Pedagogika

Dodaj do listy

Wyzsza Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie     Kozłowski Michał       Rodzaje uczenia się.     Pojecie „uczyć się” oznacza zdobywanie i gromadzenie doświadczeń w wyniku których zmieniamy zachowania i działania...

Dodaj do listy

Monika Bukowska (alvinmon16) Zło – przemoc - fenomen człowieka     Cywilizacja stoczyła się w mrok drugiego średniowiecza, czemu towarzyszył łatwy do przewidzenia rozlew krwi, jednak tempa tego procesu nie przewidział nawet najbardziej...

Dodaj do listy

Edukacja kulturalna jest to całościowy proces służący rozwojowi i doskonaleniu wszystkich sfer człowieka: fizycznej, intelektualnej, etycznej, moralnej, estetycznej, społecznej itd. Na edukację kulturalną składają się m.in.: Wychowanie...

382 osoby polecają.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

Eksperyment o nazwie mi - temps powstał w roku 1941 we Francji. Powstał na skutek protestów przeciwko zbytniemu przeciążaniu pracą umysłową uczniów, zatrzymywaniu ich przez bardzo długi czas w szkolnych ławkach, powstał przeciw tradycyjnej...

356 osób poleca.

Szkoła: Studia