Dodaj do listy

Wartości funkcji trygonometrycznych - tangens i cotangens

W poniższej tabeli zostały przedstawione wartości tangensa i cotangensa dla podstawowych kątów.

α

30°

45°

60°

90°

tg α

0

1

nie istnieje

ctg α

nie istnieje

1

0