Muzyka

Dodaj do listy

Antonio Vivaldi urodził się w 1678r., a zmarł w 1741r. Włoski skrzypek i kompozytor, ksiądz ; zwany jako preto rosso czyli ,,rudy ksiądz” ; działał jako pedagog muzyczny i dyrygent ; rozwinął i ustalił typ koncertu solowego ; koncerty skrzypcowe...

Dodaj do listy

Giovanni Pierluigi da Palestrina-,,Książę muzyków” Wprowadzenie: Renesans; krótki rys epoki Historia muzyki renesansu obejmuje lata ok. 1430 - ok. 1600. W okresie tym nastąpiły przełomowe przeobrażenia w ówczesnej muzyce, sięgające podstaw...

Dodaj do listy

Teatr Teatr (łac. theatrum, z gr. theatron, przyglądanie się, widowisko): rodzaj sztuki widowiskowej – aktor lub grupa aktorów na żywo daje przedstawienie dla zgromadzonej publiczności. Rzeczywistość teatralna to rzeczywistość umowna. Sztuka...

Dodaj do listy

Każdy wie, czym jest muzyka. To ciąg dźwięków granych na instrumentach, często też śpiewanych, które tworzą pewną melodię. Owa struktura składa się na dzieło muzyczne, którego elementami są: rytm, melodia, harmonia, dynamika oraz inne...

Dodaj do listy

(fr. impression - wrażenie:  termin zapożyczony z francuskiego malarstwa II połowy XIX wieku.) W muzyce impresjonizm to nazwa stylu, którego przedstawicielem był głównie Claude Debussy oraz jego następcy. Impresjonizm był stylistyczną i...

Dodaj do listy

Jan Sebastian Bach urodził się 21 marca 1685 r. w Niemczech. . Pochodził z liczącej kilkaset lat rodziny muzyków. Każdy członek tego rodu nosił imię Jan. Był ósmym i ostatnim dzieckiem Johanna Ambrosiusa Bacha oraz Marii Elisabeth Lammershirt....

377 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Po II wojnie światowej muzyka polska stopniowo zyskuje sobie ogromne znaczenie w świecie. Polscy kompozytorzy zaliczają się do najwybitniejszych kompozytorów XX wieku. Należą do nich przede wszystkim: Witold Lutosławski, Kazimierz Serocki...

362 osoby polecają.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Antonin Dvořák (1841-1904)-czeski kompozytor. W latach 1857-1859 studiował w Pradze grę organową u F.Pitscha , równocześnie grając na altówce w orkiestrze Towarzystwa Św. Cecylii. W 1859 r. ukończył studia z drugą lokatą. Potem grał...

466 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum