Matematyka

Dodaj do listy

Pola figur płaskich   1. Pole trójkąta   P= a*h/2   h= wysokość trójkąta  a= podstawa trójkąta   2. Pole kwadratu   P= a*a   a= bok kwadratu   3. Pole prostokąta   P= a*b   a, b=boki prostokąta...

Dodaj do listy

Liczby wymierne     1. Liczby naturalne   Liczby naturalne to wszystkie liczby od 0 wzwyż (bez ułamków) np.:   3, 47, 892, 129406, 10385742902   2. Liczby całkowite     Liczby całkowite to wszystkie liczby nieułamkowe...

Dodaj do listy

Zaczniemy od najłatwiejszego działania jakim jest dodawanie. Najpierw przypomnę budowę ułamka zwykłego: 1/2 po lewej stronie(normalnie na górze) jest licznik. Po prawej stronie (normalnie na dole) jest mianownik. Ten ułamek czytamy jako jedna...

Dodaj do listy

1. Pojęcia: - wyrażenie algebraiczne:jest to wyrażenie, w którym występują litery, cyfry, nawiasy. Np. 4x, 5y - 3, (ac +3)2 - jednomian: jest to wyrażenie algebraiczne będące, pojedynczą cyfrą, literą i iloczynem. Np. 6, 2x, y, Nazwy wyrażeń...

492 osoby polecają.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Trójkąt 1. Definicja: Trójkąt to płaszczyzna ograniczona łamaną zwyczajną zamknietą złożoną z 3 odcinków. 2.Podział trójkątów: - ze względu na boki: *trójkąt różnoboczny - to trójkąt, który ma wszystkie boki różnej długości...

613 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum