

Geneza współpracy miedzy Polską, Czechosłowacją i Węgrami sięga lat 80 - tych, kiedy to w dysydenckich środowiskach tych krajów zaistniały pierwsze koncepcje, które nawiązywały do konieczności koordynacji współpracy między krajami Środkowej...

495 osób poleca.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

Partie polityczne są bardzo ważnym aspektem oraz elementem wszystkich współczesnych politycznych systemów. Funkcjonują one we wszystkich państwach, choć ich forma jest bardzo różnorodna. To co należy podkreślić, to fakt iż w XX wieku rola...

469 osób poleca.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

Swobodny przepływ towarów Zasadę swobodnego przepływu towarów tłumaczy się jako możliwość swobodnego obrotu, a wiec eksportu jak i importu na danym obszarze towarami. Nie ma kontroli granicznych, nie ma ograniczeń ilościowych ani jakościowych...

464 osoby polecają.

Szkoła: Studia