Marketing

Dodaj do listy

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W JAKOŚCI OBSŁUGI KLIENTA   Spis treści: 1. Jakość obsługi klienta 2. Komunikacja jako ważny element jakości obsługi klienta 3. Znaczenie i funkcje komunikacji 4. Proces komunikacji 5. Rodzaje komunikacji...

Dodaj do listy

WSTĘP       Odkąd staliśmy się społeczeństwem mobilnym telefon stacjonarny przestał nam wystarczać. Już dziś z telefonu komórkowego w każdej chwili można wysłać e-maila. Nie jest do tego potrzebny telefon obsługujący system...

Dodaj do listy

Analiza danych to proces przetwarzania danych w celu uzyskania na ich podstawie użytecznych informacji i wniosków. Paul Hague określa ten proces jako kumulowanie pojedynczych odpowiedzi lub „surowych danych”[1].   W celu przygotowania wyników...

Dodaj do listy

Spis treści   1. Prawo w reklamie  1 2. Uregulowania w Polsce  1 2.1 Ogólne prawo reklamy związane jest z trzema grupami przepisów: 1 2.2 Prawo reklamy szczegółowe obejmuje przepisy odnoszące się do sposobów prowadzenia działalności...

Dodaj do listy

Eksperyment to jedna spośród pierwotnych metod badań marketingowych stojąca tuż obok wywiadu i obserwacji. Polega ona na badaniu zjawisk, wywołanych przez badającego, w kontrolowanych przez niego warunkach, w celu ich poznania. Eksperyment jest...

Dodaj do listy

Istota badań jakościowych Istotą badań jakościowych jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, dlaczego podmioty badane postępują w taki, a nie inny sposób, poznanie przyczyn zachowań nie ukazywanych w sposób bezpośredni, a w końcu zrozumienie...

Dodaj do listy

Zarządzanie sem. V, 2011/2012 Badania ilościowe to projekty, w których prowadzony jest pomiar określonego zjawiska. Za pomocą badań ilościowych można orzec o natężeniu zjawiska, umożliwiają wnioskowanie statystyczne, mogą również wskazywać...

Dodaj do listy

Wywiady grupowe, zwane też grupami panelowymi lub wywiadami zogniskowanymi. Zogniskowane wywiady grupowe, (focus groups), są jakościową metodą zbierania danych w trakcie dyskusji prowadzonej przez moderatora, oraz występują jako odmiana wywiadów...